Zjistěte více o našich online kurzech angličtiny

Skupinové

Nauka probíhá v malé skupině osob na stejné úrovni s jedním z našich speciálně vybraných lektorů.

Začněte ještě dnes

Individuální

Prvotřídní lektor se přizpůsobí Vaší úrovni, bude Vám věnovat 100% svojí pozornosti.

Začněte ještě dnes

Výuka podle vaší úrovně

Rozlišujeme 14 úrovní jazykových znalostí a na každé z nich učíme! Nabízíme vám bezplatnou kontrolu vaší úrovně. Po testech jsme schopni navrhnout vhodného učitele a skupinu tak, aby metodika byla efektivní a zároveň přirozená.

Získejte konzultaci ZDARMA

Základem úspěšného studia jazyků jsou malé skupiny a konverzace

Zkušenosti z výuky říkají, že nejdůležitější je odvaha komunikovat, a to je to, co chceme, aby se účastníci jazykových kurzů naučili. Přidáme-li lekce v malých skupinách, získáme efektivní a úspěšnou metodu výuky!

  • Konverzace

    Metoda Fluentbe představuje 70% času lekcí věnovaného konverzaci.

  • Malé skupiny (2-4 osoby)

    Během lekcí se budete cítít komfortně. Učitel Vám bude věnovat stejné množství času jako ostatním studentům.

  • Mluvte svobodně

    Naučíme vás překonávat vaše řečové bloky, díky tomu pro Vás bude výuka i samotné mluvení snažší.

Image

Zaregistrujte se na online kurz a začněte mluvit anglicky

Naučte se anglicky od učitelů světového formátu. Přijměte výzvu!

Zaregistrujte se na kurz

Platební metody

Více než 38 bezpečných platebních metod
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay GoPay Image Image Image Image Image Image Image Image

Co nás odlišuje?

Icon
95% zákazníků doporučuje Fluentbe
Icon
Více než 200 000 ukončených lekcí
Icon
Přívětivá smlouva
Icon
Záruka spokojenosti
Trustpilot Facebook Google ISO

Kurz angličtiny pro začátečníky
Kód kurzu: A0
Tento kurz je určen lidem, kteří se nikdy nenaučili anglicky. Studenti získají základní slovní zásobu a naučí se výrazy každodenního života: rodina, koníčky, jídlo, předměty atd. Efektivně se učí a používají číslice, aby porozuměli telefonním číslům, adresám, cenám atd., případně se zeptali na čas. Studenti se naučí gramatické struktury a jejich používání se základními slovesy, takže mohou sestavovat věty, klást otázky a odpovídat na ně. Ve třídě je kladen důraz také na procvičování výslovnosti.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 1)
Kód kurzu: A1.1
Absolvováním základní úrovně A1.1 se studenti naučí popisovat lidi, místa a objekty v jejich prostředí. Učí se slovní zásobu týkající se národnosti, povolání, oděvů, částí těla a zdraví, bydlení a jeho vybavení, míst ve městě. Naučí se struktury, díky nimž budou moci mluvit o sobě a svých životech, žádat a radit, ptát se na pokyny a vysvětlit druhé osobě, jak se dostat na konkrétní místo. Studenti budou moci volně používat mimo jiné přítomný čas, základní modální slovesa, předložky, konstrukci there is/are.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 2)
Kód kurzu: A1.2
Kurz A1.2 navazuje na základní úroveň. Studenti cvičí mimo jiné určování dnů v týdnu, měsíce a roční období a naučí se předložky, aby bylo možné tyto fráze používat ve větách. Na této úrovni konsolidujeme používání jednoduchého přítomného času a učíme se používat přítomný průběhový čas k vyjádření akcí, které provádíme při mluvení a také těch plánovaných. Ve třídě si studenti rozšíří slovní zásobu o další adjektivum, které jim umožní popsat lidi, objekty a místa. Studenti se naučí mluvit o počasí a rozumět zprávám o počasí. V této fázi učení také zavádíme klasifikaci adjektiv, abychom mohli srovnávat. Také představíme minulý čas. Začínáme se základními a pravidelnými slovesy, která nám poskytnou základ pro vytváření jednoduchých vět vztahujících se k minulosti.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 3)
Kód kurzu: A2.1
V tomto kurzu studenti diskutují o tématech souvisejících s jejich prací, zdravím, výživou a sportem. Seznámí se s výrazy, díky nimž mohou popsat své pocity, např. při návštěvě lékaře, pochopit doporučení a informace týkající se jejich zdravotního stavu. Studenti si rozšiřují slovní zásobu z oblasti jídla. Mohou ji použít při návštěvě restaurace nebo při objednávání jídla. Během lekcí procvičujeme scény z restaurace. Zavádíme nové budoucí formy, abychom mohli komunikovat své plány. Představíme jazykové funkce, jako je poskytování rad a reakce na ně, předkládání návrhů, přijímání a zdvořilé odmítání.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 4)
Kód kurzu: A2.2
Lekce na úrovni A2.2 vám pomohou zvládnout další výrazy potřebné při každodenním používání anglického jazyka. Studenti se naučí zvládat situace během mezinárodního cestování, na letišti, v hotelu a při nakupování. Procvičujeme srovnávání, vyjadřujeme podmínky a pravděpodobnosti. Schopnost mluvit o minulosti rozvíjíme s využitím časovacích faktorů, díky nimž dostáváme nástroje k podávání zpráv a komentování faktů. Učíme se vyjadřovat a zdůvodňovat svůj názor.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 5)
Kód kurzu: A2.3
V kurzu A2.3 si studenti upevní své znalosti slovní zásoby a gramatiky, aby se připravili na přechod na střední úroveň. Témata lekcí se týkají rodinného a profesního života a zájmů. Studenti zdokonalí používání jednoduchých přítomných a minulých časů a podmíněné způsobí 0 a 1. Studenti se učí předpřítomný čas. Se svými jazykovými znalostmi připraví svůj životopis v angličtině a připraví se na pracovní pohovor.

Kurz angličtiny pro středně pokročilé (semestr 1)
Kód kurzu: B1.1
Během tohoto kurzu si studenti zdokonalí svou plynulost v angličtině. Témata lekcí se týkají cestování a řešení problémů, technologií a komunikace. Studenti se učí, upevňují gramatické struktury, díky nimž mohou mluvit o svých zkušenostech, odkazovat na minulé události a citovat prohlášení jiných lidí.

Kurz angličtiny pro středně pokročilé (semestr 2)
Kód kurzu: B1.2
Kurz B1.2 umožňuje studentům revidovat gramatické časy, které se naučili na předchozích úrovních. Kromě toho se studenti učí novým formám mluvení o budoucnosti, aby mohli sdělit své plány a předpovědi budoucích událostí. Během obohatíme slovní zásobu o frázová slovesa a fráze, které se často používají v každodenním jazyce. Navážeme tématy pro konverzační lekce o sociálních médiích, mezilidských vztazích, komunikaci a dovednostech v moderním světě. Během konverzace studenti využijí nově získanou slovní zásobu a zdokonalí používání gramatických struktur v praxi.

Kurz angličtiny pro středně pokročilé (semestr 3)
Kód kurzu: B1.3
Hlavním cílem tohoto kurzu je pracovat s plynulostí a svobodou projevu. Konverzační kurzy se týkají zdraví, životního prostředí a životního stylu. V těchto tématech rozšiřujeme rozsah slovní zásoby, který vám umožní porozumět textům a komunikovat například v lékárně nebo u lékaře. Studenti si procvičují argumentaci a zdůvodnění svého názoru. Používají již známé gramatické struktury, tj. Podmíněné věty, trpný rod, modální slovesa. Díky procvičování jsou schopni svobodně používat tyto aspekty jazyka v konverzaci..

Kurz angličtiny pro pokročilé (semestr 1)
Kód kurzu: B2.1
V kurzu B2.1 studenti pracují na plynulosti a správnosti řeči. Témata lekcí jsou různorodá. Studenti se naučí pokročilou slovní zásobu a idiomatické výrazy pro psaní osobnosti a vzhledu. Vyměňují si argumenty a diskutují o důležitosti prvního dojmu v kontextu mezilidských vztahů a profesních situací. Pracovní život je jedním z hlavních motivů kurzu B2.1. Studenti se učí výrazy, které jim umožňují přesně popsat jejich profesionální situaci a rozsah povinností. Během kurzů zlepšujeme schopnost citovat výroky jiných lidí (nepřímá řeč) pomocí různých časů a struktur. Poslední tematická část je věnována aktivnímu životnímu stylu. Studenti se naučí idiomy a výrazy popisující životní styl. Účastní se diskuse, vyměňují si argumenty a zdůvodňují svůj názor.

Kurz angličtiny pro pokročilé (semestr 2)
Kód kurzu: B2.2
Kurz B2.2 je věnován rozvoji plynulosti a rozšiřování slovní zásoby. Studenti hovoří o tématech souvisejících se společenským životem, jako jsou etika v podnikání, předsudky, imigrace, výzvy moderního světa a cestování. Získavají pokročilou slovní zásobu, která jim umožňuje porozumět jazyku v tisku a číst aktuální informace na zpravodajských portálech. Když mluví o aktuálních tématech, studenti v konverzaci používají nově naučené fráze. Učíme se také hovorové výrazy a ukazujeme studentům, jak si v závislosti na situaci zvolit formální a hovorové výrazy. Studenti zdokonalí svou schopnost žádat o radu a vydávat pokyny v angličtině a také budou používat smíšené podmíněné věty.

Kurz angličtiny pro pokročilé (semestr 3)
Kód kurzu: B2.3
Cílem kurzu na úrovni B2.3 je dosáhnout svobody a plynulosti v mluvení na aktuální témata. Témata lekcí se týkají převážně profesního života, politiky a společnosti. Studenti připravují svůj životopis v angličtině, diskutují o vzdálených a zahraničních pracích. Studenti hovoří o demokracii, občanských svobodách a lidských právech. Vylepšujeme používání předložek ve vztažných větách (kdo, ten, který), vyjadřujeme protichůdné názory a fakta a citujeme další lidi (nepřímá řeč pomocí modálních sloves). Upozorňujeme studenty na jazykovou zdvořilost, tj. na to, jak být vnímáni jako „zdvořilí“ a jakým výrazům se vyhnout v oficiálních situacích.

Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot