Zistite viac o našich online kurzoch angličtiny

Skupinové

Lekcia prebieha v malej skupine osôb na rovnakej úrovni s jedným z našich špeciálne vybraných lektorov.

Začnite ešte dnes

Individuálny

Prvotriedny lektor sa prispôsobí Vašej úrovni, bude Vám venovať 100 % svojej pozornosti.

Začnite ešte dnes

Výuka podľa Vašej úrovne

Rozlišujeme 14 úrovní jazykových znalostí a na každej z nich učíme! Ponúkame Vám bezplatnú kontrolu Vašej úrovne. Po testoch sme schopní navrhnúť vhodného učiteľa a skupinu tak, aby metodika bola efektívna a zároveň prirodzená.

Objednajte si bezplatný test

Základom úspešného štúdia jazykov sú malé skupiny a konverzácia

Skúsenosti z výučby hovoria, že najdôležitejšia je odvaha komunikovať, a to je to, čo chceme, aby sa účastníci jazykových kurzov naučili. Ak implementujeme lekcie v malých skupinách, získame tým efektívnu a úspešnú metódu výučby!

  • Konverzácia

    Metóda Fluentbe predstavuje 70 % času lekcií venovaného konverzácii.

  • Malé skupiny (2 – 4 osoby)

    Počas lekcií sa budete cítiť komfortne. Učiteľ Vám bude venovať rovnaké množstvo času ako ostatným študentom.

  • Hovorte slobodne

    Naučíme Vás prekonávať rečové bloky, vďaka tomu pre Vás bude výučba ľahšia, rovnako ako samotné rozprávanie.

Image

Zaregistrujte sa na online kurz a začnite hovoriť anglicky

Naučte sa anglicky od učiteľov svetového formátu. Prijmite výzvu!

Zaregistrujte sa na kurz

Spôsoby platby

Viac ako 38 bezpečných spôsobov platby
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay GoPay Image Image Image Image Image

Čo nás odlišuje?

Icon
95 % zákazníkov odporúča Fluentbe
Icon
Viac ako 200 000 ukončených lekcií
Icon
Prívetivá zmluva
Icon
Záruka spokojnosti
Trustpilot Facebook Google ISO

Kurz angličtiny pre začiatočníkov
Kód kurzu: A0
Tento kurz je určený ľuďom, ktorí sa nikdy nenaučili anglicky. Študenti získajú základnú slovnú zásobu a naučia sa výrazy každodenného života: rodina, koníčky, jedlo, predmety atď. Efektívne sa učia a používajú číslice, aby porozumeli telefónnym číslam, adresám, cenám atď., prípadne sa spýtali na čas. Študenti sa naučia gramatické štruktúry a ich používanie so základnými slovesami, takže môžu zostavovať vety, klásť otázky a odpovedať na ne. V triede je kladený dôraz aj na precvičovanie výslovnosti.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 1)
Kód kurzu: A1.1
Absolvovaním základnej úrovne A1.1 sa študenti naučia popisovať ľudí, miesta a objekty v ich prostredí. Učí sa slovnú zásobu týkajúce sa národnosti, povolania, odevov, častí tela a zdravia, bývania a jeho vybavenia, miest v meste. Naučia sa štruktúry, vďaka ktorým budú môcť hovoriť o sebe a svojich životoch, žiadať a radiť, pýtať sa na pokyny a vysvetliť druhej osobe, ako sa dostať na konkrétne miesto. Študenti budú môcť voľne používať okrem iného prítomný čas, základné modálne slovesá, predložky, konštrukciu there is/are.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 2)
Kód kurzu: A1.2
Kurz A1.2 nadväzuje na základnú úroveň. Študenti cvičia okrem iného určovanie dní v týždni, mesiace a ročné obdobia a naučia sa predložky, aby bolo možné tieto frázy používať vo vetách. Na tejto úrovni konsolidujeme používanie jednoduchého prítomného času a učíme sa používať prítomný priebehový čas na vyjadrenie akcií, ktoré vykonávame pri hovorení a tiež tých plánovaných. V triede si študenti rozšíria slovnú zásobu o ďalšie adjektíva, ktoré im umožnia popísať ľudí, objekty a miesta. Študenti sa naučia hovoriť o počasí a rozumieť správam o počasí. V tejto fáze učenia tiež zavádzame klasifikácii adjektív, aby sme mohli porovnávať. Tiež predstavíme minulý čas. Začíname so základnými a pravidelnými slovesami, ktorá nám poskytnú základ pre vytváranie jednoduchých viet vzťahujúcich sa k minulosti.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 3)
Kód kurzu: A2.1
V tomto kurze študenti diskutujú o témach súvisiacich s ich prácou, zdravím, výživou a športom. Zoznámi sa s výrazmi, vďaka ktorým môžu popísať svoje pocity, napr. pri návšteve lekára, pochopiť odporúčania a informácie týkajúce sa ich zdravotného stavu. Študenti si rozširujú slovnú zásobu z oblasti jedla. Môžu ju použiť pri návšteve reštaurácie alebo pri objednávaní jedla. Počas lekcií precvičujeme scény z reštaurácie. Zavádzame nové budúce formy, aby sme mohli komunikovať svoje plány. Predstavíme jazykové funkcie, ako je poskytovanie rád a reakcie na ne, predkladanie návrhov, prijímanie a zdvorilé odmietanie.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 4)
Kód kurzu: A2.2
Lekcie na úrovni A2.2 vám pomôžu zvládnuť ďalšie výrazy potrebné pri každodennom používaní anglického jazyka. Študenti sa naučia zvládať situácie počas medzinárodného cestovania, na letisku, v hoteli a pri nakupovaní. Precvičujeme porovnávanie, vyjadrujeme podmienky a pravdepodobnosti. Schopnosť hovoriť o minulosti rozvíjame s využitím časovacích faktorov, vďaka ktorým dostávame nástroje na podávanie správ a komentovanie faktov. Učíme sa vyjadrovať a zdôvodňovať svoj názor.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 5)
Kód kurzu: A2.3
V kurze A2.3 si študenti upevnia svoje znalosti slovnej zásoby a gramatiky, aby sa pripravili na prechod na strednú úroveň. Témy lekcií sa týkajú rodinného a pracovného života a záujmov. Študenti zdokonalia používanie jednoduchých prítomných a minulých časov a podmienené spôsobí 0 a 1. Študenti sa učia predprítomný čas. So svojimi jazykovými znalosťami pripraví svoj životopis v angličtine a pripravujú sa na pracovný pohovor.

Kurz angličtiny pre stredne pokročilých (semester 1)
Kód kurzu: B1.1
Počas tohto kurzu si študenti zdokonalia svoju plynulosť v angličtine. Témy lekcií sa týkajú cestovania a riešenia problémov, technológií a komunikácie. Študenti sa učia, upevňujú gramatické štruktúry, vďaka ktorým môžu hovoriť o svojich skúsenostiach, odkazovať na minulé udalosti a citovať iných ľudí.

Kurz angličtiny pre stredne pokročilých (semester 2)
Kód kurzu: B1.2
Kurz B1.2 umožňuje študentom revidovať gramatické časy, ktoré sa naučili na predchádzajúcich úrovniach. Okrem toho sa študenti učia novým formám rozprávania o budúcnosti, aby mohli oznámiť svoje plány a predpovede budúcich udalostí. Počas tejto fázy obohatíme slovnú zásobu o frázové slovesá a frázy, ktoré sa často používajú v každodennom jazyku. Nadviažeme témami na konverzačné lekcie o sociálnych médiách, medziľudských vzťahoch, komunikácii a zručnostiach v modernom svete. Počas konverzácie študenti využijú novo získanú slovnú zásobu a zdokonalia používanie gramatických štruktúr v praxi.

Kurz angličtiny pre stredne pokročilých (semester 3)
Kód kurzu: B1.3
Hlavným cieľom tohto kurzu je pracovať s plynulosťou a slobodou prejavu. Konverzačné kurzy sa týkajú zdravia, životného prostredia a životného štýlu. V týchto témach rozširujeme rozsah slovnej zásoby, ktorý vám umožní porozumieť textom a komunikovať napríklad v lekárni alebo u lekára. Študenti si testujú argumentáciu a zdôvodnenie svojeho názoru. Používajú už známe gramatické štruktúry, t. j. podmienené vety, trpný rod, modálne slovesá. Vďaka precvičovaniu sú schopní slobodne používať tieto aspekty jazyka v konverzácii..

Kurz angličtiny pre pokročilých (semester 1)
Kód kurzu: B2.1
V kurze B2.1 študenti pracujú na plynulosti a správnosti reči. Témy lekcií sú rôznorodé. Študenti sa naučia pokročilú slovnú zásobu a idiomatické výrazy pre písanie osobnosti a vzhľadu. Vymieňajú si argumenty a diskutujú o dôležitosti prvého dojmu v kontexte medziľudských vzťahov a profesijných situácií. Pracovný život je jedným z hlavných motívov kurzu B2.1. Študenti sa učia výrazy, ktoré im umožňujú presne popísať ich profesionálnu situáciu a rozsah povinností. Počas kurzov zlepšujeme schopnosť citovať výroky iných ľudí (nepriama reč) pomocou rôznych časov a štruktúr. Posledná tematická časť je venovaná aktívnemu životnému štýlu. Študenti sa naučia idiómy a výrazy popisujúce životný štýl. Zúčastňuje sa diskusie, vymieňajú si argumenty a zdôvodňujú svoj názor.

Kurz angličtiny pre pokročilých (semester 2)
Kód kurzu: B2.2
Kurz B2.2 je venovaný rozvoju plynulosti a rozširovaniu slovnej zásoby. Študenti hovoria o témach súvisiacich so spoločenským životom, ako sú etika v podnikaní, predsudky, imigrácia, výzvy moderného sveta a cestovanie. Získavajú pokročilú slovnú zásobu, ktorá im umožňuje porozumieť jazyku v tlači a čítať aktuálne informácie na spravodajských portáloch. Keď hovoria o aktuálnych témach, študenti v konverzácii používajú novo naučené frázy. Učíme sa tiež hovorové výrazy a ukazujeme študentom, ako si v závislosti na situácii zvoliť formálne a hovorové výrazy. Študenti zdokonalia svoju schopnosť žiadať o radu a vydávať pokyny v angličtine a tiež budú používať zmiešané podmienenej vety.

Kurz angličtiny pre pokročilých (semester 3)
Kód kurzu: B2.3
Cieľom kurzu na úrovni B2.3 je dosiahnuť slobodu a plynulosť v rozprávaní na aktuálne témy. Témy lekcií sa týkajú prevažne profesionálneho života, politiky a spoločnosti. Študenti pripravujú svoj životopis v angličtine, diskutujú o vzdialených a zahraničných prácach. Študenti hovoria o demokracii, občianskych slobodách a ľudských právach. Vylepšujeme používanie predložiek vo vzťažných vetách (kto, ten, ktorý), vyjadrujeme protichodné názory a fakty a citujeme ďalších ľudí (nepriama reč pomocou modálnych slovies). Upozorňujeme študentov na jazykovú zdvorilosť, t. j. na to, ako byť vnímaní ako „zdvorilí“ a akým výrazom sa vyhnúť v oficiálnych situáciách.

Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot