Gramatyka

Must, have to – jakie są różnice? Jak ich użyć?

Must, have to – jak ich użyć? Oba słowa oznaczają musieć, jednak ich użycie jest zupełnie inne. Sprawdź, jakie są różnice!

Must i have to to czasowniki, które możemy przetłumaczyć jako „musieć”. Samo słówko have może mieć wiele znaczeń, jednak konstrukcja have to oznacza właśnie „musieć”. Z pozoru więc wydają nam się synonimami, w końcu oznaczają to samo. Czy jednak możemy użyć ich zamiennie, w każdej sytuacji? W rzeczywistości te dwa czasowniki nieco się od siebie różnią i warto wiedzieć, którego z nich powinniśmy użyć w danym zdaniu! Jakie są zasady? Kiedy wstawimy must, a kiedy have to? Podpowiadamy!


Angielski online - zrób test poziomujący

Must, have to – podstawowe różnice

Pierwsza, najprostsza zasada, jaką należy przyjąć to:

 1. MUST użyjemy, gdy czujemy się zobowiązani, żeby coś zrobić lub gdy nakaz pochodzi od mówiącego.
 2. HAVE TO z kolei oznacza odgórny obowiązek nałożony na nas przez kogoś innego – nakaz pochodzi z zewnątrz.

Powiemy zatem:

 • I must read this book. (bo ma świetne recenzje i wiele się z niej dowiem)
 • I have to read this book. (bo jest to moja szkolna lektura i tego wymaga ode mnie nauczyciel)

Inny przykład to:

 • You must give up smoking. (bo uważam, że to strata pieniędzy i nie lubię, gdy palisz)
 • You have to give up smoking. (bo tak zalecił Ci lekarz, a ja tylko Ci o tym przypominam)

Inna kwestia, o której warto pamiętać to: kogo dotyczy zobowiązanie? Jeśli konkretnej osoby, użyjemy must. Jeśli jednak coś jest ogólną zasadą dla wszystkich, odpowiednie będzie have to. Spójrzcie na przykłady!

 • She must wake up five minutes earlier than everyone else. (bo dotyczy to tylko jej)
 • Everybody has to wake up at 7 a.m. (ogólna zasada, która dotyczy każdego)

Zwróćcie uwagę, że czasownik have to zmienia się w zależności od osoby, a więc przy 3 osobie liczby pojedynczej będzie to has to.

Co ciekawe, we wszelkich regulaminach czy tablicach informacyjnych spotkamy się raczej z formą must lub mustn’t (jako „nie wolno”), choć jest to odgórny nakaz (lub zakaz).

 • You must keep quiet.
 • Each child must stay under supervision.
 • You mustn’t smoke here. 
 • You mustn’t use your cell phone at school. 

Tu od razu kolejna ważna uwaga. Mustn’t oznacza właśnie, że czegoś nie wolno robić. Natomiast don’t/doesn’t have to oznacza „nie musieć”. Czyli:

 • You mustn’t touch that! – Nie możesz tego dotykać!
 • You mustn’t wear a suit. – Nie możesz założyć garnituru.
 • I don’t have to work tomorrow. – Nie muszę jutro pracować.
 • You don’t have to wear a suit. – Nie musisz zakładać garnituru.

Budowa zdań z must i have to

Zdania z czasownikami „musieć” wyglądają podobnie, jednak dla przypomnienia przyjrzyjmy się ich budowie.

MUSTHAVE TO
zdanie oznajmującepodmiot + must + czasownikpodmiot + have to/has to + czasownik
przeczeniepodmiot + mustn’t + czasownikpodmiot + don’t/doesn’t have to + czasownik
pytaniemust + osoba + czasownik do/does + osoba +have to + czasownik

Spójrzcie, jak wyglądają poszczególne zdania z czasownikami must i have to:

 • She must read this book.
 • She mustn’t read this book.
 • Must she read this book?
 • She has to read this book.
 • She doesn’t have to read this book.
 • Does she have to read this book?

Co ważne, w czasie przeszłym oraz przyszłym nie użyjemy słowa must. Wymienimy je na:

must ➜ had to
have to / has to ➜ had to

oraz

must ➜ will have to

have to ➜ will have to

Ostatnia kwestia to język potoczny. W nim możemy użyć have to, nawet jeśli z gramatycznego punktu widzenia w zdaniu powinno pojawić się must. Jeśli więc zapomnicie o powyższych zasadach, a prowadzicie luźną rozmowę ze znajomymi – możecie bezpiecznie użyć have to w miejscu must, ale nigdy odwrotnie!


Czytaj również: Do, make? Czy wiesz jaka jest różnica?


Must, have to – przykładowe zdania

Na koniec oczywiście kilka przykładowych zdań, abyście lepiej zapamiętali dzisiejsze zasady dotyczące użycia czasowników must i have to

 • We must leave right now.
 • You must wash the car.
 • I must exercise more. 
 • You simply must come to see this play!
 • I must lose some weight.
 • Must the students switch off their cell phones? 
 • You must buy the tickets. 
 • All candidates must have a good knowledge of computers.
 • I must go to a hairdresser. 
 • You must wear a hard hat here.
 • I must phone Alie. I haven’t spoken to her for a month.
 • One mustn’t litter the streets.
 • I must be punctual.
 • You have to wear formal attire to the wedding party.
 • I have to go and buy some bread.
 • The doctor said she has to take the pills twice a day. 
 • I have to work to earn money. 
 • Do I have to tidy up my bedroom?
 • We have to pay taxes.
 • I have to arrive at work on time. 
 • You don’t have to water the plants.
 • You will have to leave earlier if you want to catch the 7.13 train.
 • I have to come back home before midnight.
 • You don’t have to go with me.
4.49/5 (61)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *