Angielskie czasy

Angielskie czasy to temat, który wzbudza wśród studentów raczej niechęć. Przede wszystkim dlatego, że w języku angielskim mamy aż 12 czasów. Czy rzeczywiście wszystkie są potrzebne? Czy używamy ich na co dzień?

Warto poznać zasady funkcjonowania wszystkich czasów w angielskim, choć rzeczywiście niektóre z nich są mało przydatne w codziennej rozmowie. Podstawowo posługujemy się czasem Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple i Present Perfect. Opanowanie tych czasów pozwoli na swobodną rozmowę na wiele tematów, opowiedzenie o sytuacjach z przeszłości, o swoich nawykach czy planach na przyszłość.

To, że w języku angielskim istnieje wiele czasów gramatycznych,  nie oznacza, że musimy się ich wszystkich od razu nauczyć. Możemy iść za tropem native speakerów, którzy również używają tych 5 prostych czasów, aby nie komplikować swojej wypowiedzi. Jeżeli na początek będziesz wiedzieć, jak wypowiedzieć się o teraźniejszości, przyszłości i przeszłości to zdecydowanie Ci wystarczy.

Angielskie czasy to obszerny, ale bardzo potrzebny temat. Poznaj nasze artykuły o czasach w języku angielskim!

17Artykułów