Gramatyka

Both, neither, either – jaka jest różnica?

Both, neither, either – czy wiesz, jak ich poprawnie używać? Jaka jest między nimi różnica? Poznaj ich zastosowanie!

Język angielski jest pełen różnych słów i wyrażeń, które mogą czasami sprawiać trudności, zwłaszcza dla osób uczących się tego języka. Jednym z takich przypadków są słowa „both”, „neither” i „either”. Często są one mylone lub używane nieprawidłowo, co prowadzi do niezrozumienia i niepoprawnego przekazu informacji. W tym artykule przyjrzymy się różnicy pomiędzy tymi słowami oraz ich właściwemu zastosowaniu.


Angielski online - zrób test poziomujący

Both:

Rozpoczniemy od słowa „both”, które odnosi się do dwóch elementów, osób lub rzeczy, które występują razem lub są połączone w pewien sposób. „Both” używamy, gdy chcemy odnieść się do obu elementów lub wyrazić zgodność pomiędzy nimi. Na przykład:
Both of my parents are doctors. (Obaj moi rodzice są lekarzami.)
I enjoyed both the movie and the book. (Podobał mi się zarówno film, jak i książka.)

Neither:

Słowo „neither” używamy, gdy odnosimy się do dwóch elementów i wyrażamy negatywną zgodność lub brak czegoś w odniesieniu do obu z nich. Często jest to odpowiednik polskiego „żaden z nich”. Przykłady zastosowania „neither”:
Neither of us speaks Spanish. (Żaden z nas nie mówi po hiszpańsku.)
Neither option seems appealing to me. (Żadna z opcji nie wydaje mi się atrakcyjna.)

Either:

Słowo „either” używane jest, gdy odnosimy się do dwóch elementów i wyrażamy możliwość wyboru jednego z nich. Odpowiada to polskiemu „którykolwiek”. Przykłady zastosowania „either”:
You can take either the blue or the red pen. (Możesz wziąć którykolwiek długopis – niebieski albo czerwony.)
Either option is fine with me. (Każda z opcji jest dla mnie w porządku.)
Warto zauważyć, że „either” może być również używane w zdaniach twierdzących, podczas gdy „neither” jest zazwyczaj używane w zdaniach zaprzeczających.

Neither, either – jaka jest różnica?

Kolejną różnicą pomiędzy „neither” i „either” jest ich zastosowanie w zdaniach z czasownikiem, zwłaszcza w zdaniach pytających i przeczących.

Kiedy pytamy o dwie rzeczy, używamy „either”. Przykład:

Do you want to go to the cinema or stay at home? (Czy chcesz iść do kina czy zostać w domu?)
Either is fine. (Którekolwiek jest w porządku.)


Natomiast w zdaniach przeczących używamy „neither”:

She likes neither coffee nor tea. (Ona nie lubi ani kawy, ani herbaty.)


Warto również zauważyć, że „both” jest używane w zdaniach twierdzących, aby wskazać, że dwa elementy istnieją lub są prawdziwe, podczas gdy „either” i „neither” są częściej używane w zdaniach przeczących lub pytających.

Ostrzeżenie dotyczące podwójnego zaprzeczenia

Dla osób posługujących się językiem polskim, zrozumienie różnicy między „neither” i „either” może być dodatkowo utrudnione ze względu na to, że w niektórych przypadkach oba słowa są tłumaczone na język polski w ten sam sposób (żaden/żadna/żadne). Wynika to z faktu, że w języku polskim stosuje się podwójne zaprzeczenie.

W języku angielskim, jeśli w zdaniu występuje już przeczenie, używamy „either”, a w zdaniu twierdzącym – „neither”.

  1. Either:
  • I can’t go for a run either or stay at home and watch a movie tonight. (Nie mogę ani pójść pobiegać, ani zostać w domu i obejrzeć film dzisiaj wieczorem.)
  1. Neither:
  • Neither going for a run nor staying at home and watching a movie appeals to me tonight. (Ani pójście pobiegać, ani zostanie w domu i obejrzenie filmu nie przemawia do mnie dzisiaj wieczorem.)

W obu zdaniach wyrażamy wybór między dwiema opcjami, ale używamy różnych słów, aby przekazać to samo znaczenie. „Either” wskazuje na możliwość wyboru jednej z dwóch opcji, podczas gdy „neither” oznacza brak zainteresowania lub akceptacji obu opcji.


Czytaj również: Do, make? Czy wiesz jaka jest różnica?


Podsumowanie

Podsumowując, „both”, „neither” i „either” to słowa, które odnoszą się do dwóch elementów lub opcji. „Both” wyraża zgodność, „neither” wyraża brak zgodności lub negatywną zgodność, a „either” wyraża możliwość wyboru jednego z dwóch elementów lub opcji. Ważne jest, aby używać tych słów prawidłowo, aby precyzyjnie przekazać swoje myśli i uniknąć nieporozumień w komunikacji.

4.23/5 (13)

Jak podoba Ci się ten artykuł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *