Gramatyka

Stopniowanie przymiotników po angielsku

Jak wygląda stopniowanie przymiotników po angielsku? Jak powiedzieć, że coś jest duże, większe lub największe? Sprawdź razem z Fluentbe!

Stopniowanie to bardzo ważna umiejętność w niemal każdym języku. Zupełnie inny sens ma bowiem zdanie “ten budynek jest duży”, a “ten budynek jest największy (na przykład w danym mieście czy kraju)”. Nie ma wątpliwości, że stopniowanie dobrze mieć opanowane!
W języku angielskim, tak jak i w polskim, jest kilka zasad dotyczących stopniowania. Zapamiętanie tych kilku zasad pozwoli bez problemu utworzyć stopień wyższy i najwyższy od przymiotników i przysłówków. Jak więc wygląda stopniowanie przymiotników po angielsku?


Angielski online - zrób test poziomujący

Stopniowanie przymiotników po angielsku – zasady

Stopniowanie przyda nam się w każdej sytuacji, gdy chcemy na przykład porównać do siebie dwie rzeczy albo wyróżnić jedną na tle innych. Możemy więc powiedzieć, że coś jest ładniejsze lub najładniejsze, mniejsze lub najmniejsze, zdrowsze czy najzdrowsze.

Wyróżniamy wobec tego trzy stopnie – równy (positive), wyższy (comparative) i najwyższy (superlative). Trzeba przy tym pamiętać, że nie wszystkie przymiotniki można stopniować.

Oczywiście istnieją przymiotniki, które stopniuje się regularnie i takie, które stopniujemy nieregularnie. Te drugie niestety trzeba po prostu zapamiętać. Pierwsze zaś mają szereg zasad w zależności od tego, jak długie są i jaką mają końcówkę. 

Angielskie przymiotniki krótkie

Większość krótkich przymiotników stopniujemy regularnie, poprzez dodanie odpowiedniej końcówki do wyrazu podstawowego. Stopień wyższy będzie się kończył na -er, a stopień najwyższy na -est, musimy dodać do niego także słowo the. Spójrzcie na przykłady!

oldolderthe oldest
smallsmallerthe smallest
talltallerthe tallest
fastfasterthe fastest
slowslowerthe slowest

W przypadku słów, które kończą się na samogłoskę -y, musimy zmienić ją na literkę -i. Jak w przykładzie:

drydrierthe driest
wrywrier the wriest
easyeasierthe easiest

Kiedy nasz przymiotnik kończy się sekwencją spółgłoska – samogłoska – spółgłoska, ostatnią literę musimy podwoić. W ten sposób:

hothotterthe hottest
bigbiggerthe biggest
slimslimmerthe slimmest

Uwaga! Tu pojawiają się wyjątki. Należą do nich słowa zakończone na -x lub –w. Te stopniują się klasycznie. Przykład? Proszę bardzo!

newnewerthe newest

Czytaj również: Zaimki nieokreślone – somebody, anything, nowhere


Stopniowanie przymiotników długich

Przy nieco dłuższych przymiotnikach, 2- i więcej sylabowych, zasady będą podobne. Wszystko jednak zależy od końcówek! Jak to wygląda w praktyce?

narrownarrowerthe narrowest
cleverclevererthe cleverest
happyhappierthe happiest
lazylazierthe laziest
simplesimplerthe simplest

Wszystkie inne przymiotniki dwusylabowe, które nie pasują nam do schematu, a także wszystkie te, które mają co najmniej 3 sylaby – stopniujemy opisowo. Co to znaczy?

Nasz przymiotnik zostawiamy bez zmian, jednak dodajemy do niego przedrostek more (w stopniu wyższym) lub the most (w stopniu najwyższym). Możemy także stopniować w dół, czyli mówić, że co jest mniej… lub najmniej. Użyjemy do tego less (w stopniu niższym) i the least (w stopniu najniższym). Spójrzcie!

beautiful more beautiful the most beautiful 
expensivemore expensivethe most expensive
modernmore modernthe most modern
careful less careful the least careful 
difficultless difficultthe least difficult
famousless famousthe least famous

Niektóre słowa możemy stopniować zarówno standardowo, jak i opisowo. Na przykład: polite, stupid, simple, common.

Wyjątki od reguły

Niestety, jak to w angielskim bywa, i tutaj mamy listę wyjątków, które nie pasują nam do żadnej zasady. Trzeba je po prostu zapamiętać. Zacznijmy od stopniowania nieregularnego:

goodbetterthe best
badworsethe worst
littlelessthe least
much/manymorethe most

Co więcej, istnieją przymiotniki, które stopniujemy według ich znaczenia i użycia. Spójrzcie!

far furtherthe furthestzwykle używane do opisu faktycznej odległości
farfartherthe farthestużywane do opisania odległości w przenośni

Do wyjątków należą także słowa, które w teorii powinny wpisywać się w zasady… ale się nie wpisują. 😉 Jak na przykład krótkie przymiotniki, które będziemy stopniować opisowo:

realmore realthe most real
lostmore lostthe most lost
illmore illthe most ill
loathmore loaththe most loath

Niektóre przymiotniki nie stopniują się wcale. Są to przymiotniki opisujące skrajne cechy czy stany absolutnie. Należą do nich słowa: alive, dead, domestic, boiling, mortal, whole.

Stopniowanie przymiotników po angielsku – konstrukcje

Stopniowanie przydaje nam się szczególnie wtedy, gdy chcemy do siebie porównać dwie osoby, rzeczy czy miejsca albo wyraźnie wyróżnić jedną z nich. Jakie konstrukcje będą przydatne w tych sytuacjach? 

Konstrukcja noun + verb + comparative + than + noun. Spójrzcie:

 • He is taller than his brother.
 • This model is more modern than that one. 
 • Ferrari is faster than Dacia.

Konstrukcja (not) as… as… wygląda następująco: 

 • She is as beautiful as her mother.
 • This red dress is not as pretty as that blue one.
 • My car is as old as theirs.

Konstrukcja a bit / a little / a lot / much + comparative z kolei:

 • My dog’s fur is a bit darker.
 • She’s much shorter.
 • Adam is a lot smarter.

Konstrukcja the + superlative + preposition. Przykłady poniżej!

 • This is the most expensive car in the store.
 • Amanda is the nicest person in our team. 
 • What’s the biggest city in your country? 
4.06/5 (32)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *