Gramatyka

Konstrukcje czasownikowe w języku angielskim

Czasowniki w języku angielskim łączą się w określony sposób – nazywamy to konstrukcjami czasownikowymi. Po jakim czasowniku dajemy bezokolicznik, a kiedy stosujemy końcówkę -ing? Spisaliśmy kilka zasad, dzięki którym nauczycie się, jak poprawnie budować zdania z więcej niż jednym czasownikiem w języku angielskim.

I love play the guitar czy I love playing the guitar? A może I love to play the guitar? Która z tych wersji jest poprawna? Pewnie zdarzyło Wam się głowić nad tym, jaką formę czasownika wybrać, kiedy mamy do czynienia z dwoma tymi częściami mowy w jednym zdaniu. Niektóre przypadki zapadają nam w pamięć, kiedy uczymy się ze słuchu. Potem po prostu „czujemy”, która opcja brzmi najlepiej. Może jednak warto poznać zasady konstrukcji czasownikowych w języku angielskim? W tym artykule spisaliśmy kilka z nich. Zachęcamy do przeczytania, a na pewno problem z odpowiednim doborem formy czasownika zniknie!


Angielski online - zrób test poziomujący

Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikem ze słowem to (infinitive)

Bezokolicznik ze słowem to – tej opcji użyjemy:

 • po większości czasowników i zwrotów oznaczających plany, decyzje, wolę, zamiary, np. : want, would like, plan, decide, be going to

I’m planning to take dancing classes this year.

She would like to become an actress.

 • z czasownikami takimi jak: agree, refuse, offer, promise, manage, afford, deserve, hope, choose, seem

She agreed to help us with the work.

We managed to buy some tickets for the concert.

 • w konstrukcjach verb + object + infinitive z takimi czasownikami jak tell, allow, want, would like, ask, expect, adivse, warn

She wanted us to come to her party.

I advised him not to use the train today because of delays.

Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikiem bez słowa to ( bare infinitive)

Bezokolicznika bez słowa to użyjemy:

 • po czasownikach modalnych z wyjątkiem ought to

She would be more careful.

I must be off now.

 • po wyrażeniach had better, would rather

You’d better answer your phone.

 • w konstrukcji verb + object + bare infinitive z czasownikami make i let

She made us stay longer.

We didn’t let him go on his own.

Konstrukcje czasownikowe z formą -ing czasownika

Formy -ing czasownika używamy:

 • po czasownikach wyrażających emocje, np.: like, love, hate, can’t stand, enjoy, dislike, (not) mind

I love listening to heavy metal.

 • po czasownikach i wyrażeniach zawierających przyimek, np.: keen on, interested in, good at, congratulate sb on, tired of

We were keen on seing the show.

He thanked us for coming to his concert.

 • po niektórych czasownikach i wyrażeniach, np.: keep, avoid, spend time, go, miss, practise, admit, give up

He spent a lot of time practising before the concert.

You should avoid working too long on the computer.

 • po wyrażeniach There’s no point (in), It’s no use

It’s no use calling him – he’s switched off his phone.

 • po spójnikach after, before, while

She lived in Liverpool before moving to Warsaw.

I don’t think you should listen to music while studying.

 • jako podmiot zdania

Learning English phrasal verbs is very difficult.

Wyjątki się zdarzają!

Czy powyższe zasady działają w każdym przypadku? Oczywiście, że nie. 🙂 Co jeszcze warto wiedzieć o konstrukcjach czasownikowych? Sprawdźcie!

Po niektórych czasownikach możemy użyć zarówno formy -ing czasownika jak i bezokolicznika ze słowem to. Uwaga! Pamiętajcie, że w tym przypadku w zależności od wybranej formy czasownika zmianie może ulec znaczenie wypowiedzi. Sprawdźcie na przykładach:

I must remember to buy the tickets today.I remember buying the tickets a few days ago.
Don’t forget to send him an invitation.I forgot sending him an invitation.
I met them and we stopped to talk for a while.We stopped talking when the actors appeared on the stage.
I tried to drink the coffee but it was too hot.I tried drinking the coffee but I still felt tired.

Widzicie różnice? Jest jednak pewien wyjątek od tego wyjątku:

Po czasownikach start i begin możemy używać zarówno formy -ing czasownika jak i bezokolicznika ze słowem to bez zmiany znaczenia wypowiedzi.

He started playing the piano. / He started to play the piano.


Czytaj również: Czasowniki nieregularne – opanuj je! (lista)


Podsumowanie

Tak jak w języku polskim, również w angielskim istnieją pewne sytuacje, w których po czasowniku musimy postawić kolejny czasownik. W języku angielskim czasowniki łączą się ze sobą w ściśle określony sposób, dlatego zawsze należy zapamiętać, jak nowo poznany czasownik łączy się z innymi czasownikami. To wiedza warta zapamiętania, z które będziecie często korzystać podczas rozmów. Mamy nadzieję, że po lekturze tego artykułu wiecie już, jak prawidłowo łączyć czasowniki z poszczególnymi formami: bezokolicznika poprzedzonego słówkiem to (ang. infinitive), bezokolicznika bez to (ang. bare infinitive) oraz czasownika z końcówką -ing. Jeśli jednak potrzebujecie dodatkowego wyjaśnienia, warto skorzystać z kursu angielskiego online, gdzie z tym zagadnieniem pomogą Wam profesjonalni lektorzy!

4/5 (13)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *