Tájékoztatás a személyes adatokról

Ki az adataim adatkezelője?

Az Ön személyes adatainak kezelője a Fluentbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, székhelye Varsó (00-895), Biała 4, 81. helyiség, a Varsói Kerületi Bíróság 12. kereskedelmi osztálya által a vállalkozók nyilvántartásába a KRS szám alatt 0000562340, NIP 527-27-38-544, REGON: 361742271 (a továbbiakban: "Kezelő" vagy "Fluentbe").

Milyen célból kezeli az Ön személyes adatait az Adatkezelő?

A Fluentbe az Ön személyes adatait a következők érdekében dolgozza fel:

 1. Válasz a nyelvoktatással kapcsolatos Adminisztrátor ajánlatának bemutatásával kapcsolatos kapcsolattartási kérésére,
 2. Az adatok marketing célú feldolgozása,
 3. Az oktatási szolgáltatások nyújtása Önnek, beleértve az online idegennyelv-tanulást egy megkötött szerződés alapján,
 4. Az Ön tanulási előrehaladásának értékelése,
 5. A nyújtott szolgáltatások minőségének javítására irányuló tevékenységek végzése,
 6. Tájékoztatás az óra törléséről vagy elhalasztásáról,
 7. Statisztikai elemzések.

Milyen jogalapon történik az Ön személyes adatainak feldolgozása?

Fluentbe és az Ön személyes adatai:

 1. Az Ön kérését, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot az Adminisztrátor nyelvoktatással kapcsolatos ajánlatának bemutatásával kapcsolatban a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásként kezeljük; és tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása bármikor visszavonható;
 2. Az oktatási szolgáltatások nyújtására kötött szerződés alapján - ha ilyen szerződést kötöttek; ez az alap magában foglalja a kapcsolatfelvétel lehetőségét is a tanfolyam egyes óráinak törlése vagy elhalasztása esetén;
 3. Az ügyvezetőre háruló jogi kötelezettségek alapján, különösen a vonatkozó adó- és számviteli dokumentumok kiadásának szükségességével kapcsolatos kötelezettségek alapján.
 4. A Fluentbe jogos érdeke alapján, amely a RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ez az érdeke annak felmérése, hogy a Rendszergazda által nyújtott szolgáltatások pozitív visszhangot kapnak-e, valamint a Fluentbe által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.

Az 1. pontban leírt esetben a személyes adatok megadásának elmulasztása megakadályozza, hogy az Adatkezelő felvegye Önnel a kapcsolatot és ajánlatot tegyen.

A 2. és 3. pontban leírt esetekben a személyes adatok megadása jogszabályi és szerződéses követelmény. A személyes adatok megadásának elmulasztása megakadályozza, hogy a Rendszergazda szolgáltatásokat nyújtson Önnek.

Ki lehet a személyes adataim címzettje, azaz az a szervezet, akinek az Adatkezelő kiadhatja a személyes adataimat?

Ezek az entitások lehetnek:

 1. A számviteli vagy könyvvizsgáló cégek, amelyek számviteli, bérszámfejtési vagy könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtanak az Adminisztrátornak,
 2. Az informatikai vállalatok és cégek, amelyek támogatást nyújtanak és kezelik a rendszergazda informatikai infrastruktúráját,
 3. A tranzakció feldolgozása esetén a következő adatok körében: név és vezetéknév, lakcím, telefonszám és e-mail cím, a tranzakciós adatok, beleértve a személyes adatokat is, továbbíthatók a PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 a megrendelés kifizetéséhez szükséges mértékben. Az ügyfélnek joga van hozzáférni az adataihoz és kijavítani azokat. Az adatok megadása önkéntes, de a tranzakció végrehajtásához szükséges.

Mennyi ideig tárolják az adataimat?

Az Ön személyes adatait az oktatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljes időtartama alatt, illetve annak megszűnése után az esetleges polgári jogi igények vagy adókötelezettségek elévülési idejéig tároljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a hozzájárulás - az Ön személyes adatainak feldolgozására a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor.

Milyen jogaim vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban?

Az adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, ami azonban nem érinti az Ön személyes adatainak a hozzájárulásának visszavonása előtt történt kezelésének érvényességét.

Joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához, amennyiben erre jogalapja van. Önnek joga van továbbá az automatizált feldolgozórendszerek által feldolgozott adatok hordozhatóságához.

Joga van panaszt tenni a személyes adatai feldolgozását ellenőrző felügyeleti hatóságnál

Láthatják-e az adataimat más internetezők?

A nyelvórák jellegéből adódóan az Ön személyes adatai az Ön által látogatott tanfolyam többi résztvevője és a tanár számára is hozzáférhetőek lehetnek. Ezek az adatok azonban nem lesznek nyilvánosan elérhetőek, azaz nem lesznek láthatóak más internetezők számára.

.

Fluentbe tájékoztatja Önt, hogy az alkalmazott informatikai eszközök, különösen az előadóval való kapcsolatot kezelő eszközök miatt a tanfolyam résztvevőinek képe látható lehet a többi tanfolyami résztvevő számára.

Továbbítja-e a Fluentbe a személyes adataimat az Európai Unión kívüli országokba?

A különböző országok vállalatai által biztosított informatikai eszközök használata miatt előfordulhat, hogy az Ön személyes adatai ezeken az eszközökön belül az EU-n kívüli országokba kerülnek továbbításra. Ha ez a helyzet, a Fluentbe biztosítja, hogy az eszközszolgáltatók speciális személyesadat-megállapodásokat kössenek, vagy megfelelő jogi mechanizmusokat működtessenek, mint például a Privacy Shield.

Mi történik, ha a személyes adataimat a Fluentbe a munkáltatómtól szerezte meg?

Ahol az Ön személyes adatait az Ön munkáltatójától kapta, a Fluentbe úgynevezett adatfeldolgozóként jár el. Az Ön adatait a munkáltatóval kötött szerződés alapján dolgozzuk fel, és a Fluentbe kizárólag a munkáltatóval kötött szerződés teljesítése céljából dolgozza fel az Ön adatait. Ebben a tekintetben a Fluentbe kapcsolatba léphet Önnel, hogy tájékoztassa Önt a törölt vagy elhalasztott órákról.


Sütikre vonatkozó irányelvek

Hatályos 2018. május 24-től.

Háttérinformációk

Mi az a süti? A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a webhelyek a felhasználó lemezén tárolnak. A sütik segítenek a weboldal adminisztrátorainak a weboldalak kezelésében és a tartalom minőségének javításában.

Mi az eszközfelismerés?

A készülékfelismerés olyan mechanizmus, amellyel azonosítható, hogy a felhasználó milyen típusú eszközről csatlakozik egy weboldalhoz. Ezek a mechanizmusok azonosítják az adott eszközön használt operációs rendszert, az időzónát, ahonnan a kapcsolat létrejön, a képernyő méretét és felbontását stb. is. Ezeket a mechanizmusokat úgy tervezték, hogy a weboldal megjelenését, méretét és egyéb paramétereit az adott eszközhöz igazítsák. Ezek az információk nem szolgálnak konkrét személyek azonosítására.

Milyen egyéb információkat használ a Fluentbe?

A Fluentbe a rendszer naplóiban szereplő információkat (pl. IP-cím) használja fel, amelyek az internetkapcsolat általános szabályaiból adódnak. Ezeket az információkat szervereink adminisztrációjával kapcsolatos technikai célokra használjuk. Ezenkívül az IP-címeket általános, statisztikai demográfiai adatok gyűjtésére is használják (pl. a régióról, ahonnan a kapcsolat létrejött).

A Fluentbe cookie-kat és más technológiákat és információkat használ a weboldalainak kezeléséhez. A könnyebb érthetőség kedvéért a cookie-kat és más hasonló technológiákat együttesen is sütiknek nevezzük.

Milyen típusú sütiket használ a Fluentbe?

Session cookie-k - ezek olyan cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek, amikor bezárja a böngészőt.

Permanens sütik - ezek olyan sütik, amelyek egy meghatározott ideig tárolódnak az Ön eszközén. Ezeknek a fájloknak a tárolása nem függ a böngésző bezárásától.

Egyéni sütik - a Fluentbe szolgáltatások által beállított sütik.

Harmadik féltől származó sütik - a Fluentbe-től eltérő szolgáltatások, például a Google Analytics által beállított sütik.

A Fluentbe saját és harmadik féltől származó sütiket is használ.

Milyen típusú sütiket használ a Fluentbe?

A sütik szükségesek ahhoz, hogy a Fluentbe a kínált termékekhez kapcsolódó alapvető szolgáltatásokat nyújthasson.

A Fluentbe saját sütiket használ, hogy a felhasználók bejelentkezhessenek a fiókjaikba. Ezért egy adott felhasználó engedélyezéséhez munkamenetenként legalább egy felhasználói hitelesítésre van szükség.

A Fluentbe sütiket használ a weboldalainak optimalizálása és a weboldal tartalmának a személy preferenciáihoz való igazítása céljából is. Ez különösen azokra a cookie-kra vonatkozik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy "kiolvassuk", hogyan használja a weboldalunkat.

A sütiket, beleértve a harmadik féltől származó sütiket is, statisztikai és elemzési célokra is használjuk. Ezek a sütik lehetővé teszik a Fluentbe számára, hogy meghatározza a webhely látogatásának átlagos időtartamát, a Fluentbe által kezelt webhelyek látogatásának teljes számát. Ezek a sütik teljesen anonimak, és nem teszik lehetővé a Fluentbe számára, hogy azonosítsa a szolgáltatásainkat használó konkrét személyeket.

A Fluentbe sütiket használ az olyan cégek hirdetésének személyre szabásához is, mint a Google, a Facebook vagy a Criteo. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy szolgáltatásunk hirdetései más oldalakon és weboldalakon jelenjenek meg. Ezek a sütik többek között a weboldalainkon tett látogatások előzményeit használják. Ezek a sütik magukban foglalják a saját és harmadik felek sütijeit is.

A Fluentbe sütiket használ a közösségi oldalakkal való kapcsolatokhoz is, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy összekapcsoljuk az ezeken az oldalakon lévő profiljait a szolgáltatásainkkal. Ezek a linkek a közösségi média, például a Google vagy a Facebook cookie-jait használják, amelyek az Ön eszközén tárolódnak, és arra használhatók, hogy javítsák az Ön profilját ezeken a médiumokon, valamint egyéb, az említett szervezetek cookie-szabályzatában részletezett célokra.

Hogyan tudom kezelni a sütiket?

A sütik kezelése a böngésző beállításainak módosításával lehetséges. A legtöbbször a sütik kezelése a ,,Beállítások" menüből lehetséges. Ebben a menüben megtudhatja, hogyan törölheti a cookie-kat, blokkolhatja az új cookie-k tárolását, vagy értesítést állíthat be, ha új cookie-t tárolnak.

Lehetséges a Fluentbe szolgáltatásait kikapcsolt cookie-kkal használni?

A sütik letiltása a böngészőben általában nem akadályozza meg szolgáltatásaink használatát, de nehézségeket okozhat. Különösen bizonyos tartalmakhoz való hozzáférés lehet akadályozott, és a cookie-k hiánya megakadályozhatja a bejelentkezést.

Más weboldalakra mutató linkek

A Fluentbe nem felelős azon oldalak tulajdonosainak vagy üzemeltetőinek adatvédelmi politikájáért, amelyekre a Fluentbe.com-on linkek vezetnek. Javasoljuk, hogy olvassa el az ezeken az oldalakon közzétett adatvédelmi nyilatkozatokat! A Fluentbe.com-ról linkelt bármely weboldal tartalmáért kizárólag Ön felel.

Fizetési módok

Fizethet bankkártyával (GoPay, Apple Pay) vagy átutalással

Mi különböztet meg minket?

Icon
Az ügyfelek 95%-a ajánlja a Fluentbe-t
Icon
1,000,000+ lecke teljesítve
Icon
Barátságos szerződés
Icon
Elégedettségi garancia
Trustpilot Facebook Google ISO
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot