Zistite viac o našich online kurzoch angličtiny

Skupinové

Lekcia prebieha v malej skupine osôb na rovnakej úrovni s jedným z našich špeciálne vybraných lektorov.

Začnite ešte dnes

Individuálny

Prvotriedny lektor sa prispôsobí Vašej úrovni, bude Vám venovať 100 % svojej pozornosti.

Začnite ešte dnes

Výuka podľa Vašej úrovne

Rozlišujeme 14 úrovní jazykových znalostí a na každej z nich učíme! Ponúkame Vám bezplatnú kontrolu Vašej úrovne. Po testoch sme schopní navrhnúť vhodného učiteľa a skupinu tak, aby metodika bola efektívna a zároveň prirodzená.

Objednajte si bezplatný test

Základom úspešného štúdia jazykov sú malé skupiny a konverzácia

Skúsenosti z výučby hovoria, že najdôležitejšia je odvaha komunikovať, a to je to, čo chceme, aby sa účastníci jazykových kurzov naučili. Ak implementujeme lekcie v malých skupinách, získame tým efektívnu a úspešnú metódu výučby!

  • Konverzácia

    Metóda Fluentbe predstavuje 70 % času lekcií venovaného konverzácii.

  • Malé skupiny (2 – 4 osoby)

    Počas lekcií sa budete cítiť komfortne. Učiteľ Vám bude venovať rovnaké množstvo času ako ostatným študentom.

  • Hovorte slobodne

    Naučíme Vás prekonávať rečové bloky, vďaka tomu pre Vás bude výučba ľahšia, rovnako ako samotné rozprávanie.

Zaregistrujte sa na online kurz a začnite hovoriť anglicky

Naučte sa anglicky od učiteľov svetového formátu. Prijmite výzvu!

Zaregistrujte sa na kurz

Spôsoby platby

Viac ako 38 bezpečných spôsobov platby

Čo nás odlišuje?

95 % zákazníkov odporúča Fluentbe
Viac ako 200 000 ukončených lekcií
Prívetivá zmluva
Záruka spokojnosti

Kurz angličtiny pre začiatočníkov
Kód kurzu: A0
Tento kurz je určený ľuďom, ktorí sa nikdy nenaučili anglicky. Študenti získajú základnú slovnú zásobu a naučia sa výrazy každodenného života: rodina, koníčky, jedlo, predmety atď. Efektívne sa učia a používajú číslice, aby porozumeli telefónnym číslam, adresám, cenám atď., prípadne sa spýtali na čas. Študenti sa naučia gramatické štruktúry a ich používanie so základnými slovesami, takže môžu zostavovať vety, klásť otázky a odpovedať na ne. V triede je kladený dôraz aj na precvičovanie výslovnosti.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 1)
Kód kurzu: A1.1
Absolvovaním základnej úrovne A1.1 sa študenti naučia popisovať ľudí, miesta a objekty v ich prostredí. Učí sa slovnú zásobu týkajúce sa národnosti, povolania, odevov, častí tela a zdravia, bývania a jeho vybavenia, miest v meste. Naučia sa štruktúry, vďaka ktorým budú môcť hovoriť o sebe a svojich životoch, žiadať a radiť, pýtať sa na pokyny a vysvetliť druhej osobe, ako sa dostať na konkrétne miesto. Študenti budú môcť voľne používať okrem iného prítomný čas, základné modálne slovesá, predložky, konštrukciu there is/are.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 2)
Kód kurzu: A1.2
Kurz A1.2 nadväzuje na základnú úroveň. Študenti cvičia okrem iného určovanie dní v týždni, mesiace a ročné obdobia a naučia sa predložky, aby bolo možné tieto frázy používať vo vetách. Na tejto úrovni konsolidujeme používanie jednoduchého prítomného času a učíme sa používať prítomný priebehový čas na vyjadrenie akcií, ktoré vykonávame pri hovorení a tiež tých plánovaných. V triede si študenti rozšíria slovnú zásobu o ďalšie adjektíva, ktoré im umožnia popísať ľudí, objekty a miesta. Študenti sa naučia hovoriť o počasí a rozumieť správam o počasí. V tejto fáze učenia tiež zavádzame klasifikácii adjektív, aby sme mohli porovnávať. Tiež predstavíme minulý čas. Začíname so základnými a pravidelnými slovesami, ktorá nám poskytnú základ pre vytváranie jednoduchých viet vzťahujúcich sa k minulosti.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 3)
Kód kurzu: A2.1
V tomto kurze študenti diskutujú o témach súvisiacich s ich prácou, zdravím, výživou a športom. Zoznámi sa s výrazmi, vďaka ktorým môžu popísať svoje pocity, napr. pri návšteve lekára, pochopiť odporúčania a informácie týkajúce sa ich zdravotného stavu. Študenti si rozširujú slovnú zásobu z oblasti jedla. Môžu ju použiť pri návšteve reštaurácie alebo pri objednávaní jedla. Počas lekcií precvičujeme scény z reštaurácie. Zavádzame nové budúce formy, aby sme mohli komunikovať svoje plány. Predstavíme jazykové funkcie, ako je poskytovanie rád a reakcie na ne, predkladanie návrhov, prijímanie a zdvorilé odmietanie.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 4)
Kód kurzu: A2.2
Lekcie na úrovni A2.2 vám pomôžu zvládnuť ďalšie výrazy potrebné pri každodennom používaní anglického jazyka. Študenti sa naučia zvládať situácie počas medzinárodného cestovania, na letisku, v hoteli a pri nakupovaní. Precvičujeme porovnávanie, vyjadrujeme podmienky a pravdepodobnosti. Schopnosť hovoriť o minulosti rozvíjame s využitím časovacích faktorov, vďaka ktorým dostávame nástroje na podávanie správ a komentovanie faktov. Učíme sa vyjadrovať a zdôvodňovať svoj názor.

Kurz angličtiny pre začiatočníkov (semester 5)
Kód kurzu: A2.3
V kurze A2.3 si študenti upevnia svoje znalosti slovnej zásoby a gramatiky, aby sa pripravili na prechod na strednú úroveň. Témy lekcií sa týkajú rodinného a pracovného života a záujmov. Študenti zdokonalia používanie jednoduchých prítomných a minulých časov a podmienené spôsobí 0 a 1. Študenti sa učia predprítomný čas. So svojimi jazykovými znalosťami pripraví svoj životopis v angličtine a pripravujú sa na pracovný pohovor.

Kurz angličtiny pre stredne pokročilých (semester 1)
Kód kurzu: B1.1
Počas tohto kurzu si študenti zdokonalia svoju plynulosť v angličtine. Témy lekcií sa týkajú cestovania a riešenia problémov, technológií a komunikácie. Študenti sa učia, upevňujú gramatické štruktúry, vďaka ktorým môžu hovoriť o svojich skúsenostiach, odkazovať na minulé udalosti a citovať iných ľudí.

Kurz angličtiny pre stredne pokročilých (semester 2)
Kód kurzu: B1.2
Kurz B1.2 umožňuje študentom revidovať gramatické časy, ktoré sa naučili na predchádzajúcich úrovniach. Okrem toho sa študenti učia novým formám rozprávania o budúcnosti, aby mohli oznámiť svoje plány a predpovede budúcich udalostí. Počas tejto fázy obohatíme slovnú zásobu o frázové slovesá a frázy, ktoré sa často používajú v každodennom jazyku. Nadviažeme témami na konverzačné lekcie o sociálnych médiách, medziľudských vzťahoch, komunikácii a zručnostiach v modernom svete. Počas konverzácie študenti využijú novo získanú slovnú zásobu a zdokonalia používanie gramatických štruktúr v praxi.

Kurz angličtiny pre stredne pokročilých (semester 3)
Kód kurzu: B1.3
Hlavným cieľom tohto kurzu je pracovať s plynulosťou a slobodou prejavu. Konverzačné kurzy sa týkajú zdravia, životného prostredia a životného štýlu. V týchto témach rozširujeme rozsah slovnej zásoby, ktorý vám umožní porozumieť textom a komunikovať napríklad v lekárni alebo u lekára. Študenti si testujú argumentáciu a zdôvodnenie svojeho názoru. Používajú už známe gramatické štruktúry, t. j. podmienené vety, trpný rod, modálne slovesá. Vďaka precvičovaniu sú schopní slobodne používať tieto aspekty jazyka v konverzácii..

Kurz angličtiny pre pokročilých (semester 1)
Kód kurzu: B2.1
V kurze B2.1 študenti pracujú na plynulosti a správnosti reči. Témy lekcií sú rôznorodé. Študenti sa naučia pokročilú slovnú zásobu a idiomatické výrazy pre písanie osobnosti a vzhľadu. Vymieňajú si argumenty a diskutujú o dôležitosti prvého dojmu v kontexte medziľudských vzťahov a profesijných situácií. Pracovný život je jedným z hlavných motívov kurzu B2.1. Študenti sa učia výrazy, ktoré im umožňujú presne popísať ich profesionálnu situáciu a rozsah povinností. Počas kurzov zlepšujeme schopnosť citovať výroky iných ľudí (nepriama reč) pomocou rôznych časov a štruktúr. Posledná tematická časť je venovaná aktívnemu životnému štýlu. Študenti sa naučia idiómy a výrazy popisujúce životný štýl. Zúčastňuje sa diskusie, vymieňajú si argumenty a zdôvodňujú svoj názor.

Kurz angličtiny pre pokročilých (semester 2)
Kód kurzu: B2.2
Kurz B2.2 je venovaný rozvoju plynulosti a rozširovaniu slovnej zásoby. Študenti hovoria o témach súvisiacich so spoločenským životom, ako sú etika v podnikaní, predsudky, imigrácia, výzvy moderného sveta a cestovanie. Získavajú pokročilú slovnú zásobu, ktorá im umožňuje porozumieť jazyku v tlači a čítať aktuálne informácie na spravodajských portáloch. Keď hovoria o aktuálnych témach, študenti v konverzácii používajú novo naučené frázy. Učíme sa tiež hovorové výrazy a ukazujeme študentom, ako si v závislosti na situácii zvoliť formálne a hovorové výrazy. Študenti zdokonalia svoju schopnosť žiadať o radu a vydávať pokyny v angličtine a tiež budú používať zmiešané podmienenej vety.

Kurz angličtiny pre pokročilých (semester 3)
Kód kurzu: B2.3
Cieľom kurzu na úrovni B2.3 je dosiahnuť slobodu a plynulosť v rozprávaní na aktuálne témy. Témy lekcií sa týkajú prevažne profesionálneho života, politiky a spoločnosti. Študenti pripravujú svoj životopis v angličtine, diskutujú o vzdialených a zahraničných prácach. Študenti hovoria o demokracii, občianskych slobodách a ľudských právach. Vylepšujeme používanie predložiek vo vzťažných vetách (kto, ten, ktorý), vyjadrujeme protichodné názory a fakty a citujeme ďalších ľudí (nepriama reč pomocou modálnych slovies). Upozorňujeme študentov na jazykovú zdvorilosť, t. j. na to, ako byť vnímaní ako „zdvorilí“ a akým výrazom sa vyhnúť v oficiálnych situáciách.

Polecana Szkoła
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot