Gramatyka

Angielskie czasy – budowa i zastosowanie

Czy znasz wszystkie angielskie czasy? Sprawdź naszą małą ściągę i zobacz, czym różnią się od siebie – jaką mają budowę i zastosowanie!

W języku angielskim wyróżniamy 12 czasów: 4 czasy przeszłe, 4 teraźniejsze oraz 4 przyszłe. Czy na co dzień używamy ich wszystkich? Raczej nie. Czy warto znać różnice między nimi i mieć podstawowe pojęcie o ich zastosowaniu? Zdecydowanie tak. Dzisiaj podsumujemy angielskie czasy, abyście w prosty sposób mogli nauczyć się – który czas jest od czego. 🙂 Zaczynamy?

czasy teraźniejszeczasy przeszłeczasy przyszłe
Present SimplePast SimpleFuture Simple
Present ContinuousPast ContinuousFuture Continous
Present PerfectPast PerfectFuture Perfect
Present Perfect ContinuousPast Perfect ContinuousFuture Perfect Continuous

Angielski online - zrób test poziomujący

Angielskie czasy teraźniejsze 

Zacznijmy od czasów teraźniejszych, bowiem tych używa się najczęściej. Szczególnie powinniście kojarzyć czas Present Simple oraz Present Continuous. To właśnie ich uczymy się w pierwszej kolejności. A co z pozostałymi dwoma? Zaraz zobaczymy, czy znacie te angielskie czasy. Ale od początku!

Czas Present Simple

Czas teraźniejszy prosty, czyli Present Simple. Najpopularniejszy, jeden z łatwiejszych i chyba najczęściej używany czas. Zobaczcie, co go charakteryzuje:

 • zastosowanie: czynności powtarzające się, rutyna, nawyki, sytuacje stałe, fakty i powszechnie znane prawdy, rozkłady
 • budowa zdania: subject + verb (dla 3 os. l. poj. – czasownik z końcówką -s / -es)
 • pytanie: do / does + subject + verb (bez końcówki)
 • przeczenie: don’t / doesn’t + subject + verb (bez końcówki)
 • określenia czasu: always, never, often, usually, everyday, sometimes, on Mondays, every week

Przykłady zdań:

 1. I always wake up at 7 o’clock.
 2. They watch television regularly.
 3. Does she go to work every day?
 4. Mike doesn’t read books very often.

Czas Present Continuous

To kolejny popularny angielski czas, którego używa się na co dzień. Co jak co, ale Present Continuous warto znać! Jak wygląda ten czas?

 • zastosowanie: czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich, stany przejściowe, konkretne plany dotyczące przyszłości, czynności tymczasowe
 • budowa zdania: subject + to be + verb (z końcówką -ing)
 • pytanie: to be + subject + verb (z końcówką -ing)
 • przeczenie: subject + to be + not + verb (z końcówką -ing)
 • określenia czasu: now, at the moment, right now, at present, today, tomorrow

Przykłady zdań:

 1. Mary is reading an interesting book.
 2. Is he looking at the stars?
 3. I’m not waiting for anybody.
 4. Tomorrow she is going to London.

Czas Present Perfect

Kolejny czas teraźniejszy, choć jest bardzo powiązany z przeszłością. Umiecie z niego korzystać?

 • zastosowanie: czynności, które dopiero co się zakończyły, czynności, które mają skutki w teraźniejszości oraz czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz
 • budowa zdania: subject + have / has + verb (w III formie)
 • pytanie: have / has + subject + verb (w III formie)
 • przeczenie: subject + have / has + not + verb (w III formie)
 • określenia czasu: since, yet, for, just, already

Przykłady zdań:

 1. I’ve just finished my homework.
 2. Have you been here before?
 3. I have just finished my newest blog post.
 4. I have never been to Palermo.

Czas Present Perfect Continuous

Chyba najtrudniejszy z czasów teraźniejszych, ale spokojnie – damy radę! 😉 Jak wygląda ten czas?

 • zastosowanie: czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz, ale my chcemy skupić się na czasie ich trwania, a nie na samych czynnościach
 • budowa zdania: subject + have / has + been + verb (z końcówką -ing)
 • pytanie: have / has + subject + been + verb (z końcówką -ing)
 • przeczenie: subject + have / has + not + been + verb (z końcówką -ing)
 • określenia czasu: since, yet, for, just, already

Przykłady zdań:

 1. I have been waiting for 10 minutes.
 2. John has been studying in London since January.
 3. I haven’t been drinking.
 4. I can smell cigarettes. Have you been smoking?

Czytaj również: Past Continuous: budowa, użycie i przykłady


Angielskie czasy przeszłe

Czas na podróż do przeszłości, czyli angielskie czasy przeszłe. Jesteście gotowi? Zaczniemy oczywiście od najprostszego…

Czas Past Simple

I znowu na pierwszy rzut idzie czas, który wśród przeszłych jest czasem najprostszym i najczęściej używanym. Kiedy z niego skorzystamy?

 • zastosowanie: czynności, które zakończyły się w przeszłości, w określonym czasie
 • budowa zdania: subject + verb (w II formie)
 • pytanie: did + subject + verb
 • przeczenie: subject + did + not + verb
 • określenia czasu: yesterday, five years ago, last week, two days ago, last summer

Przykłady zdań:

 1. I went to school yesterday.
 2. We didn’t visit China last year.
 3. Did you like the movie?
 4. I didn’t take your book!

Angielskie czasy – Past Continuous

I kolejny czas przeszły przed nami. Jak zbudować w nim zdania?

 • zastosowanie: dłuższe czynności w przeszłości (przerwane krótkimi), opis sytuacji w tle, czynności wykonywane w określonym czasie w przeszłości
 • budowa zdania: subject + was / were + verb (z końcówką -ing)
 • pytanie: was / were + subject + verb (z końcówką –ing)
 • przeczenie: subject + was /were + not + verb (z końcówką -ing)
 • określenia czasu: while, when

Przykłady zdań:

 1. Someone was watching me.
 2. He wasn’t working in the garden then.
 3. Were you spying on me?
 4. I saw an accident when I was driving to work this morning.

Czas na Past Perfect

Czas przeszły dokonany, nazywany też czasem zaprzeszłym. Jak z niego korzystać?

 • zastosowanie: czynności w przeszłości, które wydarzyły się wcześniej, niż drugie czynności w przeszłości
 • budowa zdania: subject + had + verb (w III formie)
 • pytanie: had + subject + verb (w III formie)
 • przeczenie: subject + had + not + verb (w III formie)
 • określenia czasu: already, before, by the time, after

Przykłady zdań:

 1. Everyone had gone home by the time I arrived.
 2. Had you seen him before you went to sleep last night?
 3. We hadn’t met him until we came to Warsaw.
 4. Before I met him, I had never been in a serious relationship.

Czas Past Perfect Continuous

Ostatni czas przeszły – używany chyba najmniej z nich wszystkich. A może jednak się przyda?

 • zastosowanie: dłuższe czynności w przeszłości, które trwały przed innymi czynnościami
 • budowa zdania: subject + had + been + verb (z końcówką -ing)
 • pytanie: had + subject + been + verb (z końcówką -ing)
 • przeczenie: subject + had + not + been + verb (z końcówką -ing)
 • określenia czasu: since, for

Przykłady zdań:

 1. Before I became a CEO, I had been working in many different places.
 2. The police finally found the man who had been hiding for months.
 3. Had you been living with your parents before you moved to Philadelphia?
 4. I hadn’t been running. I was sweating because it was so hot outside.

Angielskie czasy przyszłe

Była teraźniejszość, była przeszłość – czas na angielskie czasy przyszłe! Znacie je? Używacie? Zaraz się przekonamy!

Angielskie czas – Future Simple

Jako pierwszy – czas przyszły prosty. To znowu najłatwiejszy z czasów przyszłych, który na pewno okaże się Wam przydatny. Co możemy o nim powiedzieć?

 • zastosowanie: decyzje o przyszłości podejmowane w danej chwili, wydarzenia przewidywane przez nas, oferując lub składając obietnicę
 • budowa zdania: subject + will + verb
 • pytanie: will + subject + verb
 • przeczenie: subject + will + not + verb
 • określenia czasu: tomorrow, soon, next week, in the future

Przykłady zdań:

 1. I will visit you tomorrow.
 2. The children will go to bed early.
 3. How long will it take?
 4. I won’t talk to him again.

Czas Future Continuous

Już pewnie zauważyliście zależności między czasami Simple, a Continuous? Oba są dosyć proste w budowie, ale w czasach Continuous pojawia się nam końcówka -ing. Nie inaczej jest i tym razem.

 • zastosowanie: czynności ciągłe, które będą trwać przez jakiś czas w przyszłości
 • budowa zdania: subject + will + be + verb (z końcówką –ing)
 • pytanie: will + subject + be + verb (z końcówką -ing)
 • przeczenie: subject + will + not + be + verb (z końcówką -ing)
 • określenia czasu: tomorrow, soon, in the future

Przykłady zdań:

 1. I will be watching TV tomorrow at 7.
 2. Will you be working this time tomorrow?
 3. They will be repairing the roof all day.
 4. I won’t be taking my dog with me.

Angielskie czasy – Future Perfect

I mamy kolejny czas Perfect, który oczywiście wygląda analogicznie do czasów Present Perfect czy Past Perfect. Jak dokładnie?

 • zastosowanie: czynności, które będą zakończone przed jakimś punktem w przyszłości
 • budowa zdania: subject + will + have + verb (w III formie)
 • pytanie: will + subject + have + verb (w III formie)
 • przeczenie: subject + will + not + have + verb (w III formie)
 • określenia czasu: by the time, before, until

Przykłady zdań:

 1. Will you have finished your project by tomorrow?
 2. They won’t have spent 10 days there. I think they’ll leave after 5 days.
 3. I will have finished the book before he comes back.
 4. By the time she gets ready, the bus will have left.

Czas Future Perfect Continuous

I ostatni czas na naszej liście. Ponownie – niezbyt często używany, ale warto mieć o nim pojęcie!

 • zastosowanie: czynności długie, niedokonane, które zakończą się przed jakimś punktem w przyszłości
 • budowa zdania: subject + will + have been + verb (z końcówką -ing)
 • pytanie: will + subject + have been + verb (z końcówką -ing)
 • przeczenie: subject + will + not + have been + verb (z końcówką -ing)
 • określenia czasu: by the time, for, by tomorrow, by next week

Przykłady zdań:

 1. Will you have been living in the city center for 2 months by next week?
 2. By the end of May I’ll have been working here for 5 years.
 3. They will have been going to the gym for over a month soon.
 4. I won’t have been eating canned food by the end of summer.

Ile jest czasów w języku angielskim?

Wyróżniamy 12 czasów: cztery czasy teraźniejsze, cztery przeszłe oraz cztery czasy przyszłe.

Jakie są czasy teraźniejsze?

W języku angielskim czasy teraźniejsze to: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect oraz Present Perfect Continuous.

Jakie są angielskie czasy przeszłe?

Do czasów przeszłych zaliczamy: Past Simple, Past Continuous, Past Pefect oraz Past Perfect Continuous.

Angielskie czasy przyszłe – jakie to?

Czasy przyszłe w angielskim to Future Simple, Future Continuous, Future Perfect oraz Future Perfect Continuous.


3.95/5 (159)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *