Seznamte se s našimi kurzy angličtiny

Skupinové

Nauka probíhá v malé skupině osob na stejné úrovni s jedním z našich speciálně vybraných lektorů.

Začněte ještě dnes

Individuální

Prvotřídní lektor se přizpůsobí Vaší úrovni, bude Vám věnovat 100% svojí pozornosti.

Začněte ještě dnes

Výuka podle vaší úrovně

Rozlišujeme 14 úrovní jazykových znalostí a na každé z nich učíme! Nabízíme vám bezplatnou kontrolu vaší úrovně. Po testech jsme schopni navrhnout vhodného učitele a skupinu tak, aby metodika byla efektivní a zároveň přirozená.

Získejte konzultaci ZDARMA

Základem úspěšného studia jazyků jsou malé skupiny a konverzace

Zkušenosti z výuky říkají, že nejdůležitější je odvaha komunikovat, a to je to, co chceme, aby se účastníci jazykových kurzů naučili. Přidáme-li lekce v malých skupinách, získáme efektivní a úspěšnou metodu výuky!

  • Konverzace

    Metoda Fluentbe představuje 70% času lekcí věnovaného konverzaci.

  • Malé skupiny (2-4 osoby)

    Během lekcí se budete cítít komfortně. Učitel Vám bude věnovat stejné množství času jako ostatním studentům.

  • Mluvte svobodně

    Naučíme vás překonávat vaše řečové bloky, díky tomu pro Vás bude výuka i samotné mluvení snažší.

Zaregistrujte se na online kurz a začněte mluvit anglicky

Naučte se anglicky od učitelů světového formátu. Přijměte výzvu!

Zaregistrujte se na kurz

Platební metody

Více než 38 bezpečných platebních metod

Co nás odlišuje?

95% zákazníků doporučuje Fluentbe
Více než 200 000 ukončených lekcí
Přívětivá smlouva
Záruka spokojenosti

Kurz angličtiny pro začátečníky
Kód kurzu: A0
Tento kurz je určen lidem, kteří se nikdy nenaučili anglicky. Studenti získají základní slovní zásobu a naučí se výrazy každodenního života: rodina, koníčky, jídlo, předměty atd. Efektivně se učí a používají číslice, aby porozuměli telefonním číslům, adresám, cenám atd., případně se zeptali na čas. Studenti se naučí gramatické struktury a jejich používání se základními slovesy, takže mohou sestavovat věty, klást otázky a odpovídat na ně. Ve třídě je kladen důraz také na procvičování výslovnosti.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 1)
Kód kurzu: A1.1
Absolvováním základní úrovně A1.1 se studenti naučí popisovat lidi, místa a objekty v jejich prostředí. Učí se slovní zásobu týkající se národnosti, povolání, oděvů, částí těla a zdraví, bydlení a jeho vybavení, míst ve městě. Naučí se struktury, díky nimž budou moci mluvit o sobě a svých životech, žádat a radit, ptát se na pokyny a vysvětlit druhé osobě, jak se dostat na konkrétní místo. Studenti budou moci volně používat mimo jiné přítomný čas, základní modální slovesa, předložky, konstrukci there is/are.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 2)
Kód kurzu: A1.2
Kurz A1.2 navazuje na základní úroveň. Studenti cvičí mimo jiné určování dnů v týdnu, měsíce a roční období a naučí se předložky, aby bylo možné tyto fráze používat ve větách. Na této úrovni konsolidujeme používání jednoduchého přítomného času a učíme se používat přítomný průběhový čas k vyjádření akcí, které provádíme při mluvení a také těch plánovaných. Ve třídě si studenti rozšíří slovní zásobu o další adjektivum, které jim umožní popsat lidi, objekty a místa. Studenti se naučí mluvit o počasí a rozumět zprávám o počasí. V této fázi učení také zavádíme klasifikaci adjektiv, abychom mohli srovnávat. Také představíme minulý čas. Začínáme se základními a pravidelnými slovesy, která nám poskytnou základ pro vytváření jednoduchých vět vztahujících se k minulosti.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 3)
Kód kurzu: A2.1
V tomto kurzu studenti diskutují o tématech souvisejících s jejich prací, zdravím, výživou a sportem. Seznámí se s výrazy, díky nimž mohou popsat své pocity, např. při návštěvě lékaře, pochopit doporučení a informace týkající se jejich zdravotního stavu. Studenti si rozšiřují slovní zásobu z oblasti jídla. Mohou ji použít při návštěvě restaurace nebo při objednávání jídla. Během lekcí procvičujeme scény z restaurace. Zavádíme nové budoucí formy, abychom mohli komunikovat své plány. Představíme jazykové funkce, jako je poskytování rad a reakce na ně, předkládání návrhů, přijímání a zdvořilé odmítání.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 4)
Kód kurzu: A2.2
Lekce na úrovni A2.2 vám pomohou zvládnout další výrazy potřebné při každodenním používání anglického jazyka. Studenti se naučí zvládat situace během mezinárodního cestování, na letišti, v hotelu a při nakupování. Procvičujeme srovnávání, vyjadřujeme podmínky a pravděpodobnosti. Schopnost mluvit o minulosti rozvíjíme s využitím časovacích faktorů, díky nimž dostáváme nástroje k podávání zpráv a komentování faktů. Učíme se vyjadřovat a zdůvodňovat svůj názor.

Kurz angličtiny pro začátečníky (semestr 5)
Kód kurzu: A2.3
V kurzu A2.3 si studenti upevní své znalosti slovní zásoby a gramatiky, aby se připravili na přechod na střední úroveň. Témata lekcí se týkají rodinného a profesního života a zájmů. Studenti zdokonalí používání jednoduchých přítomných a minulých časů a podmíněné způsobí 0 a 1. Studenti se učí předpřítomný čas. Se svými jazykovými znalostmi připraví svůj životopis v angličtině a připraví se na pracovní pohovor.

Kurz angličtiny pro středně pokročilé (semestr 1)
Kód kurzu: B1.1
Během tohoto kurzu si studenti zdokonalí svou plynulost v angličtině. Témata lekcí se týkají cestování a řešení problémů, technologií a komunikace. Studenti se učí, upevňují gramatické struktury, díky nimž mohou mluvit o svých zkušenostech, odkazovat na minulé události a citovat prohlášení jiných lidí.

Kurz angličtiny pro středně pokročilé (semestr 2)
Kód kurzu: B1.2
Kurz B1.2 umožňuje studentům revidovat gramatické časy, které se naučili na předchozích úrovních. Kromě toho se studenti učí novým formám mluvení o budoucnosti, aby mohli sdělit své plány a předpovědi budoucích událostí. Během obohatíme slovní zásobu o frázová slovesa a fráze, které se často používají v každodenním jazyce. Navážeme tématy pro konverzační lekce o sociálních médiích, mezilidských vztazích, komunikaci a dovednostech v moderním světě. Během konverzace studenti využijí nově získanou slovní zásobu a zdokonalí používání gramatických struktur v praxi.

Kurz angličtiny pro středně pokročilé (semestr 3)
Kód kurzu: B1.3
Hlavním cílem tohoto kurzu je pracovat s plynulostí a svobodou projevu. Konverzační kurzy se týkají zdraví, životního prostředí a životního stylu. V těchto tématech rozšiřujeme rozsah slovní zásoby, který vám umožní porozumět textům a komunikovat například v lékárně nebo u lékaře. Studenti si procvičují argumentaci a zdůvodnění svého názoru. Používají již známé gramatické struktury, tj. Podmíněné věty, trpný rod, modální slovesa. Díky procvičování jsou schopni svobodně používat tyto aspekty jazyka v konverzaci..

Kurz angličtiny pro pokročilé (semestr 1)
Kód kurzu: B2.1
V kurzu B2.1 studenti pracují na plynulosti a správnosti řeči. Témata lekcí jsou různorodá. Studenti se naučí pokročilou slovní zásobu a idiomatické výrazy pro psaní osobnosti a vzhledu. Vyměňují si argumenty a diskutují o důležitosti prvního dojmu v kontextu mezilidských vztahů a profesních situací. Pracovní život je jedním z hlavních motivů kurzu B2.1. Studenti se učí výrazy, které jim umožňují přesně popsat jejich profesionální situaci a rozsah povinností. Během kurzů zlepšujeme schopnost citovat výroky jiných lidí (nepřímá řeč) pomocí různých časů a struktur. Poslední tematická část je věnována aktivnímu životnímu stylu. Studenti se naučí idiomy a výrazy popisující životní styl. Účastní se diskuse, vyměňují si argumenty a zdůvodňují svůj názor.

Kurz angličtiny pro pokročilé (semestr 2)
Kód kurzu: B2.2
Kurz B2.2 je věnován rozvoji plynulosti a rozšiřování slovní zásoby. Studenti hovoří o tématech souvisejících se společenským životem, jako jsou etika v podnikání, předsudky, imigrace, výzvy moderního světa a cestování. Získavají pokročilou slovní zásobu, která jim umožňuje porozumět jazyku v tisku a číst aktuální informace na zpravodajských portálech. Když mluví o aktuálních tématech, studenti v konverzaci používají nově naučené fráze. Učíme se také hovorové výrazy a ukazujeme studentům, jak si v závislosti na situaci zvolit formální a hovorové výrazy. Studenti zdokonalí svou schopnost žádat o radu a vydávat pokyny v angličtině a také budou používat smíšené podmíněné věty.

Kurz angličtiny pro pokročilé (semestr 3)
Kód kurzu: B2.3
Cílem kurzu na úrovni B2.3 je dosáhnout svobody a plynulosti v mluvení na aktuální témata. Témata lekcí se týkají převážně profesního života, politiky a společnosti. Studenti připravují svůj životopis v angličtině, diskutují o vzdálených a zahraničních pracích. Studenti hovoří o demokracii, občanských svobodách a lidských právech. Vylepšujeme používání předložek ve vztažných větách (kdo, ten, který), vyjadřujeme protichůdné názory a fakta a citujeme další lidi (nepřímá řeč pomocí modálních sloves). Upozorňujeme studenty na jazykovou zdvořilost, tj. na to, jak být vnímáni jako „zdvořilí“ a jakým výrazům se vyhnout v oficiálních situacích.

Polecana Szkoła
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot