Gramatyka

Angielskie okoliczniki czasu. Kiedy? Jak często?

Always, sometimes, never, now… Poznajcie angielskie okoliczniki czasu, dzięki którym powiedziecie, kiedy i jak często wykonujecie daną czynność.

Okolicznik czasu to «okolicznik określający czas trwania czynności lub stanu». Mówi nam o tym, kiedy lub w jakich ramach czasowych odbywa się dana czynność. Odpowiada na pytania: kiedy? od kiedy? do kiedy? jak długo?

Baner - Angielski online


Przeczytajcie artykuł, żeby poznać
angielskie okoliczniki czasu, sprawdzić przykłady ich użycia i wykonać krótkie ćwiczenie utrwalające!

 • always – zawsze

I always wake up before 8 o’clock. – Zawsze budzę się przed ósmą.
My father always eats in front of TV. – Mój ojciec zawsze je przed telewizorem.
Always listen to your parents! – Zawsze słuchaj swoich rodziców!

 • never – nigdy

I have never been to Russia. – Nigdy nie byłem w Rosji.
Peter never drinks milk. – Piotr nigdy nie pije mleka.
Never talk to strangers! – Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi!

 • often – często

How often do they go to the cinema? – Jak często oni chodzą do kina?
I’m often late for school. – Często spóźniam się do szkoły.
As a young boy, I often roller-skated. – Jako młody chłopiec, często jeździłem na rolkach.

 • rarely, seldom – rzadko

He rarely eats sushi. – On rzadko je sushi.
I  seldom go to work by bus. – Rzadko jeżdżę do pracy autobusem.
They seldom visit their parents. – Rzadko odwiedzają swoich rodziców.

 • every day – każdego dnia, codziennie

She eats eggs for breakfast every day. – Ona każdego dnia je jajka na śniadanie.
Does Paul go to work every day? – Czy Paweł codziennie chodzi do pracy?
To go swimming every day is my goal for 2019. – Codziennie pływanie to mój cel na 2019 rok.

 • sometimes – czasami

Sometimes I think that I would like to be someone else. – Czasami myślę, że chciałbym być kimś innym.
He is sometimes rude. – Czasami on jest nieuprzejmy.
Sometimes they ate healthy food. – Oni czasami jedli zdrowo.

 • generally – przeważnie, zazwyczaj

They generally study at the library. – Przeważnie uczą się w bibliotece.
Generally, I don’t talk to strangers, but you seem to be nice. – Zazwyczaj nie rozmawiam z obcymi, ale ty wydajesz się być miły.
I generally drink coffee with milk and sugar. – Przeważnie piję kawę z mlekiem i cukrem.

 • ever – kiedykolwiek

Have you ever moved to the other place? – Czy kiedykolwiek przeprowadzałeś się w inne miejsce?
This is the first time I’ve ever been to England. – To pierwszy raz, kiedy byłem w Anglii.
Haven’t you ever eaten Chinese food? – Nigdy nie jadłeś chińskiego jedzenia?

 • twice a month – dwa razy w miesiącu

I see my son twice a month. – Widuję mojego syna dwa razy w miesiącu.
Dr. Carmen worked there twice a month. – Doktor Carmen pracowała tutaj dwa razy w miesiącu.
He gets his hair cut at least twice a month. – On obcina włosy przynajmniej dwa razy w miesiącu.

 • frequently – często, wielokrotnie

I frequently visit Madrid. – Często odwiedzam Madryt.
Do you frequently come to this bar? – Często przychodzisz do tego baru?
She frequently changed jobs. – Wielokrotnie zmieniała pracę.

 • usually – zwykle, zazwyczaj

I usually enjoy being with children. – Zazwyczaj lubię przebywać z dziećmi.
Usually, we eat dinner at 6:00. – Zwykle jemy obiad o 18:00.
Are you usually in your office on Thursdays? – Czy w czwartki zazwyczaj bywasz w biurze?

 • now – teraz

I have to leave now. – Muszę teraz wyjść.
I can’t talk to you right now. – Nie mogę teraz z tobą rozmawiać.
You have to do it now. – Musisz to zrobić teraz.

 • at present – obecnie

I’m off on sick leave at present. – Obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym.
I am reading an interesting book at present. – Obecnie czytam interesującą książkę.
I’m not working at present. – Obecnie nie pracuję.

 • a few years ago – kilka lat temu

They were in Miami 2 years ago. – Byli w Miami 2 lata temu.
It was two or three years ago. – To było dwa lub trzy lata temu.
I saw him few years ago. – Widziałem go kilka lat temu.

 • already – już

My brothers have already gone home. – Moi bracia już poszli do domu.
You’re telling me that she’s already given birth? – Mówisz, że ona już urodziła?
I’ve already done that. – Już to zrobiłem.

 • yet – jeszcze, już

Have you finished your work yet? – Skończyłeś już swoją pracę?
I haven`t done my homework yet. – Jeszcze nie zrobiłem mojej pracy domowej.
I am yet to receive the payment. – Jeszcze nie otrzymałem zapłaty.

 • since – od

I have not seen you since Monday. – Nie widziałam cię od poniedziałku.
I haven`t cooked since Christmas. – Nie gotowałem od świąt.
Peter has lived in London since 2006. – Piotr mieszka w Londynie od 2006 roku.

 • while – podczas gdy

While I was having a bath, he was reading a magazine. – Gdy brałem kąpiel, on czytał czasopismo.
It was raining while I was jogging. – Kiedy biegałem, padało.
I often read while I’m eating.- Często czytam podczas jedzenia.

 • soon – wkrótce, niedługo

Hurry up, she will be back soon! – Pospiesz się, ona niedługo wróci!
He is arriving soon. – On wkrótce przyjeżdża.
I hope we’ll see each other soon. – Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy.


Czytaj też: Jak wykorzystać Present Perfect w języku angielskim


Okoliczniki a czasy

Lista nie jest krótka, a to nadal nie wszystkie angielskie okoliczniki czasu, które istnieją. Znając jednak powyższe, poradzimy sobie z określeniem np. kiedy robimy daną rzecz. Co więcej, będziemy potrafili określić kiedy ją robiliśmy lub będziemy robić, więc zastosujemy te słowa w różnych czasach.
Angielskie okoliczniki czasu, a przynajmniej większość z nich jest “przypisana” do danego czasu. I tak na przykład dla Present Simple, charakterystyczne okoliczniki to między innymi always, sometimes, usually czy never. To jednak nie znaczy, że nie możemy użyć tych słów w zdaniach w innym czasie. Spójrzcie na przykład:

When I was young, I never needed anyone. – Kiedy byłam młoda, nigdy nikogo nie potrzebowałam.

Tak śpiewała między innymi Celine Dion w piosence All by myself. Choć zdanie jest w czasie przeszłym, jest w nim okolicznik czasu never, który kojarzy się główne z Present Simple.

I will never let my kids eat in the car. – Nigdy nie pozwolę moim dzieciom jeść w samochodzie.

Tutaj też użyjemy słowa never, mimo, że zdanie jest w czasie przyszłym. A czy zdanie jest prawdziwe… Niech odpowie każdy rodzic, który kiedyś tak mówił. 😉

Baner Fluentbe_2 - angielski online

Budowa zdań z okolicznikami czasu

Zazwyczaj uczymy się, że każdy okolicznik ma swoje miejsce w szyku zdania. Wiadomo, jak to w angielskim. Wszystko ma swoje miejsce. 😉
Rzeczywiście są zasady, które regulują, gdzie powinny stać angielskie okoliczniki czasu. Nie możemy jednak powiedzieć: Last week stawiamy zawsze na końcu zdania. Zazwyczaj rzeczywiście tak stworzymy zdanie, jednak spójrzcie na to porównanie:

Last week we baked a cake. – W zeszłym tygodniu upiekliśmy ciasto.
We baked a cake last week. – W zeszłym tygodniu upiekliśmy ciasto.

Główną zasadą jest, by nie oddzielić od siebie czasownika (to bake) i dopełnienia (a cake). Okolicznik czasu możemy postawić zarówno na początku zdania, jak i na końcu. Oba zdania będą poprawne, choć pierwsze brzmi lepiej.
To samo dzieje się z pytaniami. Zazwyczaj okolicznik czasu pojawia się na końcu zdania, jednak nie zawsze.

What are you doing now? – Co teraz robisz?
Did you buy a new dress yesterday? – Kupiłaś wczoraj nową sukienkę?
Have you ever gone to Moscow? – Byłeś kiedykolwiek w Moskwie?

Angielskie okoliczniki czasu – utrwalcie wiedzę!

Nic tak nie utrwala wiedzy jak rozmowa z native speakerem! Jednak dla utrwalenia, warto przeczytać poniższe zdania. W każdej luce powinien się znaleźć jeden z okoliczników czasu: while / ago / ever / yet / never / since / always / already.
Kliknijcie w puste pole, by wybrać odpowiednie słowo.

3.68/5 (37)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *