Nauka

Mówienie o podobieństwach w języku angielskim

Jak po angielsku wyrazić, że jedna rzecz przypomina nam drugą? Jak powiedzieć, że dwie osoby są do siebie podobne? Sprawdźcie!

„Jak dwie krople wody!” – z pewnością znacie to polskie przysłowie! Czy potraficie wyrazić podobieństwo w języku angielskim? Mówienie o podobieństwach po angielsku nie tylko sprawi, że Wasza mowa stanie się bardziej barwna, ale także pomoże w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu nowych słów. Poprzez zestawianie rzeczy ze sobą, łatwiej przyswajamy nową leksykę, co z kolei ułatwia nam porozumiewanie się z innymi. Sprawdźcie, jak mówić o podobieństwach w języku angielskim.Istnieje wiele sposobów na wyrażanie podobieństw w języku angielskim. Jednym z najczęstszych jest używanie struktur porównawczych. W tym artykule poznacie trzy z nich, zacznijmy od przykładów:

 1. As… as – „As brave as a lion” (Tak odważny jak lew)
 2. Like – „She sings like an angel” (Ona śpiewa jak anioł)
 3. Similar to – „The situation is similar to what we experienced last year” (Sytuacja jest podobna do tej, którą przeżyliśmy w zeszłym roku)

„As… as”

As brave as a lion” (Tak odważny jak lew)

Porównania za pomocą struktury „as… as” pozwalają nam wyrazić równość w cechach lub właściwościach między dwiema rzeczami. Przykład „as brave as a lion” opisuje kogoś odważnego, przy czym lew jest symbolem odwagi w wielu kulturach. Rozwijając ten przykład, możemy użyć tej struktury w różnych kontekstach:

 1. As fast as a cheetah (Tak szybki jak gepard) – opisując szybkiego biegacza.
 2. As wise as an owl (Tak mądry jak sowa) – charakteryzując kogoś bardzo inteligentnego.
 3. As fierce as a tiger (Tak dziki jak tygrys) – opisując silną i stanowczą postać.

„Like”

„She sings like an angel” (Ona śpiewa jak anioł)

Użycie „like” w porównaniach pozwala nam zestawiać podobieństwa w konkretnych działaniach lub zachowaniach. Przykład związany ze śpiewem może być rozwinięty w różnych kontekstach:

 1. He cooks like a professional chef (Gotuje jak zawodowy kucharz) – opisując kogoś zdolnego w gotowaniu.
 2. She runs like the wind (Biegnie jak wiatr) – charakteryzując szybkiego biegacza.
 3. They work together like a well-oiled machine (Pracują razem jak dobrze naoliwiona maszyna) – opisując zgrany zespół.

… i tak dalej.

„Similar to”

„The situation is similar to what we experienced last year” (Sytuacja jest podobna do tej, którą przeżyliśmy w zeszłym roku)

Używanie „similar to” umożliwia nam opisywanie podobieństw między dwoma sytuacjami, zjawiskami lub obiektami. Rozwijając ten przykład, możemy używać tej struktury w różnych kontekstach:

 1. The new movie is similar to the one released last summer (Nowy film jest podobny do tego, który został wydany latem ubiegłego roku).
 2. Her painting is similar to a masterpiece (Jej obraz jest podobny do arcydzieła) – opisując niezwykłą pracę artystyczną.
 3. The two cities are similar to each other in terms of architecture (Oba miasta są do siebie podobne pod względem architektury).

Idiomy związane z podobieństwami

Podobnie jak w języku polskim, tak i w angielskim, podobieństwa możecie znaleźć w różnych przysłowiach i idiomach. Oto kilka przykładów angielskich idiomów związanych z podobieństwami, wraz z polskim objaśnieniem:

1. „Like two peas in a pod”

Polskie objaśnienie: Jak dwie krople wody – idiom używany w kontekście opisu osób podobnych względem wyglądu, czy zachowania

Przykład: The twins are like two peas in a pod; it’s hard to tell them apart.

Przykład: Bliźniaki są jak dwie krople wody; trudno ich odróżnić.

2. „Cut from the same cloth”

Polskie objaśnienie: Być ulepionym z tej samej gliny – idiom używany do wyrażenia, że dwie lub więcej osób ma podobne cechy, często pod względem osobowości, wychowania lub wartości

Przykład: Despite being from different backgrounds, Mark and Alex are cut from the same cloth when it comes to their work ethic.

Przykład: Pomimo różnych tłustych, Mark i Alex są jak ulepieni z tej samej gliny, jeśli chodzi o ich etykę pracy.

3. „Six of one, half a dozen of the other”

Polskie objaśnienie: Sześć jednego, pół tuzina drugiego – idiom używany do przekazania, że dwie alternatywy są zasadniczo takie same, z niewielką lub żadną różnicą między nimi

Przykład: Whether we take the bus or the train, it’s six of one, half a dozen of the other – both will get us there at the same time.

Przykład: Czy weźmiemy autobus czy pociąg, to sześć jednego, pół tuzina drugiego – oba nas tam zawiozą o tej samej porze.


Czytaj również: Wyrażanie opinii po angielsku


Podsumowanie

Umiejętność mówienia o podobieństwach w języku angielskim jest ważną częścią skutecznej komunikacji w życiu codziennym.

Ważne jest również korzystanie z różnych przymiotników i zaimków, aby urozmaicić swoją mowę. Nie ograniczajmy się do jednego zestawu słów, ale eksperymentujmy z różnymi wyrażeniami.

Eksperymentowanie z różnymi strukturami porównawczymi sprawi, że nasza mowa stanie się bardziej ekspresyjna, co z pewnością przyczyni się do naszego sukcesu w nauce angielskiego.

0/5 (1)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *