Business English

Prezentacja po angielsku – jak ją przeprowadzić?

Prezentacja po angielsku to coś, co musisz opanować? Sprawdź nasze podpowiedzi i nie stresuj się kolejnym występieniem! 📄

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji to ważna umiejętność, która przyda się już na etapie edukacji, ale w wielu przypadkach również później, podczas pracy zawodowej. Prezentować możemy wyniki firmy i poszczególnych jej zespołów, nowy produkt czy usługę, firmowe plany na przyszłość. Prezentacja może być także częścią szkolenia. Jeśli pracujesz (lub dopiero to planujesz) w anglojęzycznym zespole lub z klientami z zagranicy, prezentacja po angielsku to coś, co absolutnie warto opanować. Co zatem trzeba wiedzieć?


Angielski online - zrób test poziomujący

Jak przeprowadzić prezentację po angielsku?

Dobra prezentacja cechuje się uporządkowaną strukturą, merytoryczną treścią i ciekawą formułą. Musimy zadbać o to, żeby przekazać wszystkie informacje naszym odbiorcom, ale w taki sposób, by po kilku minutach nie byli zwyczajnie znudzeni. Możemy posłużyć się także materiałami dodatkowymi, jak na przykład multimediami.

Prezentacja po angielsku (i właściwie w każdym innym języku) powinna zawierać określone elementy. Należą do nich:

  • powitanie
  • przedstawienie się
  • omówienie tematu i zarysu prezentacji
  • część główna
  • podsumowanie najważniejszych informacji
  • pytania uczestników
  • zakończenie prezentacji

Aby prezentacja była spójna, warto też nauczyć się kilku zwrotów, które będą stanowić połączenie kolejnych sekcji naszego wystąpienia. Jakie to zwroty? O tym zaraz.

Prezentacja po angielsku – słówka i zwroty

Pierwsze wystąpienia, choćby przed kilkuosobową publicznością to zwykle spory stres. Mimo dobrej znajomości przedstawianego tematu, trema może okazać się zabójcza i całkowicie zniweczyć nasze starania. Uczenie się treści prezentacji od deski do deski to raczej słaby pomysł. Aby jednak zminimalizować ryzyko porażki, warto poznać kilka słów i zwrotów, które sprawią, że nawet przy sporym stresie – szybko ułożymy w głowie kolejne zdanie, a nasza prezentacja po angielsku pozostanie płynna i spójna. Ale może po kolei. 🙂

Powitanie, przedstawienie się i zarys prezentacji

Pierwsze trzy elementy prezentacji to powitanie jej uczestników, przedstawienie się i omówienie głównego tematu czy założeń spotkania. Forma tej wypowiedzi będzie oczywiście zależało od tego, kto jest naszym odbiorcą. Czy prezentację prowadzimy wśród kolegów i koleżanek z pracy? Czy publicznością jest zarząd firmy? A może grupa klientów? Zawsze należy się zastanowić, do kogo skierowane jest nasze wystąpienie, a co za tym idzie – jakie informacje są dla tych osób ważne i jak się do nich zwracać. Poniżej przedstawiamy kilka zwrotów, które mogą się przydać w wielu sytuacjach:

Hello, ladies and gentlemen, thank you for coming.Witam, Panie i Panowie, dziękuję za przybycie
Welcome everybody to my today’s presentation on…Witam wszystkich na mojej dzisiejszej prezentacji o…
Hello! It’s very nice to see you all today.Cześć! Miło was wszystkich dzisiaj widzieć.
Let’s get the ball rolling.Zacznijmy.
Let me introduce myself. I’m Dave Smith from…Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Dave Smith z.. (nazwa firmy lub działu)
My name is Anna Clark and I have got the pleasure to talk to you about… Nazywam się Anna Clark i mam przyjemność zaprezentować dziś państwu…
For those of you who don’t know me yet, my name is Mark and I’m responsible for…Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, mam na imię Mark i jestem odpowiedzialny za…
As you probably know, I’m the new HR manager.Jak pewnie wiecie, jestem nowym HR managerem.
I’m here today to talk to you about…Jestem tu dzisiaj, aby pomówić do Państwa o…
Today’s topic is…Dzisiejszym tematem jest…
Here is the agenda for the meeting.Oto plan spotkania.
In my presentation I’ll tell you about…W mojej prezentacji opowiem wam o…
My whole presentation should take about  30 minutes.Moja cała prezentacja powinna zająć około 30 minut.

Główna część prezentacji po angielsku

To, jak dalej będzie wyglądać nasza prezentacja po angielsku, zależy przede wszystkim od tego, czego ma ona dotyczyć. Istnieją jednak pewne zwroty, którzy przydadzą się niezależnie od tego. Warto poznać szczególnie te słowa, które pozwalają nam uporządkować przedstawiane informacje, a także zwrócić uwagę słuchaczy np. na wyświetlane multimedia.

First of all, I’ll talk briefly about…Po pierwsze powiem krótko o…
Here are some facts and figures.Oto kilka faktów i liczb.
Let’s move to the first point. Przejdźmy do pierwszej kwestii.
Before going on, I’d just like to say a little about…Zanim przejdę dalej, chciałbym powiedzieć jeszcze nieco o…
I’d like to move on to another part of the presentation.Chciałbym przejść do innej części prezentacji.
The chart is divided into several parts.Wykres podzielony jest na kilka części.
To illustrate my point, I’ll show you a film.Aby zilustrować o co mi chodzi pokaże Państwu film.
I’ll come back to that point later.Wrócę jeszcze do tego punktu później.
Turning our attention now to…Zwracając teraz naszą uwagę na…
Let’s move to the next point.Przejdźmy do kolejnej kwestii.
I’d like you to look at this table.Chciałbym, żebyście spojrzeli na tę tabelkę.
Then I am going to show you…Następnie pokażę Państwu…
This graph gives you a breakdown of…Ten wykres prezentuje analizę…
That’s all I have to say about…To wszystko, co chciałbym powiedzieć o…
Let’s summarize briefly what we’ve looked at…Podsumujmy krótko to, co zobaczyliśmy…
That is the last issue to discuss today. To ostatnia kwestia do omówienia dzisiaj.
Well, that’s about it for now. We’ve covered… No cóż, i to by było na tyle. Omówiliśmy…
That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about…I tak dochodzimy do końca prezentacji. Mówiłem o…

Czytaj również: Księgowość po angielsku | Podatki i nie tylko!


Dyskusja i pytania uczestników

Po przedstawionej prezentacji, często pojawiają się dodatkowe pytania uczestników. Być może nie wszystkie informacje zawarliśmy w naszej prezentacji albo nie przedstawiliśmy ich wystarczająco dokładnie. A może uczestnicy chcą podpytać o inny obszar, powiązany z tematem prezentacji? Tak czy siak, warto dać słuchaczom czas na zadanie pytań. Oczywiście nie zawsze będziemy znali odpowiedź ad hoc. W takiej sytuacji warto dać znać, że wrócimy do tematu (najlepiej podając konkretny termin). 

Thank you for listening – and now if there are any questions, I would be pleased to answer them.Dziękuję za uwagę – a teraz, jeśli są jakieś pytania, z radością na nie odpowiem. 
Does anyone have any questions or comments?Czy ktoś ma jakieś pytanie lub komentarz?
Please, don’t hesitate to ask me any questions regarding this presentation.Proszę się nie wahać zadawać pytania związane z tą prezentacją.
That’s an interesting question. To interesujące pytanie.
Let me check that I understand. Are you asking about…?Pozwól, że upewnię się, czy rozumiem. Pytasz o…?
Good question. I really don’t know! What do you think?Dobre pytanie. Naprawdę nie wiem! Co sądzicie?
I hope this explains the situation for you. Mam nadzieję, że to wyjaśnia sytuację.
Do you mind if we deal with that later?Nie masz nic przeciwko, jeśli zajmiemy się tym później?
I’m afraid I don’t have that information at hand, but…Obawiam się, że nie mam tych informacji pod ręką, ale…
Okay. I think we have time for one last question.Ok, myślę, że mamy jeszcze czas na ostatnie pytanie,

Prezentacja po angielsku – zakończenie

Po sekcji z pytaniami możemy jeszcze raz pokrótce podsumować najważniejsze punkty naszej prezentacji. Ważne, aby podziękować uczestnikom za udział w spotkaniu i ewentualnie poinformować ich o materiałach wysłanych na maila czy krokach, które przyjdzie nam podjąć po spotkaniu. Co zatem powiedzieć na zakończenie?

Thank you for your time and listening.Dziękuję za poświęcony czas i wysłuchanie.
So, just before I finish, let me summarize the main points again… Tak więc, zanim skończę, pozwólcie, że ponownie podsumuję główne punkty …
I am really thankful that so many of you have found the time to be here.Bardzo się cieszę, że tak wiele osób znalazło czas, żeby tutaj przybyć.
I’d like to thank Mrs Black for inviting me here today. Chciałbym podziękować pani Black za zaproszenie mnie dzisiaj tutaj. 
Well that’s it from me. Thanks very much. To wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję.
That brings me to the end of my presentation. Thank you for your attention.To doprowadza mnie do końca mojej prezentacji. Dziękuję za uwagę.
Thank you all for listening, it was a pleasure being here today.Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, miło było być tutaj dzisiaj.
4.1/5 (31)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *