Gramatyka

Borrow, lend – jaka jest różnica?

Pożyczanie – na ten temat jest wiele opinii. A jak o nich dyskutować po angielsku? Zacznijmy od poznania różnicy między „borrow” i „lend”.

Nauka języka angielskiego może być fascynującym wyzwaniem, zwłaszcza gdy napotykamy na subtelności, które istnieją pomiędzy pozornie podobnymi słowami. Jedną z takich par słów, która często wprowadza uczących się w zakłopotanie, jest „borrow” i „lend”. Choć oba te terminy dotyczą przekazywania czegoś od jednej osoby do drugiej, mają one swoje własne, precyzyjne znaczenia. Dlatego zanurzmy się w to, co odróżnia jedno od drugiego, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień w naszych rozmowach.Borrow

Kiedy używamy słowa „borrow”, mówimy o działaniu, w którym prosimy kogoś o pożyczenie nam czegoś na określony czas. To my jesteśmy beneficjentami tej transakcji, a osoba po drugiej stronie jest tym, która pożycza. Na przykład:

„Can I borrow your book for the weekend? I promise to return it on Monday.”

W tym zdaniu osoba prosi o pożyczenie książki od drugiej osoby na weekend, obiecując jednocześnie jej zwrot w poniedziałek.

Poznajcie więcej przykładowych zdań z użyciem słówka „borrow”:

Can I borrow your umbrella for the weekend? I promise to return it on Monday. – Czy mogę pożyczyć twój parasol na weekend? Obiecuję go zwrócić w poniedziałek.

I had to borrow a calculator from my classmate because I forgot mine at home. – Musiałem pożyczyć kalkulator od kolegi z klasy, bo zapomniałem swojego w domu.

Mind if I borrow your bike for a quick ride around the block? – Czy masz coś przeciwko, jeśli pożyczę sobie twój rower na krótką przejażdżkę wokół bloku?

I had to borrow my sister’s laptop for the online meeting; mine decided to take a day off. – Musiałem pożyczyć laptop mojej siostry na spotkanie online; mój postanowił wziąć dzień wolny.

Can I borrow your expertise on this topic for my presentation? – Czy mogę skorzystać z twojej wiedzy na ten temat do mojej prezentacji?

Lend

Z kolei „lend” odnosi się do aktu pożyczania czegoś komuś innemu. Osoba, która pożycza, jest tym, która przekazuje przedmiot, pieniądze lub cokolwiek innego do użytku drugiej osobie. Na przykład:

„I can lend you my umbrella if you think it’s going to rain.”

W tym zdaniu osoba oferuje swoją parasolkę drugiej osobie, która jest obecnie bez jednej. To jest aktywne przekazanie czegoś drugiej osobie

Poniżej więcej zdań z użyciem słówka „lend”:

My neighbor kindly lent me his lawnmower for the weekend. – Mój sąsiad uprzejmie pożyczył mi swoją kosiarkę na weekend.

I can lend you my car for the trip, but please bring it back with a full tank of gas. – Mogę ci pożyczyć mój samochód na wycieczkę, ale proszę oddaj go z pełnym bakiem benzyny.

She was kind enough to lend me her recipe book for the weekend. – Była na tyle uprzejma, że pożyczyła mi swój książkę kucharską na weekend.

He always lends a hand when someone in the office needs help with a project. – Zawsze podaje pomocną dłoń, gdy ktoś w biurze potrzebuje pomocy przy projekcie.

Could you lend me your thoughts on how to approach this problem? – Czy mógłbyś podzielić się swoimi myślami na temat tego, jak podejść do tego problemu?

Borrow, lend – przykłady zastosowania w codziennym życiu

Rozumienie różnicy między „borrow” a „lend” ma praktyczne zastosowanie w wielu sytuacjach codziennego życia. Na przykład, gdy chcemy pożyczyć pieniądze od przyjaciela, użyjemy „borrow”:

„I need to borrow $20 to buy a birthday gift.”

Natomiast, gdy oferujemy naszą pomoc innym poprzez pożyczenie czegoś, używamy „lend”:

„I can lend you my car for the weekend if you need it.”

W środowisku finansowym „borrow” jest powszechnie używane przy pozyskiwaniu pożyczki lub kredytu, podczas gdy „lend” stosuje się do udzielania kredytu lub pożyczki komuś.


Czytaj również: Say, speak, tell, talk – jak je rozróżnić?


Podsumowanie

Wnioskując, choć „borrow” i „lend” są związane z pożyczaniem, to jednak kluczową różnicą jest to, kto jest stroną aktywną w danej transakcji. „Borrow” oznacza prośbę o pożyczenie czegoś od kogoś, podczas gdy „lend” oznacza akt oferowania czegoś komuś innemu. Zrozumienie tych subtelności pomoże w poprawnym użyciu tych słów w codziennych rozmowach i zwiększy pewność w posługiwaniu się językiem angielskim.

Rządząc się tymi zasadami, możecie precyzyjniej posługiwać się językiem angielskim, niezależnie od tego, czy towarzyszy Wam rozmowa na luzie czy formalna transakcja. Następnym razem, gdy znajdziecie się w potrzebie lub będziecie w pozycji, aby komuś pomóc, pamiętajcie o różnicy między „borrow” a „lend” w języku angielskim.

4.55/5 (11)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *