Słówka

10 false friends, na które warto uważać

Czy na Twojej drodze pojawiają się fałszywi przyjaciele? Sprawdź listę 10 angielskich false friends i zobacz, jak sobie z nimi radzić i na co uważać!

False friends tłumaczone są na polski jako “fałszywi przyjaciele”. Skąd taka nazwa? To proste! False friends to angielskie słowa, których brzmienie lub pisownia przypomina słowa z języka polskiego. Spójrzcie na definicję false friend z Dictionary Cambridge:
a word that is often confused with a word in another language with a different meaning because the two words look or sound similar.

To wszystko sprawia, że często przypisujemy słówkom pozorne polskie znaczenie… które wcale nie jest zgodne z prawdą! To zmora nauki języka angielskiego, bo choć dany wyraz ma określone znaczenie, nasz mózg automatycznie podpowiada nam coś innego. Takich fałszywych słów jest całkiem sporo. Warto zwrócić na nie uwagę i zapamiętać, że nie zawsze pierwsze skojarzenie jest właściwe. Oczywiście najłatwiej opanować te słówka wraz z kontekstem. Dzięki temu nie powinniśmy się tak mylić.

Baner - Angielski online

Zdradzieckie false friends

  • actual – rzeczywisty, faktyczny

Zdradzieckie tłumaczenie: aktualny, po angielsku: current.

Przykład zdania:
1) We had estimated about 100 visitors, but the actual number was much higher. – Szacowaliśmy około 100 gości, ale rzeczywista liczba była znacznie wyższa.
2) I don’t even have her current phone number. – Nawet nie mam jej obecnego numeru telefonu.

  • eventually – ostatecznie, w końcu

Zdradzieckie tłumaczenie: ewentualnie, po angielsku: alternatively.

Przykład zdania:
1) Keep trying and you’ll find a job eventually. – Próbuj dalej, a w końcu znajdziesz pracę.
2) We could go to the Indian restaurant, or alternatively, we could try that new Italian place.- Możemy iść do restauracji indyjskiej, ewentualnie możemy spróbować tego nowego włoskiego lokalu.

  • ordinary – zwykły

Zdradzieckie tłumaczenie: ordynarny, po angielsku: rude, vulgar.

Przykład zdania:
1) It was an ordinary day at school. – To był zwykły dzień w szkole.
2) He’s a very rude man. – On jest bardzo ordynarnym człowiekiem.


Czytaj też: Angielskie homofony, homografy i homonimy


  • complement – uzupełnienie

Zdradzieckie tłumaczenie: komplement, po angielsku: compliment.

Przykład zdania:
1) This attachment is a complement to my paper. – Ten załącznik jest uzupełnieniem mojej pracy.
2) Thank you for the compliment. – Dziękuję za komplement.

  • fabric – tkanina

Zdradzieckie tłumaczenie: fabryka, po angielsku: factory.

Przykład zdania:
1) This fabric is similar to wool. – Ta tkanina jest podobna do wełny.
2) The company plans to shut down four factories and cut 10 000 jobs. – Firma planuje zamknąć cztery fabryki i zlikwidować 10 000 miejsc pracy.Poznajmy je!

  • preservative – środek konserwujący

Zdradzieckie tłumaczenie: prezerwatywa, po angielsku: condom.

Przykład zdania:
1) No added preservatives. – Bez dodatku konserwantów.
2) Did you buy condoms? – Kupiłeś prezerwatywy?

  • receipt – paragon

Zdradzieckie tłumaczenie: recepta, po angielsku: prescription.

Przykład zdania:
1) Do you have a receipt? –  Czy masz paragon?
2) The doctor wrote me a prescription. – Lekarz wypisał mi receptę.

  • lecture – wykład

Zdradzieckie tłumaczenie: lektura, po angielsku: reading, reading matter.
Uwaga! Lektura szkolna to będzie już set book, lub set text.

Przykład zdania:
1) Are you going to the lecture about music and its history? – Idziesz na wykład o muzyce i jej historii?
2) I always take a reading on a bus. – Zawsze biorę lekturę do autobusu.

  • carnation – goździk (kwiat)

Zdradzieckie tłumaczenie: karnacja, po angielsku: complexion.

Przykład zdania:
1) She held a small bunch of red and white carnations in her hand. – Trzymała w ręku mały bukiet czerwonych i białych goździków.
2) He has a dark
complexion. – On ma ciemną karnację.

  • pension – emerytura

Zdradzieckie tłumaczenie: pensja, po angielsku: salary.

Przykład zdania:
1) Her pension will be approximately $800 a month. – Jej emerytura wyniesie około 800$ miesięcznie.
2) Does your monthly salary cover all of your expenses? – Czy twoja miesięczna pensja pokrywa wszystkie twoje wydatki?

Baner Fluentbe_2 - angielski online

Jak sobie radzić z false friends?

Jak widzicie, część słówek naprawdę przypomina te z polskiego słownika. Musimy pamiętać, że nasze automatyczne skojarzenia mogą być tylko zmyłką… Właściwie – jeśli angielskie słowo za bardzo przypomina słowo polskie, bądźcie czujni i zastanówcie się dwa razy nad jego znaczeniem!
To kolejny przykład na to, o ile lepszą jest nauka w zdaniach z kontekstem, a nie samych “suchych” słów. Myślę, że po przeczytaniu powyższych przykładów, będzie Wam dużo łatwiej zapamiętać prawdziwe znaczenie danych false friends. A może spróbujecie samodzielnie stworzyć takie zdania? To zadziała jeszcze lepiej na Waszą pamięć! Pomocna będzie również rozmowa z native speakerem.

W rzeczywistości lista false friends jest dużo dłuższa. Ba! Zdarzają się słowa, które wyglądają zupełnie tak samo, jak słowa polskie, ale oczywiście znaczą co innego. Takim słowem jest na przykład rower (angielskie słowo oznaczające wioślarza) albo knot (oznaczające węzeł, supeł). Dzisiejszy post to tylko mała dawka tego, co na Was czyha w świecie fałszywych przyjaciół. Wierzę jednak, że od dziś będziecie czujni. 🙂


Najczęstsze pytania

Co to są false friends?

False friends to angielskie słowa, których brzmienie lub pisownia przypomina słowa z języka polskiego.

Jakie są false friends?

Jest ich wiele w języku angielskim, ale do najpopularniejszych zaliczymy:
actual
eventually
receipt
pension
complement

4.22/5 (41)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *