Gramatyka

Strona bierna w angielskim, czyli Passive Voice

Czy wiesz, jak wygląda strona bierna w angielskim? Jak zbudować zdania w każdym z czasów? Jak łączyć ją z czasownikami modalnymi? Sprawdź!

Strona bierna w angielskim działa na podobnej zasadzie co w języku polskim. Używamy jej, gdy chcemy podkreślić konkretną czynność, a nie to, kto tę czynność wykonuje (być może nawet nie mamy takiej wiedzy). Do budowania zdań w stronie biernej potrzebna będzie nam III forma czasowników, a więc i czasowniki nieregularne… które już na pewno znacie, bo pisaliśmy o nich w naszym artykule!

Gotowi na szybką lekcję angielskiej gramatyki?


Angielski online - zrób test poziomujący

Strona bierna w angielskim – budowa zdania

Konstrukcja strony biernej jest dosyć prosta, choć zależy od czasu, w którym chcemy zbudować zdanie. Podstawą jest:

TO BE + PAST PARTICIPLE

Jeśli mimo wszystko chcemy dodać informację o tym, kto wykonuje daną czynność, na końcu zdania możemy dostawić: by [person].

Strona bierna w czasie Present Simple

W czasie Present Simple konstrukcja zdania wygląda następująco:

PODMIOT + IS/ARE + PAST PARTICIPLE

STRONA CZYNNASTRONA BIERNA
He writes books.Books are written.
I repair the car once a year.The car is repaired once a year.
She cooks beetroot soup once a week.Beetroot soup is cooked once a week.
They lock the shop every day at 10 p.m.The shop is locked every day at 10 p.m.

Strona bierna w czasie Present Continuous

Strona bierna w angielskim, w czasie Present Continuous jest zbudowana:

PODMIOT + IS/ARE BEING + PAST PARTICIPLE

STRONA CZYNNASTRONA BIERNA
The police is checking the building.The building is being checked by the police.
He is writing a book.A book is being written.
They are doing their homework.Their homework is being done.
Lucy is cleaning a fridge now.A fridge is being cleaned now.

Strona bierna w czasie Present Perfect

Konstrukcja strony biernej w czasie Present Perfect:

PODMIOT + HAVE/HAS BEEN + PAST PARTICIPLE

STRONA CZYNNASTRONA BIERNA
They have done it.It has been done.
He has destroyed his car.His car has been destroyed.
They have built this bridge since March.This bridge has been built since March.
He has written a book.A book has been written.

Strona bierna – czas Past Simple 

Czas Past Simple, czyli prosty przeszły, również ma swoją budowę dla strony biernej.

PODMIOT + WAS/WERE + PAST PARTICIPLE

STRONA CZYNNASTRONA BIERNA
My parents bought a new computer last week.A new computer was bought last week.
He accepted the gift.The gift was accepted by him.
They made the coffee.The coffee was made.
Mom cooked dinner yesterday.Dinner was cooked yesterday.

Strona bierna w języku angielskim – czas Past Continuous

Budowa strony biernej w czasie Past Continuous:

PODMIOT + WAS/WERE BEING + PAST PARTICIPLE

STRONA CZYNNASTRONA BIERNA
The police were investigating the suspect.The suspect was being investigated by the police.
He was writing a book.A book was being written.
I was reading a gripping novel.A gripping novel was being read.
They were eating dinner when I came.Dinner was being eaten when I came.

Strona bierna w angielskim – Czas Past Perfect

Czas Past Perfect pewnie znacie. Ale czy wiecie jak utworzyć w nim stronę bierną? Spójrzcie!

PODMIOT + HAD BEEN + PAST PARTICIPLE

STRONA CZYNNASTRONA BIERNA
He had written a book.A book had been written.
The young terrorist had occupied the post office.The post office had been occupied.
They had found the money.The money had been found.
Mom had cooked dinner before we came home.Dinner had been cooked before we came home.

Future Simple, a strona bierna w języku angielskim

Kolejny czas, w którym możemy użyć stronę bierną to Future Simple czyli czas przyszły prosty. Jak wygląda zdanie w tym czasie?

PODMIOT + WILL BE + PAST PARTICIPLE

STRONA CZYNNASTRONA BIERNA
I will write the letter immediately.The letter will be written immediately.
Mom will cook dinner.Dinner will be cooked by mom.
I will do it.It will be done.
He will write a book.A book will be written.

Future Perfect, a strona bierna w angielskim

Ostatni czas, którego budowę warto zapamiętać. Jak wygląda strona bierna w czasie future Perfect?

PODMIOT + WILL HAVE BEEN + PAST PARTICIPLE

STRONA CZYNNASTRONA BIERNA
We will have painted the room by the end of the week.The room will have been painted by the end of the week.
He will have written a book.A book will have been written.
Mom will have cooked dinner by 12 o’clock.Dinner will have been cooked by 12 o’clock.
He will have repaired our fence.Our fence will have been repaired by him.

Czytaj również: Zaimki po angielsku – jak ich używać?


Strona bierna, a czasowniki modalne

Aby utworzyć stronę bierną z czasownikiem modalnym, należy dodać do niego nieodmieniona formę to be oraz III formą czasownika.

  • The letter must be written in English.
  • You may not be given another chance.
  • It can be done.
  • Their dog should be taken to a vet

Aby utworzyć zdanie z czasownikiem modalnym, ale w czasie przeszłym, dodajemy do czasownika have been i III formę czasownika.

  • She may not have been informed.
  • This essay could have been written much better.
  • She might have been poisoned.
  • The application should have been submitted earlier.
4.37/5 (284)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *