Tytuł projektu

Działanie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt pt. „Prace badawczo- rozwojowe prowadzone we współpracy z instytucją naukową, nad rozwiązaniem pozwalającym użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym na dostęp i obsługę kursów w szkole językowej Fluentbe na poziomie technologicznym i operacyjnym, służącym automatyzacji procesów świadczonych usług.”

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i stopniowy rozwój firmy Fluentbe Sp. z o.o. związany z rozwojem świadczonych usług poprzez wprowadzenie zmian technologicznych i procesowych, będących wynikiem prac zleconych instytucji naukowej. Wyniki prac doprowadzą do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w firmie, poprawiających jakość świadczonych usług.
Całkowitą wartość projektu: 67 404,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 49 878,96 zł

Planowane efekty

Przeprowadzenie przez instytucję naukową prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem zintegrowanych algorytmów, służących do zarządzania szkołą językową, łączących funkcjonalności w zakresie:

  1. automatyzacji zapisów kursantów i obsługi administracyjnej szkoły,
  2. stworzenia innowacyjnego i zintegrowanego algorytmu Placement testu służącego kompleksowej diagnozie kompetencji językowej i przyporządkowywaniu kursantów do odpowiedniego poziomu nauczania i wyboru kursu,
  3. stworzenia narzędzia kalendarza ułatwiającego komunikację i wymianę danych z kursantami i nauczycielami,
  4. usprawnienia realizacji kursów, ich obsługi administracyjnej i rozliczeń,
  5. stworzenia modułu dostosowanego do obsługi i wymiany danych z innymi firmami.

Wyniki prac B+R doprowadzą do opracowania znacząco ulepszonej usługi i zmian technologicznych w zakresie jej świadczenia.

Accepted payments

Over 38 secure payment methods

Why Fluentbe?

Secure payments
Friendly terms
Thousands of satisfied customers
80 000+ conducted lessons

inquiry.group.headline

inquiry.group.headline.description

    inquiry.group.benefits
inquiry.interested

inquiry.individual.headline

inquiry.individual.headline.description

    inquiry.individual.benefits
inquiry.interested

inquiry.title

inquiry.form.error.1
inquiry.form.error.2
inquiry.form.error.3
inquiry.form.error.4
inquiry.safe