Egzamin ósmoklasisty - przygotuj się z profesjonalnym lektorem

Zadaniem egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i interpretowania tekstu słuchanego oraz czytanego w języku obcym, a także zdolności reagowania na usłyszane lub przeczytane informacje. Warto pomyśleć o solidnym przygotowaniu, by uzyskać jak najlepszy wynik podczas egzaminu ósmoklasisty. Aby zdać egzamin ósmoklasisty należy wnieść duży, czasem nawet bardzo duży wkład pracy własnej. Warto też skorzystać z kursu, który przygotuje Cię do egzaminu.

Zobacz, którzy lektorzy prowadzą przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego.

Zapisz się na kurs Poznaj nasze kursy

Zadaniem egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i interpretowania tekstu słuchanego oraz czytanego w języku obcym, a także zdolności reagowania na usłyszane lub przeczytane informacje. Warto pomyśleć o solidnym przygotowaniu, by uzyskać jak najlepszy wynik podczas egzaminu ósmoklasisty. Aby zdać egzamin ósmoklasisty należy wnieść duży, czasem nawet bardzo duży wkład pracy własnej. Warto też skorzystać z kursu, który przygotuje Cię do egzaminu.

Zapisz się na kurs i zacznij mówić po angielsku

Naucz się angielskiego od światowej klasy lektorów. Podejmij wyzwanie!

Zapisz się na kurs

Metody płatności

Ponad 38 bezpiecznych metod płatności

Co nas wyróżnia?

95% klientów poleca Fluentbe
200 000+ zrealizowanych lekcji
Przyjazna umowa
Gwarancja satysfakcji

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego - w tym języka angielskiego.

Jak przebiega egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego trwa 90 minut. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 45 do 55 zadań. Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego obejmuje następujące części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna. Egzamin składa się z zadań zamkniętych, jak i otwartych. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.

Jak wyglądają przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z Fluentbe

Fluentbe to szkoła języka angielskiego online. Nie tracisz czasu na dojazdy, oszczędzasz na kosztach transportu. Aby uczestniczyć w zajęciach potrzebujesz jedynie laptopa z dostępem do Internetu. Możesz więc uczyć się z domu lub dowolnego miejsca! Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego odbywają się indywidualnie, w wirtualnej klasie, w czasie rzeczywistym. Zajęcia są prowadzone na każdym poziomie zaawansowania. Sprawdzimy, jaki jest Twój poziom i dobierzemy odpowiedniego lektora. W trakcie zajęć poznasz metodę Fluentbe, dzięki której skutecznie nauczysz się języka - nie tylko gramatyki, ale też słownictwa i mówienia! W ramach kursu będziesz otrzymywać interaktywne materiały przygotowane przez lektora i dostosowane do Twoich lekcji.

Najlepsi nauczyciele to gwarantowany sukces na egzaminie

W naszej szkole do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego przygotuje Cię specjalista - posiadamy wyselekcjonowanych lektorów, którzy specjalizują się w nauce do tego ważnego egzaminu. Do Twojej dyspozycji mamy ponad 450 profesjonalnych lektorów zarówno z Polski, jak i zza granicy. Zaufaj nam - dzięki lekcjom z naszymi lektorami polubisz naukę gramatyki, czy słownictwa. Przełamiesz barierę językową i stres związany z lekcjami angielskiego w szkole, które staną się przyjemnością! Zapewniamy skuteczną naukę, w przyjemnej atmosferze! Zanim napiszesz egzamin, pierwsze efekty kursu zauważysz na lekcjach w szkole - poprawa ocen gwarantowana. Zacznij już teraz, a nauka angielskiego w szkole średniej na pewno okaże się prostsza!

Polecana Szkoła
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot