Wymagania techniczne Fluentbe Classroom

Możesz z łatwością dołączyć na zajęcia Fluentbe z dowolnego miejsca, korzystając z komputera, laptopa, tabletu lub telefonu.

Dołącz za pomocą komputera, laptopa, tabletu lub telefonu

Nie trzeba instalować osobnej aplikacji. Możesz użyć każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, jednakże, aby w pełni wykorzystać możliwości Fluentbe, zalecamy łączenie się za pomocą jednej z następujących przeglądarek internetowych:

Rekomendowane przeglądarki:

  • Google Chrome zaktualizowanej do najnowszej wersji
  • Microsoft Edge zaktualizowanej do najnowszej wersji

Możesz również użyć Apple Safari, Mozilla Firefox i innych, ale niektóre funkcje mogą być niedostępne gdyż w momencie pisania tego tekstu nie obsługiwały one wszystkich funkcji technologii WebRTC.

Wymagania techniczne: