Poznaj nasze kursy angielskiego

Grupowe

Uczysz się w kameralnej grupie osób na tym samym poziomie z jednym z naszych specjalnie dobranych lektorów.

Zacznij już dziś

Indywidualne

Światowej klasy lektor dopasowany do Twojego poziomu, poświęci Tobie 100% swojej uwagi.

Zacznij już dziś

Nauczanie zgodne z Twoim poziomem

Wyróżniamy 14 poziomów biegłości językowej i uczymy na każdym z nich! Proponujemy Ci bezpłatne sprawdzenie Twojego poziomu. Po testach jesteśmy w stanie zaproponować odpowiedniego lektora i grupę, aby metodyka odbywała się w efektywny i naturalny sposób.

Zamów bezpłatny test

Sukces nauki języka to małe grupy i konwersacje

Doświadczenie nauczania mówi, że najważniejsza jest nabyta odwaga komunikacji i tego chcemy uczestników zajęć językowych nauczyć. Jeśli dodamy zajęcia w małych grupach, to gwarantuje sukces nauczania!

  • Konwersacja

    Metoda Fluentbe to 70% czasu zajęć poświęconych na konwersacje.

  • Małe grupy (2-4 osobowe)

    Czuj się swobodnie podczas zajęć. Nauczyciel poświęci Ci tyle samo czasu, jak innym kursantom.

  • Mów swobodnie

    Nauczymy Cię przełamać swoje blokady w mówieniu, dzięki temu nauka i rozmowa stanie się dla Ciebie łatwiejsza.

Zapisz się na kurs online i zacznij mówić po angielsku

Naucz się angielskiego od światowej klasy lektorów. Podejmij wyzwanie!

Zapisz się na kurs

Metody płatności

Ponad 38 bezpiecznych metod płatności

Co nas wyróżnia?

95% klientów poleca Fluentbe
200 000+ zrealizowanych lekcji
Przyjazna umowa
Gwarancja satysfakcji

Kurs angielskiego dla zaczynających naukę od początku
Kod kursu: A0
Ten kurs został przygotowany z myślą o osobach, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego. Studenci poznają podstawowe słownictwo i wyrażenia dotyczące życia codziennego: rodzina, hobby, jedzenie, przedmioty itp. Uczą się liczebników i sprawnego posługiwania się nimi, aby podać i zrozumieć numer telefonu, adresy, ceny itp., a także zapytać o godzinę. Uczniowie opanowują struktury gramatyczne i ich wykorzystanie z podstawowymi czasownikami, dzięki czemu potrafią budować zdania, zadawać pytania i na nie odpowiadać. Na zajęciach nacisk jest również na ćwiczenie wymowy.

Kurs angielskiego dla początkujących (semestr 1)
Kod kursu: A1.1
Uczęszczając na zajęcia na poziomie podstawowym A1.1, uczniowie nauczą się opisywać osoby, miejsca i przedmioty ze swojego otoczenia. Poznają słownictwo dotyczące narodowości, zawodów, garderoby, części ciała i zdrowia, mieszkania i jego wyposażenia, miejsc w mieście. Poznają struktury, dzięki którym będą potrafili opowiedzieć o sobie i swoim życiu, prosić o rady i je dawać, zapytać o drogę i wyjaśnić drugiej osobie, jak dojść w określone miejsce. Uczniowie będą swobodnie posługiwać się m.in. czasem teraźniejszym, podstawowymi czasownikami modalnymi, konstrukcją there is/are, przyimkami.

Kurs angielskiego dla początkujących (semestr 2)
Kod kursu: A1.2
Kurs A1.2 to kontynuacja poziomu podstawowego. Uczniowie ćwiczą m.in. podawanie dni tygodnia, miesięcy i pór roku, a także uczą się przyimków, aby móc używać te wyrażenia w zdaniach. Na tym poziomie utrwalamy użycie czasu teraźniejszego proste (Present Simple), a także uczą się używać czasu Present Continuous, aby wyrażać czynności, które wykonujemy w momencie mówienia oraz te zaplanowane. Na zajęciach uczniowie rozszerzą zasób słownictwa o kolejne przymiotniku, które pozwolą im opisać osoby, przedmioty i miejsca. Uczniowie nauczą się mówić o pogodzie i rozumieć komunikaty pogodowe. Na tym etapie nauki wprowadzamy także stopniowanie przymiotników, aby dokonywać porównań. Również wprowadzamy czas przeszły. Zaczynamy od podstawowych i regularnych czasowników, które będą stanowiły bazę do tworzenia prostych zdań odnoszących się do przeszłości.

Kurs angielskiego dla początkujących (semestr 3)
Kod kursu: A2.1
Na tym kursie uczniowie rozmawiają na tematy związane z ich pracą zawodową, zdrowiem, odżywianiem i sportem. Poznają wyrażenia, dzięki którym mogą opisać swoje samopoczucie np. podczas wizyty u lekarza, a także zrozumieć zalecenia i informacje dotyczące ich stanu zdrowia. Uczniowie rozszerzają słownictwo związane z jedzeniem. Mogą je wykorzystać podczas wyjścia do restauracji lub zamawiania jedzenia. Na lekcjach ćwiczymy scenki z restauracji. Wprowadzamy kolejne formy przyszłe, aby komunikować swobodnie plany. Wprowadzimy takie funkcje językowe jak dawanie porad i reagowanie nie, składanie propozycji, przyjmowanie i grzeczne odmawianie.

Kurs angielskiego dla początkujących (semestr 4)
Kod kursu: A2.2
Zajęcia na poziomie A2.2 pomogą opanować kolejne wyrażenia potrzebne w codziennym użyciu języka angielskiego. Uczniowie nauczą się radzić sobie podczas zagranicznych podróży, na lotnisku, w hotelu i na zakupach. Ćwiczymy tworzenie porównań, wyrażanie warunków i prawdopodobieństwa. Rozwijamy umiejętność mówienia o przeszłości z wykorzystaniem okoliczników czasu, dzięki czemu otrzymujemy narzędzia, aby relacjonować i komentować fakty. Uczymy się wyrażać i uzasadniać swoje zdanie.

Kurs angielskiego dla początkujących (semestr 5)
Kod kursu: A2.3
Podczas kursu A2.3 uczniowie ugruntują znajomość słownictwa i gramatyki, aby przygotować się do przejścia na poziom średniozaawansowany. Tematy zajęć dotyczą życia rodzinnego, zawodowego i zainteresowań. Uczniowie będą doskonalić swobodne użycie prostych czasów teraźniejszego i przeszłego, a także 0 i 1 trybów warunkowych. Uczniowie poznają czas Present Perfect. Umiejętności językowego wykorzystają w przygotowaniu swojego CV po angielsku i przygotowaniu się do rozmowy o pracę.

Kurs angielskiego dla średnio-zaawansowanych (semestr 1)
Kod kursu: B1.1
Podczas tego kursu uczniowie doskonalą rozwijają płynność w mówieniu po angielsku. Tematy lekcji dotyczą podróży i rozwiązywania problemów podróżnych, technologii i komunikacji. Uczniowie poznają utrwalają struktury gramatyczne, dzięki którym mogą opowiadać o swoich doświadczeniach, odnosić się do przeszłych wydarzeń i cytować wypowiedzi innych osób.

Kurs angielskiego dla średnio-zaawansowanych (semestr 2)
Kod kursu: B1.2
Kurs B1.2 umożliwia uczniom powtórzenie czasów gramatycznych, które poznali na poprzednich poziomach. Ponadto, uczniowie poznają nowe formy mówienia o przyszłości, aby komunikować swoje plany i przewidywania dotyczące przyszłych wydarzeń. Na zajęciach wzbogacamy słownictwo o phrasal verbs i idiomy często używane w języku codziennym. Przewidzieliśmy tematy do lekcji konwersacyjnych dotyczące mediów społecznościowych, relacji międzyludzkich, komunikacji i umiejętności we współczesnym świecie. Podczas konwersacji uczniowie korzystają z nowopoznanego słownictwa i doskonalą użycie struktur gramatycznych w praktyce.

Kurs angielskiego dla średnio-zaawansowanych (semestr 3)
Kod kursu: B1.3
Celem tego kursu jest przede wszystkim praca nad płynnością i swobodą wypowiedzi. Zajęcia konwersacyjne dotyczą zdrowia, środowiska naturalnego i stylu życia. W tych tematach rozszerzamy zasób słownictwa, który pozwala na rozumienie tekstów i komunikowanie się np. w aptece lub u lekarza. Uczniowie ćwiczą argumentowanie i uzasadnianie swojego zdania. Wykorzystują już znane sobie struktury gramatyczne tj. zdania warunkowe, strona bierna, czasowniki modalne. Dzięki praktyce potrafią swobodnie wykorzystywać te aspekty języka w rozmowie.

Kurs angielskiego dla zaawansowanych (semestr 1)
Kod kursu: B2.1
Na zajęciach B2.1 studenci pracują zarówno nad płynnością, jak i nad poprawnością wypowiedzi. Tematy zajęć są różnorodne. Uczniowie poznają zaawansowane słownictwo i wyrażenia idiomatyczne do pisywania osobowości i wyglądu. Wymieniają się argumentami i dyskutują o znaczeniu pierwszego wrażenia w kontekście relacji międzyludzkich i sytuacji zawodowych. Życie zawodowe jest jednym z motywów przewodnich kursu B2.1. Uczniowie poznają wyrażenia, dzięki którym precyzyjnie mogą opisać swoją sytuację zawodową i zakres obowiązków. Na zajęciach doskonalimy umiejętność przytaczania wypowiedzi innych osób (mowa zależna) z wykorzystaniem różnych czasów i struktur. Ostatni dział tematyczny poświęcony jest aktywnemu trybowi życia. Uczniowie poznają idiomy i wyrażenia do opisywania stylu życiu. Biorą udział w dyskusji, wymieniając się argumentami i uzasadniając swoje zdanie.

Kurs angielskiego dla zaawansowanych (semestr 2)
Kod kursu: B2.2
Kurs B2.2 poświęcony jest rozwijaniu płynności wypowiedzi i rozbudowywaniu zasobu słownictwa. Uczniowie rozmawiają na tematy związane z życiem społecznym tj. etyka w biznesie, uprzedzenia, imigracja, wyzwania współczesnego świata i podróże. Poznają zaawansowane słownictwo, które pozwala im zrozumieć język prasy i czytać aktualne informacje na portalach informacyjnych. Rozmawiając na aktualne tematy, uczniowie używają nowopoznane wyrażenia w konwersacji. Poznajemy także wyrażenia z języka potocznego i uwrażliwiamy uczniów, jak dobierać formalne i potoczne wyrażenia w zależności od sytuacji. Kursanci doskonalą umiejętność pytania o radę i dawania wskazówek po angielsku, a także stosowania mieszanych zdań warunkowych.

Kurs angielskiego dla zaawansowanych (semestr 3)
Kod kursu: B2.3
Celem kursu na poziomie B2.3 jest osiągnięcie swobody i płynności wypowiedzi na aktualne tematy. Tematy zajęć dotyczą w dużej mierze życia zawodowego, polityki i społeczeństwa. Kursanci przygotowują swoje CV w języku angielsku, dyskutują o pracy zdalnej i zagranicą. Uczniowie rozmawiają o demokracji, wolnościach obywatelskich i prawach człowieka. Doskonalimy użycie przyimków w zdaniach przydawkowych (who, that, which), wyrażenie kontrastujących opinii i faktów, a także cytowanie innych ludzi (mowa zależna z użyciem czasowników modalnych). Zwracamy uwagę uczniów na grzeczność językową czyli jak być odbieranym jako “grzeczni” i jakich wyrażeń unikać w sytuacjach bardziej oficjalnych.

Polecana Szkoła
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot