Business English

Poziom znajomości języka – CV. Jak to zapisać?

Szukasz pracy? Chcesz zabłysnąć językiem angielskim? Nie wiesz, jak wpisać poziom znajomości języka w CV? Sprawdź, jakie masz możliwości!

Coraz więcej pracodawców wymaga języków obcych, oczywiście króluje angielski, jako język uniwersalny i najpopularniejszy. Wykazanie swojego poziomu znajomości języka w CV może się okazać kluczowe dla naszej zawodowej przyszłości. W zależności od firmy, umiejętność angielskiego może być mniej lub bardziej ważna. Może się jednak okazać, że to właśnie nasz poziom językowy był czynnikiem na plus, dzięki któremu zaproszono nas na rozmowę. Wobec tego pojawia się pytanie: w jaki sposób zapisać poziom znajomości języka w CV? 


Angielski online - zrób test poziomujący

Poziom znajomości języka – czy wszyscy znają CEFR?

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać jest oczywiście szczerość i uczciwość. Informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe. Umiejętności językowe można wyjątkowo szybko i skutecznie zweryfikować – dlatego poziom, który wpiszemy w dokument, musi pokrywać się z rzeczywistością. Warto też zwrócić uwagę na to, aby informacja była jak najdokładniejsza.

W Europie funkcjonuje ogólna skala CEFR, która określa poziomy językowe na podstawie jasnych definicji każdego z poziomów. Według CEFR znajomość języka dzieli się na poziomy od A1 do C2. Użycie tej skali jest o tyle dobrym pomysłem, że każdy z poziomów ma przypisane konkretne umiejętności. Przykładowo poziom B2 od razu daje rekruterowi informację, że dany kandydat umie bez problemu porozumieć się z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, posiada bogate słownictwo, potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi.

Jeśli znamy swój obecny poziom językowy właśnie w skali CEFR – warto zapisać go w CV za pomocą tego oznaczenia. Skala jest dokładna i szczegółowo pokazuje nasze umiejętności. Jednak uwaga: nie każdy rekruter będzie znał oznaczenia skali CEFR. 

Możemy bez obaw użyć skali, jeśli w ogłoszeniu było wyróżnione wymaganie, na przykład:

 • język angielski na poziomie min. B1

Jeśli jednak mamy wątpliwości, czy skala CEFR zostanie zrozumiana – możemy użyć innego sposobu..

Jak opisać swój poziom angielskiego?

Drugi sposób, aby zapisać poziom znajomości języka w CV to metoda opisowa. Możemy powiedzieć, że nasz angielski jest na poziomie początkującym czy średniozaawansowanym. To wygodne, ponieważ każdy zrozumie, co chcemy przekazać. Opisowe nazwy są jednak mniej dokładne. Teoretycznie każda z nazw odpowiada poziomowi według skali CEFR, a więc ma dokładnie określone umiejętności. W praktyce większość osób posługuje się metodą opisową zupełnie nie patrząc na CEFR.

Jest to bezpieczniejszy sposób, nie ryzykujemy bowiem, że ktoś nie zrozumie, co chcieliśmy przekazać. Nawet jeśli ktoś nie jest biegły w poziomach językowych, słowa początkujący czy zaawansowany, sugerują od razu czego można spodziewać się po kandydacie.

Wydaje się, że jeśli nie chcemy używać samej skali CEFR, najlepszym sposobem będzie połączenie dwóch zapisów, czyli CEFR + opisowy. W takiej sytuacji każdy nas zrozumie, a zapis będzie dokładny i miarodajny.


Czytaj również: Jak napisać CV po angielsku? Podpowiadamy!


Jaki mam poziom znajomości języka?

Aby w ogóle zawrzeć w CV informację o języku, warto wiedzieć, jaki właściwie mamy poziom. Tu na pomoc przychodzą poziomujące testy językowe, które sprawdzą nasze umiejętności. Możemy też spróbować sami dopasować poziom na podstawie naszej wiedzy i zdolności językowych. Spójrzcie na poniższą tabelkę:

SKALA CEFROPISOWOOPISOWO PO ANGIELSKU
A1początkującybeginner
A2podstawowyelementary
B1niższy średniozaawansowanyintermediate
B2wyższy średniozaawansowanyupper intermediate
C1zaawansowanyadvanced
C2biegłyproficient

Umiejętności na poszczególnych poziomach:

 1. A1 / początkujący / beginner

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
 2. A2 / podstawowy / elementary

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
 3. B1 / niższy średniozaawansowany / intermediate

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Umie tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 4. B2 / wyższy średniozaawansowany / upper intermediate

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
 5. C1 / zaawansowany / advanced

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
 6. C2 / biegły / proficient

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Więcej o poziomach językowych przeczytasz w tekście Poziomy angielskiego – poznaj swój! [lista]

4.5/5 (10)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *