Nauka

Poziomy angielskiego – poznaj swój! [lista]

Od czego warto zacząć naukę angielskiego? Oczywiście od poznania swojego poziomu! Sprawdź skalę CEFR i zrób test językowy!

W języku angielskim wyróżniamy kilka poziomów zaawansowania. Możemy oczywiście użyć określeń: początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany. Te są jednak mało dokładne i nie określają jasno, co powinien potrafić student. Przyjęto wobec tego ogólnoeuropejską skalę Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Klasyfikację stworzyła Rada Europy, składa się ona z sześciu poziomów oznaczonych literą i cyfrą. Poznajcie poziomy języka angielskiego!

Skala poziomów angielskiego CEFR

W świecie funkcjonuje kilka określeń na każdy poziom: B1, beginner, upper intermediate, zaawansowany. Co to jednak oznacza? Poniżej lista poziomów oraz ich alternatywnych nazw. Dodatkowo przy każdym poziomie znajdziecie dokładny opis, co osoba na danym etapie nauki powinna już umieć.Poziomy angielskiego – początkujący

Pierwszy poziom (trochę nieoficjalny) to A0. Jest to zupełny początek nauki języka. Określenia A0 użyjemy do osoby, która po raz pierwszy styka się z angielskim i nie umie jeszcze podstawowych słów, zwrotów czy zasad gramatycznych.

Poziom A1 (beginner, starter)

Osoba na tym poziomie zaawansowania posiada poniższe umiejętności:

 • bez problemu jest się w stanie przedstawić. Potrafi także przedstawić inną osobę.
 • rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
 • potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
 • potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
 • ma opanowane słownictwo na poziomie około 1200 słów.

Poziom A2 (elementary, pre-intermediate)

Student ze znajomością angielskiego na poziomie A2:

 • w prosty sposób opisuje swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego
 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane jej tematy
 • ma opanowane słownictwo na poziomie około 1500 słów

Poziomy angielskiego – średniozaawansowany

Osoby na poziomie średniozaawansowanym potrafią się już całkiem nieźle dogadać! Co dokładnie potrafią?

Poziom B1 (intermediate)

Poziom B1 oznacza konkretne umiejętności. Osoba na tym poziomie:

 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują
 • rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego
 • jest w stanie poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą ją spotkać w czasie wyjazdu do kraju, w którym mówi się danym językiem
 • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje i zwięźle przedstawić swoje opinie i plany
 • ma opanowane słownictwo na poziomie około 2500 słów

Poziom B2 (upper intermediate)

Osoba na tym poziomie zaawansowania posiada poniższe umiejętności:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności
 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron
 • potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie  wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości
 • ma opanowane słownictwo na poziomie 3000 – 4000 słów

Poziomy angielskiego – zaawansowany

Poziomy C1 i C2 to już naprawdę zaawansowany poziom biegłości języka angielskiego. Opanowanie języka w tym stopniu wymaga czasu i zaangażowania, ale umiejętności, które się zdobędzie – wynagradzają trud. 

Poziom C1 (advanced)

Student ze znajomością angielskiego na poziomie C1:

 • rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
 • wypowiada się płynnie i spontanicznie, bez trudu odnajdując odpowiednie słownictwo
 • nie ma problemu ze swobodnym komunikowaniem się w praktycznie żadnej sytuacji, niezależnie od tego czy rozmawia swobodnie podczas kontaktów towarzyskich, czy musi porozumiewać się w sposób oficjalny, w sytuacjach zawodowych
 • bez problemu formułuje jasne wypowiedzi ustne lub pisemne, obfitujące w szczegóły, trafnie dobiera argumenty
 • ma opanowane słownictwo na poziomie 4000 – 6000 słów

Poziom C2

Ten poziom oznacza najwyższą biegłość w języku angielskim. Tak naprawdę jest on równoznaczny z poziomem native speakera. Jakie umiejętności ma osoba na poziomie C2?

 • z łatwością rozumie wszystko co usłyszy i przeczyta
 • potrafi streszczać informacje i argumenty pochodzące z różnych, pisanych i ustnych źródeł, spójnie i logicznie przekazując ich treść
 • swoje myśli wyraża w sposób klarowny i płynny, subtelnie rozgraniczając znaczenie nawet bardziej złożonych wypowiedzi

Czytaj również: Dwujęzyczność zamierzona – czy warto?


Poziomy języka angielskiego we Fluentbe

Na kursach grupowych zajęcia odbywają się w maksymalnie 4 osoby (+ lektor). Staramy się, aby studenci byli maksymalnie dopasowani do siebie pod względem poziomów zaawansowania. Aby takie dopasowanie było łatwiejsze i skuteczniejsze – stworzyliśmy własną skalę poziomów. Bazuje ona na CEFR, jednak dzieli każdy poziom na 2 lub 3 semestry. Tym sposobem poziomy kursów we Fluentbe wyglądają następująco:

A0 Beginner
A1.1 Elementary I
A1.2 Elementary II
A2.1 Pre-intermediate I
A2.2 Pre-intermediate II
B1.1 Intermediate I
B1.2 Intermediate II
B2.1 Upper-intermediate I
B2.2 Upper-intermediate II
C1.1 Pre-Advanced
C1.2 Advanced
C2.1 Mastery I
C2.2 Mastery II

Jak sprawdzić swój poziom angielskiego?

Jeśli nie wiecie, jaki jest Wasz poziom języka angielskiego, a potrzebujecie tej informacji (np. do pracy albo do samodzielnych ćwiczeń, które chcecie robić), warto skorzystać z testów dostępnych w internecie. Jeśli zaś chcecie przystąpić do kursu językowego – większość szkół językowych prowadzi swoje autorskie testy, które sprawdzą na jakim poziomie jesteście w tej chwili. Na tej zasadzie działa to również we Fluentbe. Zanim rozpoczniecie naukę, sprawdzamy Wasz poziom językowy poprzez niedługi test. Sprawdza on Wasza wiedzę gramatyczną, zasób słownictwa, czy umiejętność rozumienia ze słuchu.Musicie pamiętać, że nauka języka to przede wszystkim czas i zaangażowanie. Aby przejść z poziomu A1 na A2, czy B2 na C1, potrzebujecie średnio rocznej nauki. Wszystko oczywiście zależy od częstotliwości Waszych zajęć i pracy, którą wkładacie w naukę. Optymalną częstotliwością są lekcje 2 razy w tygodniu i przy takim kursie należy liczyć właśnie rok na jeden poziom. Jest to termin orientacyjny, ale warto mieć go w głowie, stawiając sobie cel w nauce.


Najważniejsze pytania o poziomy angielskiego

Jakie są poziomy języka angielskiego?

W Europie posługujemy się skalą CEFR, gdzie poziom językowy można określić od A0 do C1.

Co oznacza poziom B1?

Wg skali CEFR poziom B1 to intermediate. Osoba na tym poziomie potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi sobie też poradzić z większością sytuacji, które mogą ją spotkać w życiu codziennym.

Jak sprawdzić swój poziom językowy?

Najłatwiej skorzystać z testów dostępnych w internecie. Jeśli chcemy zacząć naukę – każda szkoła językowa przeprowadza taki test przed rozpoczęciem kursu. Taki test ma również Fluentbe.

Od jakiego poziomu można uczyć się z native speakerem?

Nie ma na to jednej reguły. Tak naprawdę z native speakerem mogą się uczyć nawet osoby początkujące. Jednak aby było to komfortowe i efektywne, zaleca się poziom A2-B1.

5/5 (16)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *