Gramatyka

Present Simple – Present Continuous | Który czas wybrać?

Present Simple – Present Continuous. Czy wiesz czym się różnią? Umiesz je rozpoznać i odpowiednio zastosować? Przekonaj się!

Present Simple i Present Continuous to jedne z pierwszych czasów, których uczymy się podczas naszej przygody z językiem angielskim. Mimo to rozróżnienie tych dwóch czasów, a także odpowiednie ich użycie, wielu uczniom sprawia problemy. Oba czasy zostały już szczegółowo omówione na naszym blogu, jednak tym razem skupimy się na ich porównaniu i podkreśleniu różnic – tak, abyście nie mieli wątpliwości, którego czasu użyć w konkretnym zdaniu. Present Simple, Present Continuous – czas was opanować na dobre!


Angielski online - zrób test poziomujący

Present Simple vs Present Continuous

Co ważne, choć to pewnie wiecie – Present Simple i Present Continuous to czasy teraźniejsze. Istnieje jednak kilka różnic pomiędzy nimi, a najważniejsza z nich to oczywiście zastosowanie. Present Simple nazwiemy po polsku czasem teraźniejszym prostym, a Present Continuous teraźniejszym ciągłym. Prawdopodobnie właśnie ta kwestia sprawia największy problem. W języku polskim nie mamy odpowiedników angielskich czasów, a ich polskie nazwy niewiele nam mówią.

Główną zasadą jest to, że czasu Present Simple używamy, by opisywać nasze rutyny, nawyki i czynności powtarzające się. Zastosujemy go również w sytuacji opisu faktów, ogólnych prawd o świecie czy preferencji, a także przy rozkładach jazdy i instrukcjach. 

Present Continuous to z kolei czas, którym przede wszystkim opiszemy czynność, która dzieje się w danym momencie. Posłuży nam również, by opowiedzieć o planach w przyszłości, zmianach albo denerwujących, powtarzających się zachowaniach u kogoś.

Różnice budowy czasów teraźniejszych Simple i Continuous

Aby jak najlepiej zrozumieć kiedy i w jaki sposób użyć danego czasu, warto skupić się na różnicach, które występują pomiędzy Present Simple a Present Continuous. Spójrzcie, czym się różnią!

Budowa zdań w czasach Present

Podstawowa różnica, którą widać gołym okiem to oczywiście budowa zdań. Jak wygląda konstrukcja twierdzenia, przeczenia i pytania?

Present SimplePresent Continuous
twierdzeniaosoba + czasownikosoba + to be + czasownik-ing
przeczeniaosoba + do/does + not + czasownikosoba + to be + not + czasownik-ing
pytaniado/does + osoba + czasownikto be + osoba + czasownik-ing

Przyjrzyjmy się konkretnym zdaniom w każdej osobie!

Present SimplePresent Continuous
I sleep.I am sleeping.
You sleep.You are sleeping.
She / he / it  sleeps.She / he / it is sleeping.
We sleep.We are sleeping.
You sleep.You are sleeping.
They sleep.They are sleeping.

Czytaj również: Present Continuous – budowa i zastosowanie


Present SimplePresent Continuous
I do not sleep.I am not sleeping.
You do not sleep.You are not sleeping.
She / he / it does not sleep.She / he / it is not sleeping.
We do not sleep.We are not sleeping.
You do not sleep.You are not sleeping.
They do not sleep.They are not sleeping.

Czytaj również: Present Simple. To be or not to be?


Present SimplePresent Continuous
Do I sleep?Am I sleeping?
Do you sleepAre you sleeping?
Does she / he / it sleep?Is she / he / it sleeping?
Do we sleep?Are we sleeping?
Do you sleep?Are you sleeping?
Do they sleep?Are they sleeping?

Zwróćcie uwagę na to, co zmienia się w zależności od osoby!

W czasie Present Simple czasownik posiłkowy to DO dla każdej osoby poza 3 osobą liczby pojedynczej. Dla she, he, it czasownik to DOES.

W Present Continuous występuje czasownik to be w odpowiedniej odmianie. Dla pierwszej osoby będzie to AM, dla trzeciej (she, he it) – IS, a dla pozostałych ARE.

Tu warto zapamiętać skróty, które zwykle są stosowane:

do not ➞ don’t
does not ➞ doesn’t

I am ➞ I’m
you are ➞ you’re
he /she /it is ➞ he’s / she’s / it’s
we are ➞ we’re
you are ➞ you’re
they are ➞ they’re

Zdania ostatecznie mogą wyglądać tak:

Present SimplePresent Continuous
We don’t sleep.You’re sleeping.
She doesn’t sleep. She’s sleeping.

Określenia czasu – Present Simple, Present Continuous

Kolejna ważna kwestia to określenia czasu, które pojawiaja się przy czasach Present Simple i Present Continuous, a mogą być bardzo pomocne przy rozpoznaniu czasu gramatycznego.

Present SimplePresent Continuous
every daynow
every weekat the moment
once a weektoday
on Mondaysat present
twice a monthtonight
three times a daytomorrow
every six weeksright now

Uwaga! W czasie Present Simple możemy użyć też przysłówków częstotliwości, które odpowiadają na pytanie “jak często?”. Należą do nich: always, never, sometimes, often, rarely, usually.

Określenia czasu i częstotliwości mogą stać w różnych miejscach zdania: przed czasownikiem głównym, na końcu lub na początku zdania. Spójrzcie na przykłady!

Present SimplePresent Continuous
She always tells funny stories.I’m watching this movie right now.
I visit her every day.Tomorrow she is going to London.
We rarely buy chocolate.I’m seeing Adam today.
Sometimes I exercise in the gym.He’s not sleeping at the moment.

Wyjątki w czasach Present Simple i Present Continuous

Oba czasy mają określone zasady oraz wyjątki od reguły w zakresie dodawania końcówek do czasowników. W czasie Present Simple będzie to końcówka –S lub -ES, a w czasie Present Continuous -ING. Zróbmy szybkie podsumowanie:

Czas Present Simple

Do czasowników zakończonych na -y poprzedzone samogłoską dodajemy -s.

say ➞ says

Jeśli czasownik kończy się na -y poprzedzone spółgłoską, -y zamieniamy na i oraz dodajemy -es.

try ➞ tries, copy ➞ copies

Do czasowników zakończonych na -ss, -sh, -ch, -x, -o, dodajemy końcówkę -es.

kiss ➞ kisses, watch ➞ watches

Czas Present Continuous

Do czasowników zakończonych na -e, kasujemy ostatnią literę i wstawiamy -ing.

make ➞ making, take ➞ taking


Przy czasownikach z końcówką -ie, zamieniamy ją na -y i dodajemy -ing.

lie ➞ lying, die ➞ dying

Jeśli mamy czasownik jednosylabowy kończący się kolejno na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy ostatnią literę i dodajemy końcówkę -ing.

swim ➞ swimming, run ➞ running

Przykłady zdań

Na koniec kilka przykładów zdań, aby utrwalić zdobytą wiedzę!

Present SimplePresent Continuous
She watches this show every week.She is watching this show right now.
I eat bananas every day.I’m eating a banana now.
You go to school. You are going to school.
Where does he work?Is he working today?
I never drink milk.I’m not drinking milk at the moment.
They run once on Mondays. They are running now.
He sleeps well. He is sleeping well.
I usually go to work by car.Today I’m going to work by car.
3.97/5 (71)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *