Gramatyka

Future Perfect Continuous – budowa i zastosowanie

Jak wygląda czas Future Perfect Continuous? Sprawdź budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących oraz zastosowanie czasu w praktyce!

Nadeszła pora na naukę ostatniego z 12 czasów gramatycznych. Wszystkie poprzednie poznaliście już na naszym blogu: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous i Future Perfect. Dziś omówimy czas Future Perfect Continuous! 


Angielski online - zrób test poziomujący

Future Perfect Continuous – kiedy stosować?

Future Perfect Continuous jest czasem przyszłym, który podkreśla długość danej czynności.

Użyjemy go właściwie w jednej sytuacji:

 • czynności, które zazwyczaj już trwają, a zakończą się w określonym momencie w przyszłości – skupiamy się na ciągłości danej sytuacji
  ​​I will have been reading this book for a month by next week.

Budowa zdań – czas Future Perfect Continuous

Aby sprawnie posługiwać się tym czasem, musimy znać nie tylko jego zastosowanie, ale oczywiście także jego budowę. Ta wygląda nieco podobnie, jak w czasach Present i Past Perfect Continuous. Tym razem chodzi o czas przyszły, więc zmieni się nasz operator. Jak więcej będą wyglądać poszczególne zdania? Sprawdźmy!

Zdania twierdzące

Zaczynamy oczywiście od podstawy, czyli twierdzeń. Zastosujemy w nich poniższy szyk zdania:

SUBJECT + WILL + HAVE + BEEN + VERB (-ING)
podmiot + operator will + operator been + czasownik z końcówką -ing

W tej sytuacji operator have wygląda tak samo dla każdej osoby. Jest to pewne ułatwienie, choć trzeba się pilnować, żeby z automatu nie wpisać has przy 3 osobie liczby pojedynczej!

Dodatkowo słówko will możemy skrócić do formy ‘ll. Jak więc będzie to wyglądało dla każdej osoby?

I will have been ➜ I’ll have been
You will have been ➜ You’ll have been
She will have been ➜ She’ll have been
He will have been ➜ He’ll have been
It will have been ➜ It’ll have been
We will have been ➜ We’ll have been
You will have been ➜ You’ll have been
They will have been ➜ They’ll have been

Trudne? A gdzie tam! Spójrzcie na przykłady zdań, a wszystko stanie się nieco prostsze!

 • By the end of May I’ll have been working here for 5 years.
 • My mother will have been waiting for me for an hour.
 • Soon he will have been talking on the phone for two hours.

Czytaj również: Czasy w angielskim, które okazują się niezbędne


Pytania w czasie Future Perfect Continuous

Oczywiście do stworzenia pytania w naszym czasie, potrzebna jest zmiana szyku zdania. Będzie on wyglądał następująco:

WILL + SUBJECT + HAVE + BEEN + VERB (-ING)
operator will + podmiot + operator have + operator been + czasownik z końcówką -ing

Tu również operator have będzie wyglądał tak samo, niezależnie od osoby. Spójrzcie na przykłady!

 • Will she have been living here for three years next week?
 • Will they have been dancing by midnight?
 • Will your sister have been preparing food for the party for two hours by 3 o’clock?

Możemy zadać też nieco bardziej szczegółowe pytania:

 • How long will you have been redecorating this room by the end of this month?
 • Why will they have been living here for three years next week?
 • For how long will Tom have been swimming by the time the teacher comes in?

Jak utworzyć przeczenie?

Ostatnie zdanie to zdanie przeczące i tu również budowa będzie podobna do zdania twierdzącego. 

SUBJECT + WILL + NOT + HAVE + BEEN + VERB (-ING)
podmiot + operator will + przeczenie not + operator have + operator been + czasownik z końcówką -ing

Tutaj również możemy zastosować skrót słów will + not:

I will not have been ➜ I won’t have been
You will not have been ➜ You won’t have been
She will not have been ➜ She won’t have been
He will not have been ➜ He won’t have been
It ​​will not have been ➜ It won’t have been
We will not have been ➜ We won’t have been
You will not have been ➜ You won’t have been
They will not have been ➜ They won’t have been

Popatrzmy na przykłady!

 • Ted won’t have been going to work for a week by Tuesday.
 • He will not have been working long enough to get a promotion.
 • They won’t have been hunting this breed for almost 3 months before the end of the close season.

Czytaj również: Angielskie czasy – budowa i zastosowanie


Czasowniki z końcówką -ing

Ogólna zasada tworzenia czasowników z końcówką -ing jest stosunkowo prosta. W większości przypadków wystarczy dodać sylabę do słowa i gotowe. Niektóre słówka wymagają jednak nieco więcej pracy. Spójrzcie!

 • dla czasowników z końcówką -e, zamieniamy ją na -ing,
  have ➜ having
 • dla czasowników z końcówką -ie, zamieniamy ją na -y i dodajemy -ing,
  die ➜ dying
 • dla czasowników jednosylabowych, które kończą się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę – ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ing,
  shop ➜ shopping

Określenia czasu dla Future Perfect Continuous

I w tym czasie mamy kilka charakterystycznych słówek, których użyjemy do określenia czasu:

 • by
 • when
 • for
 • since
 • how long
 • next year
 • next month

Future Perfect Continuous – przykłady zdań

Aby lepiej utrwalić sobie dzisiejszą mini lekcję, sprawdźcie jeszcze kilka przykładowych zdań! 

 • We will have been talking for two hours by the time Adam joins us.
 • When I come at 6:00, will you have been practicing long?
 • Ann will have been looking for a new job for two months next week.
 • By next week Jim will have been working in this shop for five years.
 • How long will you have been driving for when you get there?
 • By this time next week they will have been travelling for 9 months.
 • The teacher will have been talking to your brother for an hour in five minutes.
 • By 2001 I will have been living in London for sixteen years.
 • Will you have been reading the book by Monday?
 • I will have been reading my new book for two hours before my friend comes to see me.
 • Will she have been staying abroad for 8 months by the end of the year?
 • Sarah will have been sleeping since 11p.m.
 • When I turn 40, I will have been living in Boston for 30 years.
 • Will you have been playing for four hours when I come back?

Jak zbudować zdanie twierdzące w czasie Future Perfect Continuous?

Według schematu: SUBJECT + WILL + HAVE + BEEN + VERB (-ING).

Przykład: Sarah will have been sleeping since 11p.m.

Jak wygląda pytanie w tym czasie?

Użyjemy szyku zdania: WILL + SUBJECT + HAVE + BEEN + VERB (-ING)

Przykład: Will you have been playing for four hours when I come back?

Przeczenie w czasie Future Perfect Continuous

SUBJECT + WILL + NOT + HAVE + BEEN + VERB (-ING)

Przykład: Ted won’t have been going to work for a week by Tuesday.


4.6/5 (10)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *