Tytuł projektu

Działanie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt pt. „Prace badawczo- rozwojowe prowadzone we współpracy z instytucją naukową, nad rozwiązaniem pozwalającym użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym na dostęp i obsługę kursów w szkole językowej Fluentbe na poziomie technologicznym i operacyjnym, służącym automatyzacji procesów świadczonych usług.”

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i stopniowy rozwój firmy Fluentbe Sp. z o.o. związany z rozwojem świadczonych usług poprzez wprowadzenie zmian technologicznych i procesowych, będących wynikiem prac zleconych instytucji naukowej. Wyniki prac doprowadzą do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w firmie, poprawiających jakość świadczonych usług.
Całkowitą wartość projektu: 67 404,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 49 878,96 zł

Planowane efekty

Przeprowadzenie przez instytucję naukową prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem zintegrowanych algorytmów, służących do zarządzania szkołą językową, łączących funkcjonalności w zakresie:

  1. automatyzacji zapisów kursantów i obsługi administracyjnej szkoły,
  2. stworzenia innowacyjnego i zintegrowanego algorytmu Placement testu służącego kompleksowej diagnozie kompetencji językowej i przyporządkowywaniu kursantów do odpowiedniego poziomu nauczania i wyboru kursu,
  3. stworzenia narzędzia kalendarza ułatwiającego komunikację i wymianę danych z kursantami i nauczycielami,
  4. usprawnienia realizacji kursów, ich obsługi administracyjnej i rozliczeń,
  5. stworzenia modułu dostosowanego do obsługi i wymiany danych z innymi firmami.

Wyniki prac B+R doprowadzą do opracowania znacząco ulepszonej usługi i zmian technologicznych w zakresie jej świadczenia.

Payment methods

More than 38 secure payment methods

What makes us stand out?

95% of customers recommend Fluentbe
200 000+ completed lessons
Friendly agreement
Satisfaction guarantee
Polecana Szkoła
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot