Gramatyka

Past Perfect Continuous – zastosowanie i budowa zdań

W jakich sytuacjach użyjemy czasu Past Perfect Continuous? Jak wygląda budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących? Sprawdź!

Kolejny czas gramatyczny na naszym blogu – Past Perfect Continuous! To jeden z tych czasów, które wydają się trudne, ale zaraz przekonacie się, że jego budowa wcale nie jest tak skomplikowana. Zapraszamy na krótką lekcję, z której dowiecie się, kiedy zastosować czas Past Perfect Continuous, jak zbudować zdania w tym czasie oraz jakie określenie czasu są dla niego charakterystyczne.


Angielski online - zrób test poziomujący

Past Perfect Continuous – zastosowanie czasu

Past Perfect Continuous to oczywiście czas przeszły, określany mianem czasu przeszłego dokonanego lub zaprzeszłego dokonanego. Użyjemy go w konkretnych sytuacjach:

 • czynności, które trwały w przeszłości aż do rozpoczęcia kolejnej czynności
  I had been waiting for fifteen minutes before the shop assistant served me.
 • mowa zależna, w której cofamy się z czasu Past Continuous lub Present Perfect Continuous
  He said that he had been waiting for his girlfriend for 3 hours.

Budowa zdań w Past Perfect Continuous

Przejdźmy do najważniejszego, czyli budowy zdań w naszym czasie przeszłym. Jak będą wyglądać zdania twierdzące, pytające oraz przeczące? Sprawdźcie!

Twierdzenia w czasie Past Perfect Continuous

Podstawowe zdanie w tym czasie tworzymy poprzez poniższy szyk:

SUBJECT + HAD + BEEN + VERB (-ING)
podmiot + operator had + operator been + czasownik z końcówką -ing

Jak widzicie, jest tu znacznie łatwiej, niż w czasie Present Perfect Continuous, ponieważ operator had będzie wyglądał tak samo dla każdej osoby, czyli:

I had been…We had been…
You had been…You had been…
She/he/it had been…They had been…

Dodatkowo możemy użyć skrótu:

had been ➜ ‘d been

Spójrzcie na przykłady zdań:

 • The police finally found the man who had been hiding for months.
 • They had been going out for two years before Jack decided to propose to her.
 • He had been drinking coffee before she came.

Jak stworzyć pytanie?

Aby w czasie Past Perfect Continuous powstało pytanie, musimy zmienić szyk zdania według poniższego schematu:

HAD + SUBJECT + BEEN + VERB (-ING)
operator had + podmiot + operator been + czasownik z końcówką -ing

Tu również zdania będą wyglądać tak samo dla każdej osoby, spójrzcie!

 • Had you been living with your parents before you moved to Philadelphia?
 • Had you been waiting long before the taxi arrived?
 • Had he been living on his own before he went to that boarding school last year?

Możemy również zadać pytania szczegółowe:

 • What other lies had he been telling you all those years before you realised he was a crook?
 • How long had you been waiting before you called her? 
 • Where had you been living?

Czytaj również: Angielskie czasy – budowa i zastosowanie


Budowa przeczenia w czasie Past Perfect Continuous

Zdanie przeczące również wygląda dosyć łatwo:

SUBJECT + HAD + NOT + BEEN + VERB (-ING)
podmiot + operator had + przeczenie not + operator been + czasownik z końcówką -ing

Tu również możemy dokonać skrócenia:

had not been ➜ hadn’t been

Zdania będą wyglądać tak:

 • We hadn’t been working together for long when we had to go on a business trip.
 • I hadn’t been running. I was sweating because it was so hot outside.
 • It had not been raining for three weeks, so the ground was very dry.

Czasowniki z -ing

To, o czym należy pamiętać to oczywiście czasowniki z końcówką -ing. Dodanie jej do podstawowej formy jest dosyć proste, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach.

 • dla czasowników z końcówką -e, zamieniamy ją na -ing,
  have ➜ having
 • dla czasowników z końcówką -ie, zamieniamy ją na -y i dodajemy -ing,
  die ➜ dying
 • dla czasowników jednosylabowych, które kończą się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę – ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ing,
  shop ➜ shopping

Określenia czasu w Past Perfect Continuous

W czasie Past Perfect Continuous również pojawiają się charakterystyczne określenia czasu, ale właściwie tylko dwa:

 • since
 • for

Możemy spotkać się także ze słówkami:

 • when
 • before
 • after
 • by that time

Czytaj również: Past Perfect – jak korzystać z tego czasu przeszłego?


Użycie czasu w praktyce

Sprawdźcie więcej przykładów zdań w czasie Past Perfect Continuous, aby lepiej zapamiętać jego budowę oraz zastosowanie:

 • Before I became a CEO, I had been working in many different places.
 • The mother had been trying to find him for hours before he finally came back home.
 • Jim failed his exams because he had been watching TV series instead of studying.
 • I had been driving for 4 hours before I got to Warsaw.
 • We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.
 • They hadn’t been planning to get married but she got pregnant.
 • They hadn’t been learning English long when they decided to go to England.
 • How long had they been discussing the terms of the contract before they finally decided to sign it?
 • They hadn’t been talking to each other before they decided to meet. 
 • We were tired yesterday in the evening because we had been working out a lot all day.
 • My towel was wet. Somebody had been using it. 
 • If he hadn’t been working so hard all year, he wouldn’t have got promotion. 
 • By that time they had been talking for thirty minutes. 
 • Had he been playing football for two hours?
 • They hadn’t been watching TV  for a long time.
 • Had Ola been working long before she got a promotion?

Kiedy zastosujemy czas Past Perfect Continuous?

W sytuacji, gdy opisujemy czynność, która trwała do momentu wykonania kolejnej czynności albo w mowie zależnej, gdy opisujemy przeszłość.

Jak wygląda budowa zdania twierdzącego?

Użyjemy szyku zdania: SUBJECT + HAD + BEEN + VERB (-ING).
Przykładowe zdanie będzie wyglądać tak: He had been drinking coffee before she came.

Jak stworzyć pytanie w Past Perfect Continuous?

Budowa jest następująca: HAD + SUBJECT + BEEN + VERB (-ING).
A przykładowe zdanie: Had you been waiting long before the taxi arrived?

Jak zbudować przeczenie?

Szyk zdania: SUBJECT + HAD + NOT + BEEN + VERB (-ING).
Zdanie przeczące wygląda więc tak: We hadn’t been working together for long when we had to go on a business trip.

4.38/5 (16)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *