Metoda Fluentbe

Metoda Fluentbe

Oparta jest na programie całkowitej imersji. Dzięki niej nowe umiejętności językowe nabywa się bardzo szybko, poprzez interakcje zbliżone do naturalnych. W małych 2-4 osobowych grupach, 70% czasu poświęca się na mówienie. Lektor moderuje dyskusję, dba o równy udział uczestników i wprowadza nowe słownictwo.

Zalety

Metoda Fluentbe to połączenie tego, co najlepsze w nauczaniu języków obcych z nowoczesną technologią. Spotykasz się na żywo z lektorem, będąc w domu, pracy lub w innym miejscu, w którym masz dostęp do internetu.

Skuteczność

Dlaczego metoda Fluentbe jest skuteczna? Bo uczy komunikacji, a nie regułek. Na zajęciach kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej czyli efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach. Nowe słownictwo i struktury gramatyczne poznajesz w celu wyrażenia swojego zdania, przekazania lub uzyskania informacji. Ucząc się w małej grupie przełamujesz barierę językową, rozwijasz umiejętność rozumienia i strategie komunikacyjne niezbędne do porozumiewania się po angielsku poza zajęciami.

Materiały

Materiały dydaktyczne zostały zaprojektowane specjalnie do nauki online. Pracując z nimi, lektorzy Fluentbe, z jednej strony realizują starannie przygotowany program nauczania, a z drugiej mają możliwość kształtowania zajęć tak, aby odpowiadały one potrzebom i predyspozycjom poznawczym uczniów.

Dlatego właśnie nauka w Fluentbe zapewnia nie tylko szybsze postępy, lecz także daje satysfakcję i przyjemność z inspirujących spotkań online.  

Tabela poziomów biegłości językowej

Opis umiejętności wg CEF Kursy Fluentbe
A1 Zaczynam naukę języka angielskiego. A0 Beginner
Znam i rozumiem podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafię przedstawić się i krótko o sobie opowiedzieć. A1.1 Elementary I
A1.2 Elementary II
A2 Potrafię porozumieć się w prostych sytuacjach komunikacyjnych (np. w sklepie, restauracji, hotelu). Umiem opowiedzieć o moim życiu codziennym, ulubionych rzeczach i miejscach. Rozumiem, gdy ktoś mówi do mnie powoli. A2.1 Pre-intermediate I
A2.2 Pre-intermediate II
B1 Potrafię wyrazić swoją opinię i w prosty sposób ją uzasadnić. Umiem relacjonować wydarzenia z przeszłości, a także opowiedzieć o moich planach. Coraz więcej rozumiem, gdy czytam i słucham B1.1 Intermediate I
B1.2 Intermediate II
B2 Rozmawiam swobodnie, płynnie i spontanicznie. Potrafię uzasadnić swoją opinię. Gdy słucham i czytam, rozumiem naprawdę dużo. Mam tylko problem, gdy ktoś mówi do mnie bardzo szybko. B2.1 Upper-intermediate I
B2.2 Upper-intermediate II
C1 Płynnie wypowiadam się na każdy temat. Swobodnie komunikuję się   w sytuacjach prywatnych i zawodowych. Potrafię argumentować i dyskutować z innymi. Chcę doskonalić mój angielski, żeby bez problemu korzystać ze źródeł anglojęzycznych. C1.1 Pre-Advanced
C1.2 Advanced
C2 Porozumiewam się płynnie i spontanicznie we wszystkich sytuacjach. Swobodnie czytam prasę i teksty z mojej dziedziny w języku angielskim. Pragnę utrzymać moje umiejętności na wysokim poziomie. C2.1 Mastery I
C2.2 Mastery II