Słówka

TOP10 wyrażeń ze słowem „up” w języku angielskim

Jedno małe słowo „up” może całkowicie zmienić znaczenie wyrażenia w języku angielskim! Poznajcie 10 wyrażeń wraz z tłumaczeniem.

Język angielski jest pełen frazeologizmów, idiomów i wyrażeń, które mogą sprawiać trudności nie tylko początkującym uczącym się. Jednym z takich elementów, które często pojawiają się w codziennej komunikacji, są wyrażenia zawierające słowo „up”. Mimo że „up” w dosłownym tłumaczeniu oznacza „w górę”, w połączeniu z innymi słowami może nabrać zupełnie innego znaczenia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kilku takim wyrażeniom, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie i znaczenie.1. Wake up – obudzić się

„Wake up” to jedno z najprostszych wyrażeń, które oznacza przebudzenie się z snu. W codziennym języku często używamy tego zwrotu, mówiąc o rozpoczęciu dnia.

 • Przykład: „I wake up at 7 every morning.” (Budzę się o 7 każdego ranka.)

2. Clean up – posprzątać

Kiedy mówimy „clean up”, mamy na myśli generalne sprzątanie lub porządkowanie jakiegoś miejsca. To wyrażenie podkreśla działanie mające na celu przywrócenie czystości lub porządku.

 • Przykład: „After the party, we had to clean up the whole house.” (Po imprezie musieliśmy posprzątać cały dom.)

3. Give up – poddać się, zrezygnować

„Give up” oznacza zaprzestanie robienia czegoś, często z powodu trudności lub braku motywacji do kontynuowania.

 • Przykład: „I never give up easily, even when things get tough.” (Nigdy się łatwo nie poddaję, nawet gdy sprawy się komplikują.)

4. Dress up – ubrać się elegancko

To wyrażenie używane jest, gdy ktoś ubiera się bardziej elegancko lub formalnie niż zwykle, często na specjalne okazje.

 • Przykład: „We decided to dress up for the theater.” (Zdecydowaliśmy się ubrać elegancko na teatr.)

5. Make up – pogodzić się, wymyślić

„Make up” ma kilka znaczeń, w tym pogodzenie się po kłótni lub wymyślenie czegoś (np. historii). Kontekst zazwyczaj wskazuje, które znaczenie jest stosowane.

 • Przykład (pogodzić się): „After their argument, they made up and became friends again.” (Po ich kłótni pogodzili się i znów zostali przyjaciółmi.)
 • Przykład (wymyślić): „He made up a story about why he was late.” (Wymyślił historię, dlaczego się spóźnił.)

6. Look up – sprawdzić, wyszukać

Gdy potrzebujemy znaleźć informacje, używamy wyrażenia „look up”. Może to dotyczyć sprawdzenia czegoś w książce, internecie itp.

 • Przykład: „If you don’t know the word, look it up in a dictionary.” (Jeśli nie znasz słowa, sprawdź je w słowniku.)

7. Break up – zerwać, rozstać się

„Break up” często odnosi się do zakończenia relacji międzyludzkich, zwłaszcza romantycznych.

 • Przykład: „They decided to break up after five years together.” (Zdecydowali się rozstać po pięciu latach razem.)

8. Pick up – podnieść, odebrać

To wyrażenie może mieć różne zastosowania, w tym dosłowne podniesienie czegoś lub kogoś z miejsca.

 • Przykład: „Could you pick up the kids from school today?” (Czy mógłbyś dzisiaj odebrać dzieci ze szkoły?)

9. Hang up – rozłączyć się, powiesić (np. telefon)

Wyrażenie „hang up” często używane jest w kontekście zakończenia rozmowy telefonicznej, ale może również oznaczać zawieszenie czegoś na ścianie lub wieszaku.

 • Przykład (telefon): „She was so angry that she just hung up on me.” (Była tak zła, że po prostu się rozłączyła.)
 • Przykład (zawieszenie): „Please hang up your coat in the closet.” (Proszę powieś swój płaszcz w szafie.)

10. Turn up – pojawić się, zwiększyć (np. głośność)

„Turn up” może odnosić się do niespodziewanego pojawienia się kogoś w jakimś miejscu lub zwiększenia poziomu czegoś, na przykład głośności muzyki.

 • Przykład (pojawić się): „He turned up at the party unexpectedly.” (Pojawił się na przyjęciu niespodziewanie.)
 • Przykład (zwiększyć): „Can you turn up the music? It’s my favorite song.” (Czy możesz zrobić głośniej? To moja ulubiona piosenka.)

Czytaj również: 15 Phrasal Verbs z „get”, które warto zapamiętać


Podsumowanie

Każde z tych wyrażeń pokazuje, jak elastyczny może być język angielski, a zwłaszcza jak różnorodne znaczenia może mieć pojedyncze słowo w zależności od kontekstu. Znajomość tych fraz ułatwia nie tylko zrozumienie mówionego i pisanego angielskiego, ale także pozwala na bardziej płynne i naturalne używanie języka w codziennej komunikacji. Ucząc się języka angielskiego, warto zwrócić szczególną uwagę na tego typu wyrażenia, ponieważ stanowią one istotną część językowej kompetencji.

4.31/5 (26)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *