Informace o osobních údajích

Kdo je správcem mých údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Fluentbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě (00-895), na adrese Biała 4, č. p. 81, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro město Varšavu, XII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000562340, NIP 527-27-38-544, REGON: 361742271 (dále jen "správce" nebo "Fluentbe").

Kdo je správcem mých údajů?

Společnost Fluentbe zpracovává vaše osobní údaje za účelem:

 1. Reakce na Vaši žádost o kontakt ohledně prezentace nabídky správce týkající se výuky cizích jazyků,
 2. Zpracování údajů pro marketingové účely,
 3. Poskytování online služeb výuky cizích jazyků na základě smlouvy,
 4. Provedení hodnocení vašeho pokroku ve studiu,
 5. Provádění činností zaměřených na zlepšení kvality poskytovaných služeb,
 6. Informování o zrušení nebo odložení výuky,
 7. Statistické.

Společnost Fluentbe zpracovává vaše osobní údaje za účelem:

Fluentbe zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. Na základě Vaší žádosti o kontaktování za účelem prezentace nabídky Správce týkající se výuky cizích jazyků je tato žádost považována za Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; informujeme Vás, že Váš souhlas můžete kdykoli odvolat;
 2. Na základě smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb - pokud je taková smlouva uzavřena; tento základ zahrnuje také možnost kontaktovat vás v případě zrušení nebo odložení jednotlivých lekcí kurzu;
 3. Na základě zákonných povinností správce, zejména v souvislosti s nutností vystavovat příslušné daňové a účetní doklady;
 4. Na základě oprávněného zájmu společnosti Fluentbe, který má oporu v čl. 6 odst. 1 písm. f RODO. Tento zájem spočívá v posouzení, zda se služby poskytované správcem setkávají s pozitivní odezvou, a ve zlepšení kvality služeb poskytovaných společností Fluentbe.

V případě popsaném v bodě 1 neposkytnutí osobních údajů zabrání správci, aby vás kontaktoval a předložil vám nabídku.

V případech popsaných v bodech 2 a 3 je poskytnutí osobních údajů zákonným a smluvním požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů znemožní správci poskytovat vám služby. V případech popsaných v bodech 2 a 3 je poskytnutí osobních údajů zákonným a smluvním požadavkem.

Kdo může být příjemcem mých osobních údajů, tj. subjektem, kterému může správce mé osobní údaje zpřístupnit?

Těmito subjekty mohou být:

 1. Účetní nebo auditorské firmy, které správci poskytují účetní, mzdové nebo auditorské služby,
 2. .
 3. IT firmy a společnosti, které poskytují podporu a správu IT infrastruktury správce.

Jak dlouho budou moje údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb a po jejím ukončení po dobu promlčení případných občanskoprávních nároků nebo daňových povinností. Pokud je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas - zpracování osobních údajů bude probíhat až do odvolání souhlasu.

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?

Správce informuje, že máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, což však nemá vliv na platnost zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, pokud k tomu existují právní důvody. Máte také právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovanými systémy zpracování. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, pokud k tomu existují právní důvody.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, který kontroluje zpracování vašich osobních údajů

Mohou moje data vidět ostatní uživatelé internetu?

V souvislosti s povahou jazykových kurzů mohou být vaše osobní údaje k dispozici ostatním účastníkům kurzu, který navštěvujete, a lektorovi. Tato data však nebudou veřejně dostupná, tj. nebudou viditelná pro ostatní uživatele internetu.

Fluentbe vás upozorňuje, že vzhledem k použitým IT nástrojům, zejména těm, které podporují spojení s učitelem, může být obraz účastníků kurzu viditelný pro ostatní účastníky kurzu.

Předává společnost Fluentbe mé osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii?

Z důvodu používání IT nástrojů, které poskytují společnosti z různých zemí, se může stát, že vaše osobní údaje budou v rámci těchto nástrojů předány do zemí mimo EU. V takovém případě společnost Fluentbe dbá na to, aby poskytovatelé nástrojů uzavřeli zvláštní dohody o osobních údajích nebo se řídili příslušnými právními mechanismy, jako je například Privacy Shield.

Co když společnost Fluentbe získala mé osobní údaje od mého zaměstnavatele?

Pokud byly vaše osobní údaje získány od vašeho zaměstnavatele, společnost Fluentbe vystupuje jako tzv. zpracovatel (processor). Vaše údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy uzavřené se zadavatelem a společnost Fluentbe je zpracovává pouze za účelem plnění smlouvy se zadavatelem. V tomto rozsahu vás může společnost Fluentbe kontaktovat, aby vás informovala o zrušených nebo odložených lekcích.


Zásady používání cookies

Platí od 24. května 2018.

Základní informace

Co jsou to soubory cookie? Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na disk uživatele webových stránek. Soubory cookie pomáhají správcům webových stránek spravovat jejich webové stránky a zlepšovat kvalitu poskytovaného obsahu.

Co je rozpoznávání zařízení?

Rozpoznávání zařízení jsou mechanismy, které identifikují typ zařízení, z něhož se uživatel připojuje k webové stránce. Tyto mechanismy také identifikují operační systém používaný v daném zařízení, časové pásmo, ze kterého je připojení navázáno, velikost a rozlišení obrazovky atd. Tyto mechanismy jsou navrženy tak, aby přizpůsobily vzhled, velikost a další parametry webových stránek konkrétnímu zařízení. Tyto informace neslouží k identifikaci konkrétní osoby.

Jaké další informace Fluentbe používá?

Fluentbe využívá informace obsažené v systémových protokolech (např. IP adresa), které vyplývají z obecných pravidel pro připojení k internetu. Tyto informace se používají pro technické účely související se správou našich serverů. Kromě toho se IP adresy používají ke shromažďování obecných statistických demografických informací (např. region, ze kterého se připojujete).

Fluentbe používá soubory cookie a další technologie a informace, které pomáhají spravovat její webové stránky. Pro usnadnění přenosu budou soubory cookie a další podobné technologie označovány souhrnně jako soubory cookie.

Jaké typy souborů cookies Fluentbe používá?

Soubory cookie relace - jedná se o soubory, které se automaticky odstraní po zavření webového prohlížeče.

Trvalé soubory cookie - jedná se o soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení po určitou dobu. Uložení těchto souborů není závislé na zavření prohlížeče.

Persistentní soubory cookie

Individuální soubory cookie - nastavené službami Fluentbe.

Soubory cookie třetích stran - nastavují je jiné služby než Fluentbe, například Google Analytics.

Fluentbe používá jak své vlastní soubory cookie, tak soubory cookie třetích stran.

Jaké typy souborů cookie Fluentbe používá?

Soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby společnost Fluentbe mohla poskytovat základní služby související s nabízenými produkty.

Fluentbe používá vlastní soubory cookie, které umožňují uživatelům přihlášení k jejich účtům. Proto je pro autorizaci daného uživatele vyžadováno alespoň jedno ověření uživatele v relaci.

Fluentbe také používá soubory cookie k optimalizaci svých webových stránek a k přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele. To se týká zejména souborů cookie, které nám umožňují "číst", jak používáte naše webové stránky.

Fluentbe také používá soubory cookie k optimalizaci svých webových stránek a přizpůsobení obsahu vašim preferencím.

Soubory cookie, včetně těch od třetích stran, se používají také pro statistické a analytické účely. Tyto soubory cookie umožňují společnosti Fluentbe zjistit průměrnou dobu trvání návštěvy stránek, celkový počet návštěv stránek spravovaných společností Fluentbe . Tyto soubory cookie jsou plně anonymní a neumožňují společnosti Fluentbe identifikovat žádnou osobu, která používá naše webové stránky.

Fluentbe také používá soubory cookie pro účely remarketingu. Tyto soubory cookie nám umožňují zobrazovat reklamy na naše služby na jiných webových stránkách. Tyto soubory cookie využívají mimo jiné historii návštěv našich webových stránek. Tyto soubory cookie zahrnují naše vlastní soubory cookie i soubory cookie třetích stran.

Jak mohu spravovat své soubory cookie?

Správa souborů cookie je možná změnou nastavení vašeho prohlížeče. Nejčastěji lze soubory cookie spravovat v nabídce "Nastavení". V této nabídce se dozvíte, jak odstranit soubory cookie, zablokovat ukládání nových souborů cookie nebo nastavit upozornění na uložení nového souboru cookie.

Je možné používat webové stránky Fluentbe s vypnutými soubory cookie?

Zakázání souborů cookie v prohlížeči vám obvykle nezabrání v používání našich služeb, ale může je ztížit. Zejména přístup k určitému obsahu může být obtížný a absence souborů cookie znemožní přihlášení.

Odkazy na další webové stránky

Fluentbe neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů majitelů nebo správců webových stránek, na které vedou odkazy umístěné na Fluentbe.com. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněná na těchto stránkách. Uživatel je plně odpovědný za obsah webové stránky, na kterou vede odkaz, který umístil na Fluentbe.com.

Platební metody

Více než 38 bezpečných platebních metod
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay GoPay Image Image Image Image Image Image Image Image

Co nás odlišuje?

Icon
95% zákazníků doporučuje Fluentbe
Icon
Více než 1 000 000 ukončených lekcí
Icon
Přívětivá smlouva
Icon
Záruka spokojenosti
Trustpilot Facebook Google ISO
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot