Gramatyka

Zaimki nieokreślone – somebody, anything, nowhere

Znasz zaimki nieokreślone? Co znaczy everything, anybody, somewhere i nothing? Sprawdź, jak użyć je w zdaniach!

Zaimki nieokreślone czyli indefinite pronouns to bardzo ważna część angielskiej gramatyki. Określają osoby, miejsca i rzeczy, jednocześnie niewiele o nich mówiąc. Co to właściwie znaczy? Na język polski zaimki nieokreślone przetłumaczymy jako słówka: ktoś, coś, każdy, gdzieś, nigdzie. Jak dokładnie wyglądają angielskie zaimki nieokreślone i jak budować z nimi zdania? Podpowiadamy!


Angielski online - zrób test poziomujący

Zaimki nieokreślone – jak wyglądają?

Zaimki dzielą się na grupy w zależności od tego, do czego się odnoszą i jaki mają przedrostek. Te z końcówką -one oraz -body odnoszą się do osób, z -thing to rzeczy, a -where miejsca. Przedrostki, jakie możemy dodać to every-, some-, any- albo no-. Spójrzcie na tabelkę!

everyone
everybody
everythingeverywhere
someone
somebody
somethingsomewhere
anyone
anybody
anythinganywhere
no one
nobody
nothingnowhere

Co znaczą konkretne słówka?

everyone, everybody ➜ wszyscy, każdy
everything ➜  wszystko
everywhere ➜  wszędzie

someone, somebody ➜  ktoś
something ➜  coś

somewhere ➜  gdzieś

anyone, anybody ➜  ktokolwiek
anything ➜  cokolwiek
anywhere ➜  gdziekolwiek

no one, nobody ➜  nikt
nothing ➜  nic
nowhere ➜  nigdzie

Czym różni się someone od somebody?

W przypadku zaimków nieokreślonych dla osób, mamy dwie opcje: everyone i everybody, someone i somebody, anyone i anybody, no one i nobody. Czym różnią się te słowa?

Właściwie niczym. Podane pary słów mają to samo znaczenie i można używać ich zamiennie. Uznaje się jednak, że te z końcówką -one są bardziej formalne. 


Czytaj również: Spójnik angielski, czyli conjuctions i linking words


Zaimki nieokreślone – budowa zdań

Aby poprawnie używać zaimków nieokreślonych, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Są proste, ale kluczowe!

 1. zaimki nieokreślone pełnią w zdaniu funkcję podmiotu lub dopełnienia (i właśnie w te miejsca w zdaniu należy je wstawić)
 2. nasze zaimki nieokreślone w języku angielskim nie odmieniają się
 3. zaimki nieokreślone zawsze traktujemy jako liczbę pojedynczą – nawet w sytuacji, gdy po polsku wydaje się to błędne, jak w przypadku słowa everybody

Użycie przedrostka every-

Słowa everyone, everybody, everything oraz everywhere to grupa zaimków, które możemy użyć w każdym rodzaju zdań – twierdzeniach, pytaniach oraz przeczeniach i odnoszą się do pełnej ilości.

 • Everyone is coming to my party.
 • I didn’t have time to talk to everybody.
 • Have you looked everywhere?

Użycie przedrostka some-

Kolejna grupa zaimków to te z przedrostkiem some-, czyli: someone, somebody, something i somewhere. Z założenia używamy ich w zdaniach twierdzących, gdzie oznaczają one jakąś nieokreśloną i nieznaną osobę, rzecz lub miejsce. Możemy jednak użyć ich także do pytań, na które spodziewamy się odpowiedzi twierdzącej, a także w propozycjach i zaproszeniach.

 • Something strange is going on here.
 • Can somebody help me?
 • Would you like to go somewhere this weekend?

Użycie przedrostka any-

Anyone, anybody, anything oraz anywhere to nasza kolejna, już trzecia grupa. Słowa z przedrostkiem any- wykorzystamy w pytaniach oraz przeczeniach. W niektórych sytuacjach możemy je użyć w zdaniach twierdzących, gdzie będą oznaczać ktokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek.

 • Are you going anywhere on Friday?
 • There isn’t anyone in the car.
 • I need anything that can help me open this door.

Użycie przedrostka no-

Ostatnia grupa to oczywiście zaimki z przedrostkiem no-, czyli no one, nobody, nothing, nowhere. Ich użycie to zdania przeczące. Należy pamiętać, że w języku angielskim nie stosujemy podwójnego przeczenia! Tak naprawdę zatem zdania z przedrostkiem no- są twierdzeniami, bowiem nie występuje w nich przeczenie not. Użycie zdania ze słowami z przedrostkiem no- wskazuje zwykle na silne negatywne emocje jak złość, smutek czy rozpacz.

 • I have nowhere to go. (To samo zdanie możemy powiedzieć z użyciem przedrostka any- i jego wydźwięk będzie łagodniejszy: I don’t have anywhere to go.)
 • There was nothing we could do. (lub inaczej: There wasn’t anything we could do.)
 • I saw nothing, it was very dark. (lub: I didn’t see anything, it was very dark.)

Czytaj również: Much, many, a lot – jaka jest różnica?


Przykłady zdań z zaimkami nieokreślonymi

Oczywiście przykłady zdań są najlepszym sposobem na naukę. Teorię bowiem już znacie, czas na spojrzenie nieco bardziej praktyczne!

 • I want to see everything.
 • Somebody has called you.
 • I would like to go somewhere this summer.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • She gave sweets to everyone.
 • Something tells me we are going to meet again soon.
 • Mary moved abroad and now she lives somewhere in France. 
 • I love this shop! I want to buy everything!
 • Everything was so easy.
 • I think I’ve seen somebody in our garden!
 • Is everyone here?
 • Do you understand everything?
 • Does anybody know how to solve this problem? 
 • Did you go anywhere last night?
 • Are you going anywhere on Friday?
 • Do you want something to drink?
 • Have you looked everywhere in the house?
 • Have they found anyone suitable for the job? 
 • Could somebody help me, please?
 • Do you have something that can light the fire?
 • I don’t know anyone.
 • She didn’t go anywhere last week.
 • I didn’t touch anything!
 • I have no one.
 • We didn’t go anywhere yesterday.
 • He understands nothing.
 • I couldn’t do anything to stop Tom.
 • Nobody told me what to do! 
 • They aren’t going to fire anyone, don’t worry.
 • She didn’t know everyone there.
4.73/5 (22)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *