Bez kategorii

Często mylone słowa w języku angielskim

„Complement”, czy „compliment”? Są takie słówka w języku angielskim, które mogą sprawiać problem. Przedstawiamy te najpopularniejsze, często mylone pary słów – nauczcie się z nami!

Język angielski, mimo że jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie, wciąż potrafi zaskoczyć i sprawić trudność nawet zaawansowanym użytkownikom. Jedną z przyczyn są słowa, które brzmią podobnie, mają podobną pisownię, ale różnią się znaczeniem. Zrozumienie i opanowanie tych subtelności może znacznie poprawić nasze umiejętności językowe. Oto niektóre z często mylonych słów w języku angielskim, wraz z przykładami ich użycia i tłumaczeniem na język polski.1. Advice vs. Advise

„Advice” to rzeczownik oznaczający „poradę”, natomiast „advise” to czasownik, który znaczy „doradzać”.

 • Advice: I need some advice on buying a new car. (Potrzebuję porady dotyczącej kupna nowego samochodu.)
 • Advise: My teacher advised me to read more books. (Mój nauczyciel doradził mi, abym czytał więcej książek.)

2. Affect vs. Effect

„Affect” jest czasownikiem i oznacza „wpływać”, „effect” zaś to rzeczownik, który oznacza „efekt” lub „skutek”.

 • Affect: This news will greatly affect their decision. (Te wiadomości znacznie wpłyną na ich decyzję.)
 • Effect: The effect of the new law was immediate. (Efekt nowego prawa był natychmiastowy.)

3. Complement vs. Compliment

„Complement” to coś, co uzupełnia lub doskonali, natomiast „compliment” to pochwała.

 • Complement: This wine perfectly complements the dish. (To wino doskonale komplementuje danie.)
 • Compliment: She received many compliments on her new dress. (Otrzymała wiele komplementów na temat swojej nowej sukienki.)

4. Desert vs. Dessert

„Desert”, jako rzeczownik, oznacza „pustynię”, a jako czasownik – „opuszczać”. „Dessert” to słodki posiłek na koniec jedzenia.

 • Desert (rzeczownik): The Sahara is the largest hot desert in the world. (Sahara jest największą gorącą pustynią na świecie.)
 • Dessert: My favorite dessert is chocolate cake. (Moim ulubionym deserem jest ciasto czekoladowe.)

5. Principle vs. Principal

„Principle” oznacza „zasadę”, natomiast „principal” to „dyrektor” lub „główny”.

 • Principle: She refuses to lie on principle. (Ona odmawia kłamstwa z zasady.)
 • Principal: The principal of the school announced a new policy. (Dyrektor szkoły ogłosił nową politykę.)

6. Stationary vs. Stationery

„Stationary” oznacza nieruchomy, natomiast „stationery” odnosi się do artykułów papierniczych.

 • Stationary: The car remained stationary despite the green light. (Samochód pozostał nieruchomy, mimo zielonego światła.)
 • Stationery: I need to buy some stationery for school. (Muszę kupić trochę artykułów papierniczych do szkoły.)

7. Then vs. Than

„Then” używamy, mówiąc o czasie, natomiast „than” w porównaniach.

 • Then: First, we went to the movies, then we ate dinner. (Najpierw poszliśmy do kina, a potem zjedliśmy kolację.)
 • Than: My brother is taller than me. (Mój brat jest wyższy ode mnie.)

8. Accept vs. Except

„Accept” oznacza przyjmować, akceptować, a „except” to wyjątek lub wykluczać.

 • Accept: I accept your apology. (Akceptuję twoje przeprosiny.)
 • Except: Everyone went to the party except me. (Wszyscy poszli na imprezę oprócz mnie.)

9. Lose vs. Loose

„Lose” oznacza przegrać lub zgubić coś, podczas gdy „loose” to luźny.

 • Lose: I don’t want to lose this game. (Nie chcę przegrać tej gry.)
 • Loose: My jeans are too loose after losing weight. (Moje dżinsy są za luźne po utracie wagi.)

10. Weather vs. Whether

„Weather” odnosi się do pogody, a „whether” to konstrukcja używana przy wyrażaniu wyboru lub wątpliwości.

 • Weather: The weather today is very sunny. (Pogoda dzisiaj jest bardzo słoneczna.)
 • Whether: I don’t know whether I should go out or stay home. (Nie wiem, czy powinienem wyjść, czy zostać w domu.)

11. Peace vs. Piece

„Peace” oznacza pokój, spokój, natomiast „piece” to kawałek czegoś.

 • Peace: I hope for peace in the world. (Mam nadzieję na pokój na świecie.)
 • Piece: Can I have a piece of cake? (Czy mogę dostać kawałek ciasta?)

12. Lead vs. Led

„Lead” może być czasownikiem oznaczającym prowadzić (w czasie teraźniejszym) lub rzeczownikiem oznaczającym ołów, natomiast „led” to forma przeszła czasownika „lead”.

 • Lead (czasownik): You should lead the team to success. (Powinieneś poprowadzić zespół do sukcesu.)
 • Led: She led the company through difficult times. (Ona poprowadziła firmę przez trudne czasy.)

Czytaj również: 10 false friends, na które warto uważać


Podsumowanie

Znajomość różnic między tymi słowami nie tylko pomoże uniknąć błędów, ale także podniesie naszą pewność w używaniu języka angielskiego. Ważne jest, aby regularnie praktykować i powtarzać te trudniejsze przypadki, aby z czasem stały się one naturalną częścią naszego językowego repertuaru. Pamiętajmy, że każdy język jest żywy i ewoluuje, dlatego też nauka nigdy się nie kończy. Zapamiętanie tych kilku podstawowych różnic między słowami może znacząco wpłynąć na poprawę naszej biegłości językowej i pewności siebie podczas komunikacji.

4.88/5 (8)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *